Σε οργάνωση Ημερίδας προσκαλεί ο ΣΕΔΗΚ το ΥπΑΑΤ, την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους Φορεις.


Η ανθοφορία της Ελιάς άρχισε ήδη να κάνει δειλά την εμφάνιση της στις χαμηλές παραλιακές περιοχές, αλλά η παραπέρα εξέλιξη της δεν φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη από πλευράς Δακοκτονίας.
Το ΥπΑΑΤ, όπως προκύπτει από επισημάνσεις και υπομνήματα της Περιφέρειας, των Αντιπεριφερειών και Δημων της Κρήτης, φαίνεται ότι τελικά μειώνει το ήδη αρκετά μειωμένο πόσο του σχετικού προϋπολογισμού για την Κρητη. Κι αυτό, παρά το ότι, συμφωνα με προσφατα δημοσιεύματα (Agrenda 14.2.15) το συνολικό κονδύλι για την φετινή Δακοκτονία αυξάνεται κατά 8% !


dakoprosvoles1Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να υπάρξει μια πλέον διαυγής εικόνα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευτά χρόνια με τις συνεχείς περικοπές των πιστώσεων της Δακοκτονίας αλλά και εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων, ο ΣΕΔΗΚ με έγγραφο του προτείνει την οργάνωση Ημερίδας θέμα ‹‹Εφαρμογή Δακοκτονίας στην Κρήτη- Προβλήματα και Προτάσεις».


Στην οργάνωση της ημερίδας αυτή προσκαλεί να συμμετάσχουν το ΥπΑΑΤ , την Περιφέρεια, τις Αντιπεριφέρειες της Κρήτης, το ΓΡΕΩΤΕ το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων και άλλους εμπλεκομένους Φορεις με την παρουσίαση αναλόγων εισηγήσεων.


Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, θετικά απάντησαν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Αντιπεριφερειών Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, Από πλευράς ΥπΑΑΤ η αρμόδια υπηρεσία γνώρισε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει λογω φόρτου εργασιών, αλλά από τον ΣΕΔΗΚ πληροφορούμαστε ότι επειδή η συμμετοχή του Υπουργείου θεωρείται κομβικής σημασίας στο όλο θέμα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση του.


Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του κ. Γιώργη Μαρινάκη Δήμαρχο Ρεθυμνου, έχει ως εξης:

 


Ο ΣΕΔΗΚ, έχοντας υπόψη την κρίσιμη σημασία της ορθής αντιμετώπισης του Δάκου για την διατήρηση της ποιότητας και της καλής φήμης του Κρητικού ελαιολάδου και τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Δακοκτονίας κατά τα τελευταία έτη, αποφάσισε κατά την τελευταία Γενικη Συνέλευση του, όπως ασχοληθεί με την μελέτη, ανάδειξη και την κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του προβλήματος.


Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε την πραγματοποίηση Ημερίδας κατά το 3ο 10/ημερο του Μαρτίου στο Ρέθυμνο με θέμα ‹‹Εφαρμογή Δακοκτονίας στην Κρήτη- Προβλήματα και Προτάσεις».
Στην οργάνωση της Ημερίδας αυτής σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τον ορισμό κατάλληλων Εισηγητών οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις του Φορέα σας σχετικά με το θέμα στην Ημερίδας και θα καταθέσουν το κείμενο της εισήγησης τους για να περιληφθεί στα Πρακτικά της Ημερίδας που θα δημοσιευτούν σε σχετική έκδοση.


Ο ΣΕΔΗΚ καλείται να αναλάβει τις οργανωτικές δαπάνες της Ημερίδας (έκδοση προγράμματος, αφισών, δαπάνες κίνησης κλπ) και η Περιφέρεια Κρήτης τις δαπάνες επιμέλειας και έκδοσης των πρακτικών .
Οι κύριοι Μιχελακης Στελ, Ιωάννου Αριστ., και Μαυράκη Νικ. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται , όπως λογω των ειδικών γνώσεων και της πολυετούς εμπειρίας τους συμβάλλουν στην επιτυχία της Ημερίδας με την παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων η παρεμβάσεων.

Ως ενδεικτικά θέματα τα οποια εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην Ημερίδα, τίτλοι αυτών ενδεχόμενοι εισηγητές προτείνονται ως εξης: 


√ Ισχύουσες διαδικασίες εφαρμογής Δακοκτονίας .( Εκπρ. ΥπΑΑΤ)
√ Προτεινόμενες ρυθμίσεις για την βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής Δακοκτονίας (Ιωάννου Αριστ. Πρ. Προϊστ. Προστασίας Φυτών, ΥπΑΑΤ)

√ Οικονομικές, διοικητικές και διαδικαστικές απαιτήσεις για επιτυχή εφαρμογή της Δακοκτονίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης ( Πιστώσεις ΥπΑΑΤ, συνδρομή προγραμμάτων, εισφορά 2% κλπ) -Προτάσεις
-Εκπρόσωποι Περιφέρειας και Αντιπεριφερειών Κρήτης
-Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ
-Μαυράκης Νικ. Πρ. Δ/ντης Πρωτογενούς Περιφ. Κρήτης

√ Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών για την αποτελεσματικότητα υλικών και χειρισμών δακοκτονίας ( Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων).
√ Παρεμβάσεις Εκπρόσωπων Δήμων, Συν/σμων, Ομάδων Παραγωγών, Συλλόγων Ιδιωτικών Ελαιοτριβείων.
√ Γενικά Συμπεράσματα και Προτάσεις.( Δρ. Μιχελάκης Στυλιανός).
Εάν ως ελπίζουμε συμφωνείτε, παρακαλούμε όπως ορίσετε ένα εκπρόσωπο σας για την Οργανωτική Επιτροπή και ένα εισηγητή για την ανάπτυξη εισήγησης, τον ακριβή τίτλο της οποίας μπορεί να καθορίσει αυτός.
Τα ονόματα τηλέφωνα κλπ στοιχεία των εκπροσώπων στην οργανωτική επιτροπή, των εισηγητών και των τίτλων των εισηγήσεων παρακαλείστε όπως μας στείλετε στην δ/νση info@ sedik.gr το αργότερο μέχρι 6 Μαρτίου 2015.