Αυξημένη στο 85% η χρηματοδότηση για Ελλάδα και Κύπρο


Προγράμματα συνολικού ύψους 111.000.000 ευρώ πρόκειται πραγματοποιηθούν κατά το 2016 για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και εκτός αυτής, σε νέες αγορές με συνθημα "Απολαύστε το, είναι από την Ευρώπη":,
european comitteΗ νέα πολιτική προώθησης που ενέκρινε στις 13-10-15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές και να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους αγρότες της ΕΕ.
Για να επιτευχθούν αυτά η Επιτροπή τόνισε ότι αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι, αυξάνεται το ποσοστό της συγχρηματοδότησης και μειώνεται η γραφειοκρατία για την έγκριση των προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ποσοστά της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα αυξηθούν από 50% έως 70-80% και μέχρι 85% στην περίπτωση της Ελλάδας και Κύπρου.
Ταυτόχρονα, αφαιρείται η εθνική συγχρηματοδότηση, ώστε κατά την άποψη της Επιτροπής, να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.
Το πρόγραμμα 2016 είναι προσανατολισμένο σε ένα επιλεγμένο κατάλογο των τρίτων χωρών που περιλαμβάνουν την Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.