Μετά από τρία χρόνια σχεδιασμού και έρευνας στην Ισπανία η Citoliva σε συνεργασία με τις Καινοτόμες Επιχειρήσεις Ιnoleo, παρουσίασαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Olimerca ένα νέο σύστημα (κιτ) έγκαιρης ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης του μύκητα Verticillium dahliae που προκαλεί την γνωστή Βερτισιλλίωση σε Ελαιόδεντρα και επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου με τη βοήθεια διαγνωστικού κιτ που λειτουργεί απλά, γρήγορα, με ακρίβεια και ευαισθησία για την επιτόπου ανίχνευση των επιπέδων του μύκητα.


vertisiliosi2Το σύστημα (κιτ) ειδοποιεί για την παρουσία των συμπτωμάτων ή ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που η μόλυνση βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Επίσης, εντοπίζει τα δέντρα που μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον μύκητα Verticillium, ακόμη και αν αυτά δεν εμφανίζουν ορατά συμπτώματα της ασθένειας ή όταν αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η εξάπλωση της και παρέχεται στους αγρότες και τους τεχνικούς ένα βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.


Η δυνατότητα να διαθέτουν ένα διαγνωστικό εργαλείο ακριβές και εύχρηστο θα επιτρέψει την σωστή αξιολόγηση των αιτίων και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με τον έλεγχο της ασθένειας.
Η σχετική έρευνα έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος VERTIGEEN "Οικονομική και αξιόπιστη επιτόπια λύση για ελαιοπαραγωγούς για τον περιορισμό της βερτισιλλίωσης" (www.vertigeen.eu), με επικεφαλής την εταιρεία Ateknea Solutions (Βαρκελώνη) και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου, στο οποίο συμμετείχαν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ενώσεις αυτών και Ερευνητικά Κέντρα της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Γερμανίας. 


Το πρόγραμμα VERTIGEEN που ξεκίνησε το 2012 θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015, με την πιθανή κυκλοφορία στην αγορά του κιτ ανίχνευσης η επιτυχία του οποίου οπωσδήποτε θα εξαρτηθεί από την αποδοχή του από την πλευρά των τελικών χρηστών του αγροτών, συνεταιρισμών, φυτωρίων κ.α.


vertisiliosiΚατά τους ερευνητές αναμένεται, ότι ο τομέας του ελαιολάδου της Ευρώπης θα ωφεληθεί άμεσα από τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας και τη μείωση της επίδρασής της, ενώ τα οφέλη της μεθόδου θα επεκταθούν και στα φυτώρια ελαιόδεντρων, δεδομένου ότι θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά προς τις εποπτικές αρχές που θα βεβαιώνουν την ποιότητα του υλικού φύτευσης καθώς και την απουσία της ασθένειας.