Προθεσμία 18 μηνών για την προσαρμογή τους σε νέο Κανονισμό.

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Καινοτομίας, Επιστήμης και Απασχόλησης της Ανδαλουσίας καθόρισε τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την προσαρμογή των καταστατικών των Συνεταιρισμών, στον Κανονισμό του νόμου περί των εταιρειών, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην εκπλήρωση αυτής της νομικής υποχρέωσης από τους εν λόγω φορείς.


andalousia-elaiotriveiaΈτσι, κατά την περίοδο μεταξύ 10 Φεβρουαρίου και στις 10 Αυγούστου 2015, θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Μητρώο οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί καθώς και οι ομοσπονδίες και οι Ενώσεις Συνεταιρισμών ενώ μεταξύ 11 Αυγούστου 2015 και 11 Φεβρουαρίου του 2016 θα πρεπει να παρπουσιαστο,υν οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί παροχής υπηρεσιών καθώς και συνεταιρισμοί ειδικής κατηγορίας.


Τέλος, από τις 12 Φεβρουαρίου 2016 στις 12 Αυγούστου 2016, πρωτοβάθμιοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών τους, δευτεροβάθμιοι ή μεγαλύτερου βαθμού συνεταιρισμοί, καθώς και συνεταιριστικές ομάδες θα πρέπει να εμφανιστούν στο μητρώο.


Οι φορείς που δεν θα έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους εντός 8 μηνών, θα διαλύονται αυτόματα και θα τίθενται σε περίοδο εκκαθάρισης.


Ο Κανονισμός


Το Κυβερνητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον κανονισμό που εφαρμόζει τον Νόμο περί συνεταιριστικών ενώσεων της Ανδαλουσίας. Ο Νόμος ρυθμίζει την ίδρυση και το καθεστώς των φορέων αυτών, που σήμερα υπερβαίνουν τους 8.000 και είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς του παραγωγικού ιστού της αυτόνομης κοινότητας. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης, της οικονομικής δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του χωροταξικού σχεδιασμού.


Μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνονται, ξεχωρίζουν οι εγκύκλιοι που αποσκοπούν στην επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων, την ενσωμάτωση των εταίρων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της εσωτερικής ευελιξίας και την ενίσχυση της ελευθερίας στην κατανομή των κερδών. Επίσης, ο κανονισμός επιτρέπει τη δημιουργία συνεργατικών επιχειρηματικών ομίλων, αυξάνει τη δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλου, ενισχύει τους ελέγχους στα πιστωτικά τμήματα των φορέων και δημιουργεί νέους συνεταιρισμούς με επιχειρηματική δυναμική, στις δημόσιες και μεικτές υπηρεσίες.