Ενώ στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το ποιες θα είναι οι επιδοτήσεις της ελιάς και γενικά και ιδιαίτερα για τις βιολογικές καλλιέργειες, στην Ισπανία η Κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Περιφερειακού Συμβούλιου της Ανδαλουσίας καθόρισε ήδη τις ενισχύσεις για τις βιοκαλλιέργειες διαφοροποιώντας τις μάλιστα πολύ μεταξύ των πεδινών και επικλινών περιοχών.


elaionas120315Η αγροτική οργάνωση ASAJA Córdoba εξέφρασε την ικανοποίησή της, με την είδηση (OLIMERCA 30-1-15) ότι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ισπανίας, αν και δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, έχει περιληφθεί η πρόταση που έκανε το Συμβούλιο Γεωργίας του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Ανδαλουσίας στα πλαίσια το ποσό με τα οποιο θα επιδοτηθούν οι επικλινείς ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας, θα αυξηθεί από 14,8 €/στρ. σε 36,3€/στρ στα πλαίσια των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.


Το ποσό της επιδότησης που προέβλεπε το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τους βιολογικούς ελαιώνες ήταν € 14,8 €/στρ. και αυξανόταν σε € 37,0 €/ στρ. για τους ελαιώνες με κλίση μεγαλύτερη από 8% και σε 27,0 € / στρ για τους ελαιώνες με κλίση μικρότερη από 8%.


Με την προτεινόμενη τροποποίηση, το ποσό για τους βιολογικούς ανέρχεται σε 24, 8 € / στρ και αυξάνεται για τους επικλινείς ελαιώνες σε € 36,3 €/ στρ., αν και δεν διευκρινίζεται η κλίση.


Τα ποσά αυτά θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 20% για τους αγρότες οι οποίοι διανύουν περίοδο μετατροπής που στην περίπτωση των ελαιώνων διαρκεί 3 έτη και έτσι τα ποσά που προκύπτουν μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης περιόδου.


Σε περίπτωση που δεν μεταβαλλόταν τα ποσά, θα είχε υπάρξει απώλεια κερδοφορίας σε μια κοινότητα η οποία ζει από τους ελαιώνες και η οποία διανύει περίοδο κρίσης, όπου το υψηλό κόστος παραγωγής δεν αντισταθμίζεται από τις πωλήσεις. Πράγματι, σύμφωνα με την ASAJA Córdoba εκτιμάται ότι η κοινότητα της Cordoba θα μπορούσε να απολέσει 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως