Χωρίς αύξηση της συνολικής ετησίας ποσότητας
Στόχος η διευκόλυνση της εμπορίας της συγκομιδής- ρεκόρ της χώρας!


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε το μέχρι σήμερα καθεστώς εξαγωγών ελαιολάδου από την Τυνησία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την έξοδο μιας συγκομιδής- ρεκόρ της φετινής σεζόν στη γείτονα χώρα.


cueillette-olives-tinisia3Έτσι, (Olimerca 2-2-15).υιοθέτησε ένα νέο Κανονισμό με τον οποίο θεσπίζεται μια εξαίρεση από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1918/2006 όσον αφορά τα μηνιαία όρια για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης για το 2015 για το ελαιόλαδο προέλευσης Τυνησίας, διατηρώντας τον εγκεκριμένο κατά τα προηγούμενα έτη συνολικό όγκο στους 66.000 τόνους.


Με τον Κανονισμό αυτό προβλέπεται ότι κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο θα μπορέσουν να εισαχθέν στην αγορά της ΕΕ 9.000 τόνοι το μήνα, έναντι ποσότητας 5.000 τόνων που είχε καθοριστεί τα προηγούμενα έτη. Για τους υπόλοιπους μήνες (Απρίλιο- Οκτώβριο) η ποσόστωση καθορίζεται στους 8.000 τόνους / μήνα. Σύμφωνα με το κοινοτικό Εκτελεστικό Όργανο , αυτή η ευελιξία "θα επιτρέψει στους φορείς της Τυνησίας να αποκομίσουν το μεγαλύτερο όφελος από τις εξαγωγές ελαιολάδου προς την ΕΕ που απαλλάσσονται από δασμούς και να αξιοποιήσει την καλή ελαιοσυγκομιδή». Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με την ΕΚ, καταδεικνύει τη δέσμευση των 28 να εξετάσουν σε βάθος τις δυνατότητες της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των δυο μερών. Ο νέος κανονισμός δημοσιεύθηκε στις 31 Ιανουαρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου