Σημαντικές  προοπτικές αλλά χαμηλές οι εξαγωγές Ελληνικών ελαιολάδων

     

Μία αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα  της αγοράς ελαιολάδου στην Αίγυπτο παρουσιάζει η έρευνα που εκπόνησε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής cairoΠρεσβείας στο Κάιρο.

 

   Το περιεχόμενο της έρευνας αυτής περιλαμβάνει στοιχεία αρκετά ενδιαφέροντα για τις ελληνικές συνεταιρικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις εξαγωγών ελαιολάδου αλλά ακόμη και για τους ελαιοπαραγωγούς.

 

   Τα κυριότερα κεφάλαιά της  είναι τα εξής:

 

1. Παρουσίαση κλάδου: Παραγωγή, κατανάλωση, εξωτερικό εμπόριο βρωσίμων ελαιών στην Αίγυπτο

2. Κατάσταση στην Αιγυπτιακή αγορά βρωσίμων ελαίων

3. Οι εταιρείες-προμηθευτές της Αιγυπτιακής αγοράς βρωσίμων ελαίων

4. Η κατάσταση στην Αιγυπτιακή αγορά ελαιόλαδου

5. Τα κανάλια διανομής της αιγυπτιακής αγοράς βρωσίμων ελαίων

6. Καταγραφή τιμών λιανικής διάθεσης βρωσίμων ελαίων στην Αίγυπτο (Απρίλιος 2020)

7. Ανάλυση ανταγωνισμού στις Αιγυπτιακές εισαγωγές βρωσίμων ελαίων 'ετους 2019

8. Το εισαγωγικό καθεστώς για τα βρώσιμα ελαια στην Αίγυπτο

9. Προοπτικές για τα Ελληνικά λαδια  στην Αιγυπτιακή αγορά

10. Στοιχεία αρμόδιων κρατικών φορέων, εισαγωγέων-διανομέων βρωσίμων ελαίων

 

   Το πλήρες κείμενο της έρευνας μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.