Με πρωτοβουλία Ελλήνων Καθηγητών


Πολύ αξιόλογη φαινεται να είναι η πρωτοβουλία των ελληνικής καταγωγής, Καθηγητών του παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημίου Yale, να ιδρύσουν διεθνές Ινστιτούτο Ελαιολαδου στο Πανεπιστήμιο αυτό των ΗΠΑ.
Το Ινστιτούτο αυτό φιλοδοξεί, να αποτελέσει διεθνή κόμβο συντονισμού ερευνών και ακαδημαϊκών μελετών, καθώς και φορέα ευρύτερης διάχυσης των ευρημάτων' τους, αναφορικά με τα ευεργετικά οφέλη για τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση ελαιολάδου.
Οι Ελληνικής καταγωγής Καθηγητές που πρωτοστατούν στην ίδρυση του νέου Ινστιτούτου είναι ο Δρ. Βασίλης Βασιλείου (Δ/ντης Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας) και Δρ, Τάσος Κυριακίδης (Ερευνητής Σχολής Δημοσίας Υγείας) ενώ το νέο διεθνές Ινστιτούτο Ελαιολάδου που θα συσταθεί στο Πανεπιστήμιο Yale θα φέρει την επωνυμία “Yale Olive Institute”.
Απώτερος στόχος του Ινστιτούτου θα είναι η αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου τόσο στην Αμερικανική αγορά όσο και διεθνώς.


Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή του Ινστιτούτου θα περιλαμβάνει τα εξης:

yale-Διευκόλυνση και συντονισμό επιστημονικών ερευνών και μελετών για τον ελαιόκαρπο και το ελαιόλαδο, τόσο σε αμερικανικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
-Ανεξάρτητες έρευνες του Ινστιτούτου, με σκοπό τον έλεγχο και πιστοποίηση ευρημάτων έτερων ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.
-Διαμόρφωση, ανάδειξη και διάχυση οδηγιών (guidelines) που θα αφορούν σε βέλτιστες πρακτικές σύγχρονων και βιώσιμων μεθόδων καλλιέργειας και επεξεργασίας ελαιόκαρπου και ελαιόλαδου και (παραπροϊόντων τους.
-Διάχυση στο καταναλωτικό κοινό πληροφόρησης και αποτελεσμάτων ερευνών που αφορούν στα ευεργετικά οφέλη για τη δημόσια υγεία από τη συστηματική κατανάλωση ελαιόλαδου.
-Δημιουργία φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και συνεργειών, αναφορικά με θέματα καλλιέργειας, παραγωγής, τυποποίησης και κατανάλωσης ελαιόκαρπου και ελαιολάδου.

Υπογραμμίζεται ότι η ενημέρωση για τη δρομολόγηση της ίδρυσης του Ινστιτούτου αυτού πραγματοποιήθηκε με επιτόπια επίσκεψη και ξενάγησή μας στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου YALE από τον Δρ. Βασίλη Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας τον Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κ. Κούτρα.


To “Yale Olive Institute’’ προγραμματίζεται να εδρεύει, ως ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας, εντός της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Yale και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον μοναδικό, εν ΗΠΑ εδρεύοντα, επιστημονικό πανεπιστημιακό φορέα με τη συγκεκριμένη ευρεία σκόπευση, που άπτεται του συνόλου των παραμέτρων έρευνας και πληροφόρησης για την καλλιέργεια και κατανάλωση ελαιόλαδου.

Αναζήτηση συνεργειών και χρηματοδότησης
Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, οι κ,κ Βασιλείου και Κυριακίδης αναζητούν συνέργειες με πάσης φύσεως φορείς που εμπλέκονται στην έρευνα, καλλιέργεια, παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση ελαιόκαρπου και ελαιολάδου, ήτοι ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, παραγωγικούς συνεταιριστικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, επιδιώκοντας την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πορισμάτων των σχετικών ερευνών, οι οποίες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Yale.
Σε αρχική φάση, επιδίωξη αποτελεί η εξασφάλιση (ιδιωτικής) χρηματοδότησης, δεδομένου ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, προκειμένου η διοίκηση του πανεπιστημίου Yale να εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου εντός των εγκαταστάσεών του και (ίο Ινστιτούτο) να φέρει την επωνυμία του πανεπιστημίου στον τίτλο του, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ελάχιστη χρηματοδότηση συγκεκριμένου ύψους από εμπλεκόμενους φορείς ίου ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι θα επιδείξουν έμπρακτο ενδιαφέρον συμμετοχής στο εγχείρημα.
Όπως ενημέρωσε ο κ. Βασιλείου, για στήριξη της πρωτοβουλίας έχουν εκφράσει ήδη ζωηρό ενδιαφέρον επιχειρηματικοί και παραγωγικοί φορείς από την Ισπανία και την Ιταλία.

Το Γραφείο μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έξοχη ευκαιρία ενεργού εμπλοκής της χώρας μας σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό επίπεδο, την οποία δεν θα πρέπει να απολέσουμε, λαμβάνοντας υπόψη:


α) Τη διεθνή φήμη και κόρος που απολαμβάνει το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
β) Το γεγονός ότι της εν /άγω πρωτοβουλίας ηγούνται δύο ελληνικής/κυπριακής καταγωγής καθηγητές, με ότι κάτι τέτοιο ευνοήτως συνεπάγεται σε περίπτωση ελληνικής συμμετοχής.
γ) Το γεγονός ότι στις Η.Π,Α, σημειώνει ραγδαία διάδοση η μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα τα οφέλη από μία τέτοια εξέλιξη φαίνεται ότι προσπαθούν, αν όχι να «υφαρπάξουν» κατ’ αποκλειστικότητα, σίγουρα να κεφαλαιοποιήσουν η Ιταλία και η Ισπανία, γεγονός που καταδεικνύεται από ενέργειες όπως η πρωτοβουλία διοργάνωσης από «ολικούς φορείς, στο ίδιο πανεπιστήμιο, της διημερίδας “Mediterranean Diet Roundtable’ ή η στόχευση του ισπανικού Προγράμματος προβολής - προώθησης ισπανικού ελαιολάδου "Let’s Make a Tastier World", to οποίο επιδιώκει να ταυτίσει και να καταστήσει συνώνυμο της κατανάλωσης του συγκεκριμένου προϊόντος και της μεσογειακής διατροφής το Ισπανικό ελαιόλαδο (βλ. υπό στοιχείο «β» σχετικό έγγραφό μας).
δ) Το γεγονός τι, ως απόρροια σημείου «γ», η αμερικανική αγορά συνιστά τη μεγαλύτερη αγορά ελαιόλαδου, στην οποία σημειώνονται ταχείς ρυθμοί αύξησης κατανάλωσής του (η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι κάτω από ένα κιλό ετησίως, εντούτοις σταθερά αυξανόμενη, όπως προκύπτει από την Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου 2018 του Γρ. G.E.Y. Ουάσιγκτον, αφ'ης στιγμής στην Ισπανία η κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται στα 13 κιλά ετησίως και στη χώρα μας στα 18 κιλά ετησίως).
ε) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του αμερικανικού καταναλωτικού κοινού εξακολουθεί να ταυτίζει τη μεσογειακή διατροφή με την ελληνική και δη την κρητική (βλ. υπό στοιχείο «α» σχετικό έγγραφό μας).
στ) Το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή της υψηλότερης ποιότητας ελαιόλαδου, ήτοι έξτρα παρθένου, το οποίο παρουσιάζει και τα καλύτερα διατροφικά και επωφελή για την υγεία χαρακτηριστικά (υψηλή συγκέντρωση σε πολυφαινόλες, ελαιολίδη και ελαιοκανθάλη) με προφανή οφέλη από την υιοθέτηση και διάχυση του συγκεκριμένου επιστημονικού ευρήματος από ένα εγνωσμένου κύρους, παγκόσμιας εμβέλειας πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπως το Yale.
ζ) Το γεγονός ότι στη χώρα μας έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικότατες πανεπιστημιακές έρευνες ( π.χ. Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων) οι οποίες καταδεικνύουν ότι μόνον το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, και δη αυτό πρώιμης έκθλιψης (αγουρέλαιο) δύναται να αποσπάσει ισχυρισμούς υγείας (health claims), με όποια οφέλη ασφαλώς η «υιοθέτηση» και διάχυση του συγκεκριμένου επιστημονικού ευρήματος από το πανεπιστήμιο Yale συνεπάγεται.


Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θεωρούμε ότι δημόσιοι ή/και συλλογικοί φορείς των παραγωγών/εξαγωγέων ελαιόλαδου της χώρας μας θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας και υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικότατη ευκαιρία έμμεσης προώθησης του ελληνικού ελαιόλαδου και απόσπασης από τη χώρα μας αξιόλογου μεριδίου στην εγχώρια (αμερικανική) αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία μονοπωλείται πλέον από ιταλικά και ισπανικά ελαιόλαδα, τα οποία, αν και στην πλειοψηφία τους υποδεέστερα ποιοτικά των ελληνικών, αποσπούν' αθροιστικά άνω του 90% των συνολικών εισαγωγών έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στις Η.Π.Α., με τη χώρα μας να περιορίζεται σε μερίδιο της τάξης μόλις 4,5%.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, και αναζήτηση χρηματοδότησης, θεωρούμε ότι η ελληνική συμμετοχή θα μπορούσε πιθανότατα να αποτελέσει Δράση ή τμήμα Δράσης ολοκληρωμένου Προγράμματος προβολής - προώθησης ελιάς ή/και ελαιόλαδου στην αγορά των Η.Π.Α., χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια.


Δεδομένου ότι η (χρηματοδοτική) υποστήριξη θα μπορούσε να προέλθει και από μεμονωμένη εταιρεία,, οι παραγωγικοί/συλλογικοί φορείς παρακαλούνται για ενημέρωση σχετικός των μελών τους.


Ομοίως, Β1 Δ/νση Υπ,Εξ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για ενδεχόμενες περαιτέρω, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες από μέρους της, με σκοπό η εν λόγοι πρωτοβουλία να περιβληθεί με έμπρακτη ελληνική υποστήριξη.


Για περισσότερες πληροφορίες και ενδεχόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Γραφείο μας.