Υπόμνημα  ΣΕΔΗΚ προς Υπουργείο  Περιφέρεια και Αντιπεριφέρειες

Στόχοι:  

-Προβολή της υγιεινής και γευστικής άξιας  του ελαιολάδου

-Αποτροπή  της παραπλάνησης καταναλωτών

-Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού

-Διασφάλιση  υγείας  καταναλωτών


Η ανάγκη ύπαρξης   διαφάνειας στους Καταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης με την  σαφή αναγραφή του είδους των λαδιών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα  φαγητά και ιδίως τα τηγανητά, αλλά και  η σκοπιμότητα της  υποχρεωτικής χρήσης  επώνυμων συσκευασιών μιας χρήσης  για το ελαιόλαδο που προσφέρεται νωπό στα τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, επισημαίνονται  σε υπόμνημα που υπέβαλλαν ο ΣΕΔΗΚ, το   Δίκτυο «ΕλαιοΓευσιες» και ο  ΣΠΑΚΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια,   τις Αντιπεριφέρειες και τις Δ/νσεις Ανάπτυξης  Κρήτης.

  

Η αναγραφη του ειδους των λαδιών που χρησιμοποιουνται στα φαγητα και τηγανητα ειναι υποχρεωτική. Με το  Υπόμνημα αυτό, το οποιο κοινοποιείται και στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές Κρήτης αλλά και στις αρμόδιες για τους ελέγχους Δ/νσεις Ανάπτυξης των Αντιπεριφερειών Κρήτης, υπογραμμίζεται το γεγονός  της μη  τήρησης της διάταξης αρ. Α2-861/22-8-2013 η οποια στο  άρθρο 91, παρ.4.  προβλέπει ότι  στους καταλόγους  πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και «το είδος των χρησιμοποιούμενων ελαίων και η χρήση τους»  και γίνεται επίκληση των αρμόδιων  Υπουργείων , Περιφέρειας , Αντιπεριφερειών και Δ/νσεων Ανάπτυξης  όπως μεριμνήσουν για την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Διαφορετικά,  όπως επισημαίνουν, με την ανοχή των αρχών γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών και  αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις Ταβέρνες του Δικτύου «ΕλαιοΓευσιες» που χρησιμοποιούν αποκλειστικά σε όλα τα φαγητά και τηγανητά ελαιόλαδο!

Η αναγραφή θα πρέπει να είναι  ευκρινής και όχι κάποια υποσημείωση με μικρά γράμματα ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές.  

   

    Με το ίδιο Υπόμνημα ζητείται όπως και η Ελλάδα ακολουθήσει τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες  Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και προσφατα  την  Κύπρο, οι οποίες ήδη θεσμοθέτησαν την υποχρεωτική χρήση επωνυμιών συσκευασιών μια χρήσης για το νωπό ελαιόλαδο που  προσφέρεται στα Τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης. Αυτό επιβάλλεται  για μια σειρά από λόγους  όπως η  προβολή  της υγιεινής και γευστικής άξιας του ποιοτικού  ελαιολάδου, η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού αλλά και η διασφάλιση  της  υγείας  καταναλωτών.

Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΣΕΔΗΚ  Γ. Μαρινάτη Δήμαρχο Ρεθυμνου έχει ως εξης:

Κύριε  Υπουργέ,  Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχες  Κρήτης

Με παλαιότερο υπόμνημα  μας (αρ. πρ. 9/27-1-2014 )  σας είχαμε υποβάλει σειρά προτάσεων  σχετικά  με τα προβλήματα της διάθεσης του   ελαιολάδου στην εστίαση και στην λιανική.

Μερικά από τα θέματα αυτά  με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίστηκαν θετικά, αλλά κάποια άλλα  εξίσου σημαντικά παραμένουν ανεπίλυτα,  παρά το ότι  δεν απαιτούν κρατικές δαπάνες και παρά το ότι  η συμβολή τους στην διάθεση του ελαιολαδου και την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και  την αύξηση  των εσόδων του  Κρατικού προϋπολογισμού θα είναι πολύ σημαντική. 

  Μεταξύ των θεμάτων  αυτών  περιλαμβάνονται και τα παρακάτω  τα οποία παρακαλούμε  όπως στα πλαίσια των καθηκόντων σας εξετάσετε και επιλύσετε .

 

 

Αναγραφή  είδους ελαίων στους καταλόγους   μαζικής  εστίασης

Οι Ταβερνες ΕλαιοΓευσιες προχωρουν εθελοντικα στην προσφορα επώνυμου λαδιού στα τραπεζια Το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής στους Καταλόγους τους είδους των  ελαίων που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις εστίασης,  το οποιο   σας είχαμε  αναφέρει και  με το Υπόμνημα αρ. πρ. 13/26-8-2011 με   ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι νομοθετικά επιλύθηκε με την  Υπουργική απόφαση αρ. A2-861/22-8-2013 η οποια στο  άρθρο 91, παρ.4.  προβλέπει ότι  στους καταλόγους  πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και «το είδος των χρησιμοποιούμενων ελαίων και η χρήση τους» .

Ωστόσο, καίτοι έχει  παρέλθει ήδη ένα έτος από την έκδοση της απόφασης αυτής,  το μετρό   δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη,  αφού όπως είναι   γνωστό,   στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων εστίασης δεν γίνεται καμία αναφορά  στους Καταλόγους  για το είδος των ελαιών που χρησιμοποιούνται,  ενώ παράλληλα  τεχνηέντως,  γίνεται  παραπλάνηση των καταναλωτών, αφού αφήνεται να εννοηθεί,  ότι  όλα τα φαγητά που τους προσφέρονται παρασκευάζονται με ελαιόλαδο! 

Όμως είναι γνωστό ότι στις πλειονότητα των Επιχειρήσεων εστίασης ιδίως, τα τηγανητά που απορροφούν το 70% της συνολικής κατανάλωσης λαδιών, παρασκευάζονται  με διάφορα σπορέλαια τα οποια  οπωσδήποτε είναι υποδεέστερα από πλευράς υγιεινής και γευστικής άξιας αλλά  και  από πλευράς ασφάλειας της υγείας των καταναλωτών.

Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστωθεί αφού με μια επίσκεψη στους αποθηκευτικούς χώρους των επιχειρήσεων εστίασης  εύκολα διαπιστώνεται η ύπαρξη συσκευασιών σπορελαίων.

Μετα από αυτά,  σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε να εφαρμοστεί άμεσα  η προαναφερθείσα διάταξη με εκτέλεση των αναγκαίων ελέγχων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ώστε να παύσει ο  αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις επιχειρησεις του Δικτύου «ΕλαιοΓευσίες» οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά σε όλα τα φαγητά ελαιόλαδο. 

 Θεωρούμε  ότι  η εφαρμογή της νομοθεσίας πρέπει να αρχίσει με έκδοση προειδοποιητικής - ενημερωτικής  εγκυκλίου προς  τις επιχειρήσεις εστίασης, με την οποια να τις ενημερώνετε  για το ότι οφείλουν  μέσα σε εύλογο χρόνο, όχι μεγαλύτερο απο ένα μήνα, να συμμορφωθούν προς  την  νομοθεσία και   ότι πρεπει να προβούν στις αναγκαίες  αναφορές   στους Καταλόγους τους για το είδος των ελαιών που χρησιμοποιούν  για όλα τα φαγητά και ιδίως τα τηγανητά, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να προσφέρουν π.χ. τηγανητά με ελαιόλαδο και τα ίδια με σπορέλαια με διαφορετική τιμή, ώστε να επιλεγεί ο καταναλωτής 

Παράλληλα πρέπει να  δώσετε οδηγίες για την  ενιαία μορφή των  αναφορών (θέση στον κατάλογο,  μέγεθος  γραμμάτων, γλωσσά κλπ) ώστε να  είναι εύκολα ορατές και  να μην  αποτελούν   νέα περίπτωση  παραπλάνησης  των καταναλωτών.

Με την εφαρμογή του Μέτρου,  θα υπάρξει σημαντικό όφελος όχι μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και  κυρίως για τον τομέα του τουρισμού αφού από έρευνες με ερωτηματολόγια που έκανε ο ΣΕΔΗΚ διαπιστώθηκε ότι υψηλό ποσοστό Τουριστών επιθυμούν φαγητά με ελαιόλαδο και είναι διατεθειμένοι να τα πληρώσουν και ακριβότερα. 

 

 

Υποχρεωτική  χρήση  επώνυμων συσκευασιών  μιας χρήσης  στην εστίαση

Τα ανώνυμα λαδομπούκαλα πρέπει να σταματήσουν και στην Ελλάδα οπως στήν Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία ακόμη και στην Κύπρο Η υποχρεωτική καθιέρωση  επώνυμων μη ξαναγεμιζόμενων συσκευασιών (μιας χρήσης)  για το νωπό ελαιόλαδο που προσφέρεται στα τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης,  μετά την  αποτυχημένη  προσπάθεια να εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ που έγινε  τον Μάιο του 2013,  άρχισε να εφαρμόζεται νομοθετικά από τις χώρες που επιθυμούν για τις δικές τους επικράτειες.

   Έτσι, μετά την Πορτογαλία που εφαρμόζει υποχρεωτικά το μέτρο τώρα και  μερικά χρόνια, την  υποχρεωτική εφαρμογή του νομοθέτησαν η   Ισπανία από 1-1-14,  η Ιταλία  απο τις 11-6- 14  ενώ  προφήτη  ακλούθησε και η  Κύπρος που  προχώρησε στις  αναγκαίες νομοθετικές διαδικασίες και ζήτησε την προβλεπόμενη έγκριση απο την ΕΕ  και αναμένεται να  αρχίσει  να εφαρμόζει το  Μέτρο απο 19-9-14. 

Απομένει συνεπώς μόνο η Ελλάδα μεταξύ των Ελαιοπαραγωγικών χώρων της ΕΕ η οποια δεν έχει νομοθετήσει την υποχρεωτική εφαρμογή  του μέτρου,   ενώ  σχετικό αίτημα έχουν υποβάλει  για την εφαρμογή του  οι ΣΕΔΗΚ, ΣΠΑΚΕ και Δίκτυο «ΕλαιοΓευσιες» με το Υπόμνημα τους (αρ.  9/27-1-2014)   απο τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των λόγων που επιβάλουν την εφαρμογή του Μέτρου είναι:

- Η  ανάπτυξης γαστρονομικού τουρισμού στην χώρα

-Η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών από κινδύνους αλλοιώσεων λογω  φωτισμού,  θερμοκρασίας και αερισμού.

-Η ανάγκη προβολής της  ταυτότητας και ποιότητας του ποιοτικού ελαιολαδου της χώρας στους πολυπληθείς ξένους τουρίστες.

- Η διασφάλιση της υγιεινής και γευστικής άξιας του ελληνικού ελαιολάδου

    Κύριε Υπουργέ

Επειδή τα  προηγούμενα αιτήματα   είναι ουσιώδη  για τον υγιή ανταγωνισμό αλλά και για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και την διάθεση του ελαιολάδου,  ελπίζουμε ότι θα τα λάβετε σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίσετε θετικά  όσο γίνεται συντομότερα

Η  Περιφέρεια και οι Αντιπεριφέρειες Κρήτης ελπίζουμε ότι θα πράξουν ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Με εκτίμηση

Για τα ΔΣ του ΣΕΔΗΚ, ΣΠΑΚΕ και ΔΕΑΧΕ «ΕλαιοΓευσίες»

 

Από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι Τουρίστες  επιθυμούν φαγητά και ιδίως τηγανητά με ελαιόλαδο και είναι διατεθειμένοι να τα πληρώσουν και ακριβότερα. Αρκεί να είναι βέβαιοι!