Με απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά , (ΦΕΚ 1880/Β/10.7.2014) ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παρασκευά Κουκουλόπουλο και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεράσιμο Καρασμάνη, η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων.

 

koykoylopoylosΑρμοδιότητες Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παρασκευά Κουκουλόπουλου

Στον Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατέθηκε:

Η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Η Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων στον αγροτικό τομέα

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης

Η Αυτοτελής Υπηρεσία έλεγχου εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων

Το Τμήμα Ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Το Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

β) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

γ) Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.

δ) Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Αρμοδιότητες Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεράσιμου Καρασμάνη

            Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Γεράσιμο Καρασμάνη παραμένουν τα αντικείμενα:

1. H αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών Κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

2. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους τους τομείς.

3. Η αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τα ετήσια και πολυετή προγράμματα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, τα προγράμματα ανάπτυξης και τα μέτρα πολιτικής των τιμών και των οικονομικών ενισχύσεων.

4. Η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων.