Παρασύρει προς τα άνω τις τιμές στην Πελοπόννησο, όχι όμως και στην Κρήτη!

  

Αυξητικά κινήθηκαν τελευταία οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία, παρασύροντας προς τα άνω και τις τιμές στην Πελοπόννησο, όχι όμως και τις τιμές στην Κρητη που κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα.

   times-ispania-170714Πράγματι   τον τελευταίο 1,5 μήνα παρατηρήθηκε στην Ισπανία (Σχ.1.) μια αύξηση της τάξεως του 20% στις τιμές παραγωγού σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες η οποια θορύβησε αρκετά τις εκεί Βιομηχανίες που προβληματίζονται σοβαρά για τις μελλοντικές εξελίξεις.

 

Η εξέλιξη αυτή στην Ισπανία επηρέασε ελαφρά τις τιμές στην Ιταλία που  αυξήθηκαν κατά+4%, επηρέασε όμως και τις τιμές στην Ελλάδα σε διάφορο βαθμό κατά περιοχή.

Έτσι, στην Πελοπόννησο παρουσίασαν μια σημαντική άνοδο   της τάξεως του 5-9%, αλλά στην Κρητη και στην Λέσβο διατηρήθηκαν σταθερές (Πιν.1) Αύξηση της τάξεως του +8% παρουσίασαν και στην Κύπρο.

 

   Βασικοί παράγοντες   της ανοδικής τάσης στην Ισπανία φαίνεται να είναι αφενός οι πρώτες εκτιμήσεις για την ερχόμενη σοδειά, οι οποίες την φέρουν χαμηλότερη από 1000.000 τόνους και άρα μειωμένη κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη και αφετέρου τα μειωμένα σχετικά αποθέματα της χώρας.

Οι δυο αυτοί παράγοντες, όπως είναι φυσικό, προκάλεσαν   τάσεις αύξησης της ζήτησης από την πλευρά των   βιομηχανιών   που θέλουν να διασφαλίσουν τις αγορές που άνοιξαν με τις περυσινές χαμηλές τιμές παραγωγού,. Αντίθετα όμως προκάλεσαν και τάσεις συγκράτησης της προσφοράς από πλευράς παραγωγών οι όποιοι ευελπιστούν σε ακόμη καλύτερες τιμές.

 

times160714Τελικά σήμερα (Πιν.1), σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ οι τιμές για το εξτρα παρθένο (0,3ο), κυμαίνονται στην Κρητη από 2,60-2,70 €/κιλό, στην Πελοπόννησο – Ιόνια από 2,75-3,0 , στην Λέσβο στα 2,55 και στην Κύπρο στα 2,70   €/κιλό.

Στην Ισπανία   την εβδομάδα 11-15 Ιουλίου οι τιμές παραγωγού για το εξτρα κυμάνθηκαν στα 2,40 η μέγιστη, στα 2,35 η μέση και στα 2,25 η ελάχιστη, ενώ για το (απλό) Παρθένο (Οξ.<2ο) ήταν 2,25 και για το Λαμπαντε 2,07 €/κιλό.

 

Παράλληλα οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες είχαν μια πτώση της τάξεως του 20% .

Στην Ιταλία την εβδομάδα 30/6-6/7 το Εξτρα κυμάνθηκε στα 3,60 , τα (απλό) παρθένο στα 2,37 και το Λαμπαντε στα 1,73 €/κιλό.