Απαιτείται συναγερμός Πολιτικών και   Φορέων

της Κρήτης και άλλων ελαιοπαραγωγικών περιοχών.

 

Νέα σενάρια φαίνεται να σχεδιάζονται σε βάρος των ελαιοπαραγωγών με την επανεξέταση των προτάσεων για την ΚΑΠ που επιχειρεί η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εάν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα τα προσφατα δημοσιεύματα της εφημερίδας Agrenda (5-6/7/14) σύμφωνα με τα οποια επανεξετάζεται  η Περιφερειοποιήσει δηλαδή η διαίρεση της χωράς σε Περιφέρειες μέσα στις οποίες θα ισχύουν ΙΣΑ δικαιώματα ανά στρέμμα.

 

elaiokalliergeiesΚαι το σενάριο που φαίνεται να επικρατεί είναι να υπάρξουν δυο μονό Περιφέρειες όσων δικαιωμάτων μια για (όλες) τις « Καλλιέργειες»   και μια για τους «Βοσκοτόπους» αντίθετα από την πρόταση της προηγούμενης ηγεσίας που πρόβλεπε τρεις Περιφέρειες   για Βοσκότοπους, Ετήσιες και Πολυετείς καλλιέργειες.

 

Το σενάριο όμως αυτό είναι φανερό ότι θα είναι σε βάρος των ελαιοκαλλιεργειών και θα σημάνει μεταφορά σημαντικών ποσών επιδοτήσεων σε άλλες περιοχές και άλλες καλλιέργειες και οικονομική αποδυνάμωση των ελαιοπαραγωγών που έτσι θα αναγκάζονται να πωλούν σε χαμηλές τιμές το προϊόν τους για να επιβιώσουν.

 

Ωστόσο, ενώ η  πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ άρχισε διαβουλεύσεις με τις ηγεσίες διαφόρων οργανώσεων και φορέων που μάλλον ωφελούνται με τις νέες ρυθμίσεις, διάφοροι Φορεις από την Κρητη υποβάλλουν αποσπασματικά προτάσεις προς το ΥπΑΑΤ προκαλώντας σύγχυση και εντυπώσεις για ύπαρξη διχογνωμιών στην ηγεσία του ΥπΑΑΤ η οποια προφανώς έτσι θα έχει το δικαίωμα να τις αγνοήσει.

 

   Επομένως καλό θα είναι, έστω και καθυστερημένα να υπάρξει μια συντονισμένη γενική πρόταση από την Περιφέρεια στην σύνθεση της οποίας θα πρέπει συνδράμουν και ο ΣΕΔΗΚ και οι άλλοι ελαιοκομικοί Φορεις.

   Όμως μια τέτοια πρόταση προϋποθέτει ύπαρξη επισήμων στοιχείων σχετικά με τις εκτάσεις, τον αριθμό των δικαιούχων και τα ποσά των επιδοτήσεων κατά καλλιέργεια και διοικητική Περιφέρεια. Και τα στοιχειά αυτά ασφαλώς οφείλει να τα δημοσιοποιήσει επίσημα και άμεσα το ΥπΑΑΤ ώστε να συνδράμουν στην σύνταξη μιας σωστής προτασης αλλά και να επιτρέψουν την συναγωγή συμπερασμάτων αν πράγματι έχουν βάση τα δημοσιεύματα της Agrendaγια «μικροκομματικές προσεγγίσεις κλπ’»