Μόνο 65 εκ. ευρώ απο τα ΠΣΕΑ για τις ζημιές όλων των καλλιεργειών του 2013.
Ενώ οι ζημιές μόνο της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη ηταν πάνω απο 160 εκ ευρώ!


Δυστυχώς επαληθεύτηκαν όλοι οι φόβοι ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ υπεκφεύγουν τεχνηέντως να καλύψουν τις ζημιές που προκληθήκαν στην περσινή ελαιοπαραγωγή της Κρήτης.
Μετά απο ένα χρόνο περίπelaiones2014.jpgου, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες αυτή την φορά το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών τον φάκελο του προγράμματος των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, ύψους 65 εκ. ευρώ, για τις συνολικές ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες το έτος 2013 και περιλάμβαναν κυρίως: Ζημιές από ισχυρές ανεμοθύελλες και πλημμύρες καθώς και ζημιές απο μη ομαλή καρποφορία της ελιάς και των οπορωφόρων δέντρων. Οι αποζημιώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να διατεθούν κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, δηλαδή μέσα στο 2015 και το 2016!
Βέβαια στην ανακοίνωση αποφεύγεται να γίνει λόγος με ποια «επιστημονική» μέθοδο η Ομάδα των Επιστημόνων αποτίμησε τις ζημιές εξ αποστάσεως και πως βρήκε το ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές της Ελαιοκαλλιέργειας ειδικά στην Κρήτη αλλά και πως κατανέμονται οι ζημιές αυτές ανά παραγωγό! Ενδιαφέρον θα ηταν επίσης να ανακοινωθεί ποιες ηταν οι αμοιβές της Επιτροπής αυτής.
Πάντως, μετά απο αυτά, οι ελαιοπαραγωγοί ….. μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι! Σύντομα, δηλαδη μετά απο 2-3 χρόνια θα αποζημιωθούν για την ολοκληρωτική καταστροφή της περσινής σοδειάς τους και μάλιστα ότι είναι θωρακισμένοι απο τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές!