Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την χρήση  του ελαιολάδου στην εστίαση
sinedriasi-elaioeusies.jpgΣημαντικές είναι οι δραστηριότητες που έγιναν αλλά και εκείνες που σχεδιάζονται για το αμέσως προσεχές μέλλον για την διάθεση του ελαιολάδου στην Εστίαση από τον ΣΕΔΗΚ και το Δίκτυο αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου «ΕλαιοΓευσίες».
Αυτό πρόεκυψε από τις συζητήσεις που έγιναν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την συνάντηση Μελών του Δικτύου «ΕλαιοΓευσίες» που έγινε προχθές ( 10/4) στο Ρεθυμνο στο ξενοδοχείο ΙΔΑΙΟΝ το οποίο φιλοξένησε την συνάντηση.
Οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν ιδρυτικές διαδικασίες αλλά και δράσεις προώθησης και προβολής του Δικτύου και των προιοντων του.
Το Δίκτυο Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου (ΔΕΑΧΕ) με το διακριτικό τίτλο «Ελαιογευσίες» συγκροτήθηκε μέσω του έργου «Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας του Ελαιολάδου» (ΑΠΠΕΕ) το οποιο υλοποιεί ο ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου.
Η νομική μορφή του είναι ΝΠΙΔ , αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, έχει έδρα το Ρέθυμνο και διοικείται από 5/μελες ΔΣ με βάση νόμιμο Καταστατικό και ΑΦΜ.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
epidiksi.jpgΟι δράσεις οι οποιες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου ΑΠΠΕΕ από τον Ιούνιο 2013 που περιλαμβάνουν:
Δημιουργία λογοτύπου, σύνταξη Καταστατικού, έλεγχο Μελών για τήρηση όρων Καταστατικού, οργάνωση ημερίδας «το ελαιόλαδο στην εστίαση», παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών spots, δημοσίευση καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο, παραγωγή ενημερωτικών έντύπων στα αγγλικά και διανομή τους απο Μέλη Δικτύου και Γραφεία Ενοικίασης αυτοκίνητων, παραγωγή και διανομή στα πιστοποιημένα Μέλη επιτραπέζιων διαφημιστικών stands στα Ελληνικά και Αγγλικά

Προγραμματιζόμενες δράσεις
Οι δράσεις προώθησης και προβολής που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον και θα γίνουν με την υποστήριξη του ΣΕΔΗΚ και δαπάνες των Μελών του Δικτύου η μέσα από νέα προγράμματα είναι:

vivlio.jpg-Ομαδικές διαφημίσεις σε τοπικά ΜΜΕ (Εφημερίδες, Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς) κατά διαστήματα με δαπάνες των Μελών του Δικτύου.
- Δημιουργία και ανάρτηση ιδιαίτερης σελίδας των Μελών του Δικτύου στην Ιστοσελίδα του Δικτύου www.olivetastes.eu
- Δημιουργία αφισών –επιγραφών με λογότυπο για μεγάλες ξύλινες παραδοσιακές πινακίδες..
- Δημιουργία αφισών με Λογότυπο για την πρόσοψη των Καταστημάτων .
- Χρήση μη ξαναγεμιζόμενων φιαλών ελαιολάδου στα Τραπέζια Ταβερνών
- Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής από Μέλη του Δικτύου για παιδιά η άλλες ομάδες πληθυσμού.
-Προώθηση εφαρμογής ισχύουσας Νομοθεσίας για υποχρεωτική αναγραφή στους Καταλόγους του είδους των λαδιών που χρησιμοποιούνται
-Συμμετοχή σε έρευνα για την διατροφή και το ελαιόλαδο σε συνεργασία με τον ΣΕΔΗΚ με συμπλήρωση ερωτηματολογίου και δωρεάν προσφορά του βιβλίου «Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής» στους πελάτες που θα συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο


Μετά την παρουσίαση των δράσεων και του προγραμματισμού του Δικτυού ακολούθησε επίδειξη του υλικού που παράχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ενώ παράλληλα έγινε και διανομή του στα πιστοποιημένα Μέλη.