Κοντά στα 3 ευρώ οι τιμές στην Ελλάδα!
Υψηλότερες πάνω απο 0,5 € απο την Ισπανία.
Αγωνιώδεις αναζητήσεις τυποποιητών για ελαιόλαδο!
Ανοδική πορεία ακολουθούν οι τιμές το έξτρα παρθένο στην Ελλάδα και Ιταλία απο τις αρχές του χρόνου, αλλάζοντας πορεία σε σχέση με τις τιμές στην Ισπανία όπου απο τις αρχές του 2013 ακολουθούν καθοδική (Σχ.1). ekseliksi-timon.jpg
Έτσι, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 4 Μαρτίου που δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα στο www.sedik.gr οι τιμές του έξτρα παρθένου (0,3ο ) που προσφέρονται απο τις 17 Επιχειρήσεις και Συν/σμους στην Κρήτη, κυμανθήκαν απο 2,5 έως 2,7 €/κ με τις μεγαλύτερες να προσφέρονται απο τον Συν/σμο Βουκολιών και την Καπνάς ΑΕ (στην Βαγιωνιά) ενώ για το Λαμπαντε (5ο ) κυμάνθηκαν μεταξύ 1,7-1,8€/κ
Όμως η πέραν και απο τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις μείωση της φετινής παραγωγής στην Κρήτη, που όπως αναφέρεται σε άλλο άρθρο έφρασε πάνω απο 82% , έχει οδηγήσει τις τυποποποιητικές επιχειρήσεις σε αγωνιώδεις αναζητήσεις προϊόντος και συμφωνά με ανεπίσημες πληροφορίες αναγκάζονται να πληρώνουν μέχρι 3,0 -3,3 €/κ για μεγάλες ποσότητες καλής ποιότητας.

Στην Πελοπόννησο και Ιόνια τιμές του έξτρα 0,3Ο κυμάνθηκαν απο 2,45 έως 3,0 €/κ με τις μεγαλύτερες να προσφέρονται απο την ΕΑΣ Μεσσηνίας (3€/κ αλλά με επιταγή 3 μηνών) και τον Συν/σμο «Ελαιώνας» στους Γαργαλιάνους (2,85€/κ μετρητοίς.

Στην Λέσβο βρίσκονται στα 2,55 €/κ (με επιταγή 20 ήμερων) και στην Κύπρο στα 2,50€/κ μετρητοίς. Στην Ισπανία η πορεία των τιμών συνεχίζει να είναι καθοδική με τις τιμές την εβδομάδα 26/2-4/3 να φθάνουν για το έξτρα στα 2,47 €/κ η μέγιστη, στα 2,01 €/κ η μέση και στα 1,83 €/κ η ελαχίστη, ενώ για το Παρθένο έφτασαν στα 1,88€/κ και για το Λαμπαντε στα 1,80 €/κ.

Στην Ιταλία , σύμφωνα πάντα με το Δελτίο του ΣΕΔΗΚ την εβδομάδα 19-25 Φεβρουαρίου κυμάνθηκαν στα 3,07 €/κ για το έξτρα, στα 2,45 €/κ για το Παρθένο (οξ.<2ο ) και στα 1,67€/κ για το Λαμπαντε (οξ.>2ο )