ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.ΔΗ.Κ
Κατακόρυφη μείωση της πραγωγής ελαιολάδου » Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήγμα για την καρποφορία
Γράφει: Ελένη Φουντουλάκη, Χανιώτικα Νεα, 9 Ιουλίου 2013

extra_124887_foto2.jpg

Μειωμένη στο 30-40% της κανονικής, ’ προβλέπεται η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών τον περασμένο Μάιο’ - Ιούνιο, ενω κίνδυνος υπάρχει και για παραπέρα ’ μειωση απο δακοπροσβολές.’ Αυτα εποεσημανε σε δηλωση του’ ο ’ Επιστημονικός Σύμβουλος του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. Δρ. Νίκο Μιχελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι απαιτουνται προσπαθειες για αποζημιώσεις αλλα και’ ’  ένταση’ προσπαθειών για την έγκαιρη κια σωστή εφαρμογή’  της δακοκτονίας.

Στα πλαίσια αυτά, ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ. πρόκειται να συντάξει τεκμηριωμένο υπόμνημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ’ στο οποίο αφου θα δίδεται’ μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ζημιές που έγιναν σε ολόκληρη την Κρήτη,’ ’ ’ θα προσδιορίζονται οι ζημιές’ που πρέπει να’  καλυφθούν’ από τον ισχύοντα Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. και θα τεκμηριώνονται οι τροποποιήσεις που απαιτείται να γίνουν στον Κανονισμό ωστε να καλύπτονται και υπόλοιπες.’ ’ ’ 

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχελάκης « δυστυχώς οι πληροφορίες από όλη την Κρήτη που έχει ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ. για την ερχόμενη εσοδεία ελαιολάδου δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι γενικά μειωμένη και φθανει μολις σε επίπεδο της τάξεως του 30-40% σε σχέση με την κανονική εσοδεία. Πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική παραγωγή στην Κρήτη θα μειωθεί κατα 60-70%’  και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στους 40.000 έως 50.000 τόνους! ».

’  Σύμφωνα με τον κ. Μιχελάκη, βασικά αίτια της μειωμένης εσοδείας είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο μέχρι αρχές Ιουνίου από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και από Nότιους ανέμους, που έπληξαν την ανθοφορία αλλά και την καρπόδεση σε διάφορα στάδια ανάλογα με τις περιοχές. Ενέργειες ήδη έχουν γίνει από Δήμους, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΕΛ.Γ.Α. και την Ε.Ε.

’  Παράλληλα όπως ειπε’ ο κ. Μιχελάκης, ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ έχει ζητήσει εγγράφως από τους Δήμους- Μέλη του, να δώσουν τις εκτιμήσεις τους, για το είδος και το ποσοστό των ζημιών που έχουν υποστεί οι περιοχές τους και εχει’  ήδη λάβει σχετικές απαντήσεις από τους περισσότερους από αυτούς.’ Υπολείπονται μόνο οι απαντήσεις από ορισμένους Δήμους που ελπιζεται να ελθουν σύντομα.

’ ’  Με βάση τα στοιχεία των Δήμων ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ. θα συντάξει τεκμηριωμένο υπόμνημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίδοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ζημιές που έγιναν σε ολόκληρη την Κρήτη και θα προσδιορίζει τα βασικά αίτια που καλύπτονται από τους κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α. Παράλληλα θα τεκμηριώσει την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛ.Γ.Α. ώστε να καλύπτει και τις ζημιές που γίνονται στην ανθοφορία από υψηλές θερμοκρασίες.

« Δεν είναι επιστημονικά λογικό να καλύπτονται ζημιές στην άνθηση από χαμηλές θερμοκρασίες και παγετούς που συμβαίνουν συνήθως στην Βόρεια Ελλάδα και όχι ζημιές που συμβαίνουν επίσης στην άνθηση από καύσωνες και υψηλές θερμοκρασίες που συμβαίνουν συνήθως στην Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ιδιαίτερα όταν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης καταβάλλουν τα σχετικά τέλη στον ΕΛ.Γ.Α. όπως τα καταβάλλουν και οι παραγωγοί των άλλων περιοχών» τόνισε κ. Μιχελάκης.

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Σχετικά με την δακοκτονία ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. κ. Μιχελάκης ανέφερε ότι « σε μια χρονιά με χαμηλή παραγωγή όπως η φετινή οι κίνδυνοι προσβολών από τον δάκο είναι πλέον αυξημένοι. Αρα απαιτείται εγρήγορση και ένταση των προσπαθειών. Διαφορετικά οι ποσοτικές ζημιές που έγιναν από τους καύσωνες και τους νοτιάδες, μπορεί να ολοκληρωθούν με ολικη ποσοτική και ποιοτική ζημιά της παραγωγής που ’ απέμεινε».