Υποχωρεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις εισαγωγές ελαιολάδου της Κίνας!
Παρά τις εξαγγελίες και τυμπανοκρουσίες διαφόρων παραγόντων!

china-oil.jpg

Οι εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα, που, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνονται μέσα στους στόχους της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κινά, αποτελούσαν πάντοτε στρατηγικό στόχο και άλλων προηγούμενων Ελληνικών Κυβερνήσεων αποδεκτό μάλιστα και απο την πλευρά πλειάδας αξιωματούχων της Κίνας (Προέδρου, Πρωθυπουργού κ.α) που κατά καιρούς έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα και την Κρήτη
Ωστόσο τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δεν πείθουν ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται σε βαθμό που θα μπορούσε χαρακτηριστεί αξιόλογος. Έτσι, το πρόβλημα της κατάστρωσης και υλοποίησης ενός αποτελεσματικότερου σχεδιασμού παραμένει ανοιχτό και ζητούμενο! .
Πράγματι, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Συμβούλιου Ελαιόλαδου, οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα, αυξήθηκαν την περίοδο 2011/12 κατά 38% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά φθάνοντας συνολικά τους 45 χιλ. τόνους απο 10,5 χιλ. τον. που ηταν την περίοδο 2007/8.

Στις εισαγωγές όμως αυτές, που κατά ποσοστό 91% προερχόταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχ.1) την μερίδα του λέοντος κατέλαβε η Ισπανία με ποσοστό 60% (27.χιλ. τον), με δεύτερη την Ιταλία που κατέλαβε μερίδιο 24% (11 χιλ. τον.) ενώ τρίτη με μερίδιο μόλις 6% (2, 7 χίλ.τον.) ήλε η Ελλάδα!
Όμως το σοβαρό πρόβλημα δεν είναι η τρίτη θέση της Ελλάδας στις εισαγωγές της Κινάς αλλά η σημαντική υποχώρηση του μεριδίου της στις εισαγωγές αυτές απο 14% που ήταν το 2007/8, σε μόνο σε 6% το 2011/12 , πράγμα που αποδεικνύει ότι εξαγγελίες και τυμπανοκρουσίες διαφόρων παραγόντων για εξαγωγές στην Κινά τελικά δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα.
Το υπόλοιπο 10% των εισαγωγών της Κίνας, προερχόταν απο άλλες χωρες, όπως η Τυνησία (2%) , η Συρία (2%), η Τουρκία(2%), η Αυστραλία (2%) και η Πορτογαλία (1%).
Όσον αφορά τις ποιοτικές κατηγορίες (Σχ.2) το 84% των Κινεζικών εισαγωγών κατά το 2011/12 ήταν παρθένο ελαιολάδου (κατηγορίας 150910), το 5% ηταν ελαιόλαδο (κατηγορίας150990) και το 11% ηταν πυρηνέλαιο (κατηγορίας151000).

kina2.jpg
Η επιτυχία της Ισπανίας και η αδυναμία της Ελλάδας!
Απο τα στοιχεία της εξέλιξης των εισαγωγών ελαιολάδου στην Κίνα (Πιν.1.) συνάγονται κάποια σημαντικά συμπεράσματα τα οποία καλό είναι να εξεταστούν απο τους ενδιαφερομένους και τους αρμόδιους. Μεταξύ αυτών βασικότερα είναι τα εξής. Η κυριαρχία της Ισπανίας και η συνεχής αύξηση του μεριδίου της στην αγορά της Κίνας, (Πιν.1) είναι πράγματι θεαματική αφού απο 40% το 2007/8 αυξήθηκε σε 60% το 2011/12 σε βάρος των μεριδίων της Ιταλίας και Ελλάδας.

Πιν.1. Εισαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα’  την περίοδο 2007-2012 (χιλ.τον)*

ΧΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ’ ’ ’  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

2007/8

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

Ισπανία

4,2’  (40%)

5,4’  (42%)

8,6’  (42%)

18,4 (55%)

26,9 (60%)

Ιταλία

3,5’  (33%)

4,5’  (35%)

8,0’  (39%)

9,9’  (39%)

10,7 (24%)

Ελλάδα

1,4’  (14%)

1,3’  (10%)

’  1,5’ ’  ( 7%)

’ ’ 1,9’  (’  6%)

’ ’  2,7’  (’  6%)

Λοιπές

’ ’  1,4 (13%)

’ ’  1,6 (12%)

’ 2,5 (12%)

’ ’  6,1 (18%)

’ ’  4,7’  (10,4)

Σύνολο

’  10,50

12,80

20,60

’ ’  33,2

’ ’  45,0

* Επεξεργασία στοιχείων ΔΣΕ

Και βασικός παράγων της επιτυχίας αυτής, είναι οι συστηματικές εκστρατείες προβολής, οι μετακλήσεις στην Ισπανία μαγείρων, ξενοδόχων, ξεναγών και άλλων στοχευμένων ομάδων, το άνοιγμα ειδικού μόνιμου Γραφείου υποστήριξης εξαγωγών ελαιολάδου στην Κίνα κ.α.
Αντίθετα οι εξαγωγές της Ελλάδας στην αγορά της Κίνας την 5/ετια 2007-2012, καίτοι 2/πλασιάστηκαν ποσοτικά, παραμένουν τελικά ασήμαντες (μόλις 2,7 χιλ. τόνοι) και δεν παρακολούθησαν την αύξηση των εισαγωγών της χώρας.
Και το γεγονός αυτό θα πρεπει να προβληματίσει και τις επιχειρήσεις αλλά και τους Κρατικούς και αλλους φορεις που συχνά-πυκνά επαίρονται για τις επιτυχίες τους στην τεράστια, πράγματι, αυτή αγορά γιατί καταδεικνύει ότι η ανταλλαγή επισκέψεων Πολιτικών και άλλων παραγόντων και η συμμετοχή σε κάποιες εκθέσεις δεν αρκούν για μια ουσιαστική διείσδυση του Ελληνικού ελαιολάδου, στην δύσκολη αυτή αγορά.
Ας μελετήσουν λοιπόν πως ενεργεί η Ισπανία και ας καταστρώσουν ανάλογα η και διαφορετικά ρεαλιστικά και αποτελεσματικά σχέδια και δράσεις.