Προσοχή στις ανοιξιάτικες ασθένειες και εχθρούς της ελιάς.
Πιθανές’  προσβολές από Πυρηνοτρήτη, Μαργαρόνια, Πολλίνια και Βαμβακάδα
Η ανθοφορία της ελιάς, ’ που άρχισε ήδη στις παραλιακές’  πρώιμες περιοχές, ’ σιγά σιγά επεκτείνεται και στις ορεινότερες μεσογειακές,κινδυνευει’  και φέτος, οπως καθε χρονο, απο προσβολές, κυριως εντομολογικές,’  που πρέπει να προσεχθούν από τους παραγωγούς. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου’ έχει εκδόσει στις 11 Απριλίου σχετικό Τεχνικο Δελτίο Προειδοποιήσεων ατο οποίο περιγράφει’ διαπιστώσεις’ για την εξέλιξη των εντόμων-εχθρών αυτής της εποχής και παράλληλα δίδει οδηγίες και συστάσεις για τον χρόνο επέμβασης και τα κατάλληλα σκευάσματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν . Το τεχνικό’  αυτο Δελτίο μπορείτε να’ δείτε παρακάτω ή πατώντας εδώ