Κοινό πρόγραμμα για την Ποιότητα και Εμπορία του Ελαιόλαδου στην Κρήτη και Κύπρο
’ 
’ Δράσεις για την’  βελτίωση της ποιότητας, την διαφάνεια της αγοράς, την βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας και την προβολή των παραδοσιακών διατροφικών προτύπων

Συνάντηση συντονισμού μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου και του ΣΕΔΗΚ πραγματοποιείται στις 26-27 Φεβρουαρίου στα Χανιά στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση ποιότητας και προώθηση της εμπορίας του Ελαιόλαδου στην Κρήτη και Κύπρο» το οποιο έχει εγκριθεί στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος.

sinantisi-interreg.jpegΒασικός στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Κρητικού και Κυπριακού ελαιολάδου με την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Κρήτης και Κύπρου και την υλοποίηση επιλεγμένων δράσεων και έργων στους τομείς της ποιότητας και της εμπορίας του ελαιολάδου.

Η πλευρά της Κύπρου έχει αναλάβει το έργο της εποπτείας, συντονισμού και παρακολούθησης των εργασιών υλοποίησης αλλά και την υλοποίηση ειδικών δράσεων όπως η ίδρυση εργαστηρίου Οργανοληπτικής εξέτασης, η παραγωγή ειδικού ντοκιμαντέρ για την βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου. Παράλληλα θα συμμετέχει σε σειρά δράσεων που θα οργανωθούν στην Κρήτη και Κύπρο την ευθύνη των όποιων θα έχει ο ΣΕΔΗΚ.

Οι δράσεις που θα αναπτύξει ο ΣΕΔΗΚ θα αφορούν την βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας, την οργάνωση παρατηρητηρίου αγοράς ελαιολάδου, την ίδρυση Δικτύων επιχειρήσεων Εστίασης με αποκλειστική χρήση ελαιολάδου στην Κρήτη και Κύπρο και την οργάνωση δράσεων για την προβολή του ελαιολάδου και των διατροφικών προτύπων στην Κρήτη και Κύπρο.

Συνοπτικά στα πλαίσια του έργου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξης δρασεις:

Στον τομέα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- Οργάνωση εργαστηρίου οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Κύπρο
-Οργάνωση σεμιναρίου στην Κύπρο για εκπαίδευση Ομάδας οργανοληπτικής αξιολόγησης
-Έκδοση «Οδηγού Ορθών Πρακτικών Λειτουργίας Ελαιοτριβείων» για την Κρήτη και Κύπρο.
-Δημιουργία Εποπτικού υλικού και έντυπων για την κατάρτιση τεχνικών και στελεχών ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων.
-Οργάνωση κοινών περιηγητικών ημερίδων στην Κρήτη και Κύπρο στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων απο την Κρήτη και Κύπρο

Στον Τομέα: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΟΛΑΔΟΥ
-Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης ενημέρωσης παραγωγών και επιχειρήσεων τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου σε θέματα τιμών, παραγωγής, κατανάλωσης, εξαγωγών και κατάστασης διεθνών αγορών.
- Εβδομαδιαία επισκόπηση τιμών παραγωγού αγοράς (Price Watch Survey) που θα ανακοινώνεται στους Δημους και απο την ιστοσελίδα
-Τριμηνιαία επισκόπηση τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό
-Εξαμηνιαία επισκόπηση Παγκόσμιας Παραγωγής, Κατανάλωσης, Αποθεμάτων και Εισαγωγών - Εξαγωγών
- Ετήσια Διεθνή Έρευνα Αγοράς ελαιολάδου

Στον Τομέα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
-Ίδρυση «Δικτύων Επιχειρήσεων Προϊόντων Ελαιόλαδου» στην Κρήτη και Κύπρο στα οποία θα συμμετέχουν:
Επιχειρήσεις εστίασης με αποκλειστική χρήση ελαιολάδου και Επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου και ελαιοεδεσμάτων.
Οι εργασίες που θα γίνουν θα αφορούν:
-Την σύνταξη καταστατικών και συμφωνητικών, την καταγραφή των υποψηφίων μελών των δικτύων στην Κρήτη και Κύπρο
-Την κατασκευή Ιστοσελίδας ενημέρωσης κοινού για τα δίκτυα,
-Την παραγωγή λογότυπου και έντυπου υλικού
-Την παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων
-Την δημοσίευση καταχώρησαν και συνεντεύξεων σε έντυπα ΜΜΕ,
-Την παράγωγη επιτραπέζιων αντικειμένων προβολής κ.α
- Την Οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης των Δικτύων στην Κρήτη και Κύπρο στις οποίες θα συμμετέχει και αριθμός Μελών και απο τις δυο πλευρές
-Διοικητική Υποστήριξη των Δικτύων Κρήτης - Κύπρου

Στον Τομέα: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

-Οργάνωση Ημερίδων προβολής Ελαιολάδου και διατροφικών προτύπων στην Κρήτη και Κύπρο με συμμετοχή εκπρόσωπων και απο τις δυο πλευρές.
-Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής Κρητικής και Κυπριακής διατροφής στην Κρήτη και Κύπρο
-Έκδοση βιβλίων Παραδοσιακής Κρητικής και Κυπριακής Διατροφής