Θετικά εξετάζει το ΥΠΑΑΤ τις προτάσεις του ΣΕΔΗΚ για το σχέδιο αναβάθμισης της Ελαιοκομίας.
Η ΕΕ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις και την επεξεργασία του σχεδίου το οποίο θα ολοκληρωθεί όχι πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Θετικά εξετάζει το ΥΠΑΑΤ τις προτάσεις του ΣΕΔΗΚ για το σχέδιο της ΕΕ για την αναβάθμιση της Ελαιοκομίας, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε σε ερωτήσεις των Βουλευτών Κρήτης κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Ν. Μαριά που αναφέρονταν σε σχετικό Υπόμνημα που υπέβαλε ο ΣΕΔΗΚ.

tsautaris.jpgΌπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην απο 6.8.12 απάντηση του ΥΠΑΑΤ «η διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελαιοκομία είναι διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξελιξη. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) υπολογίζει και στηρίζεται στις προτάσεις του ΣΕΔΗΚ , όπως και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.»

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η όλη διαδικασία για την ολοκλήρωση του σχεδίου, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της ΕΕ, προχωρεί με σημαντική καθυστέρηση και συμφωνά με πληροφορίες δεν θα είναι έτοιμο πριν απο τα τέλη Σεπτεμβρίου. ΟΙ διαβουλεύσεις με τις χώρες μελή της ΕΕ συνεχίζονται ενώ προχωρεί και η σύνταξη των σχετικών νομοθετικών κειμένων.
Βασικό σημείο του σχεδίου θα είναι η νέα κατάταξη των ποιοτικών κατηγοριών ιδιαίτερα σχετικά με τις φυσικές και χημικές ποιοτικές παραμέτρους, την γνησιότητα και την ακρίβεια των δοκιμών οργανοληπτικής αξιολόγησης.

Οι προτάσεις του ΣΕΔΗΚ για την Ελαιοκομία
Πάντως, στο Υπόμνημα του ΣΕΔΗΚ για το σχέδιο της ΕΕ για την αναβάθμιση της Ελαιοκομίας που υποβλήθηκε στις 13.7.12 και το οποίο αναδημοσίευσε διεθνούς φήμης Αμερικανική Ιστοσελίδα, περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν και τις 6 θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο και έχουν συνοπτικά ως εξής:
Στην ενότητα ανάδειξη και έλεγχος ποιότητας προτείνεται η κατηγοριοποίηση των ποιοτήτων να γίνει πλέον διάφανης και κατανοητή για τον καταναλωτή και συγκεκριμένα:
Ο τύπος «εξαιρετικό παρθένο» να παραμείνει ως έχει αλλά με οξύτητα μέχρι 0,5 βαθμούς, ο τύπος «παρθένο» να γίνει «κλασσικό παρθένο» αλλά με οξύτητα μέχρι 1,0 βαθμό ενώ ο τύπος «ελαιόλαδο» να γίνει «επεξεργασμένο παρθένο» υπό τον όρο ότι θα περιέχει τουλάχιστο 50% κλασικό παρθένο. Προς διευκόλυνση της ανίχνευσης των νοθειών προτείνονται τα εξής:

(α) Το επιτρεπόμενο επίπεδο στιγμασταδιένιου, να γίνει 0,05mg/Kg
(β) Το όριο αλκυλεστέρων να γίνει 50 mg/Kg.
(γ) Η μέθοδος προσδιορισμού διγλυκεριδίων και τριγλυκεριδίων σε ελαιόλαδα να βελτιωθεί

Στην ενότητα αναδιάρθρωση αγοράς προτείνονται:
-Εφαρμογή σχεδίου συγκέντρωσης της προσφοράς με παροχή οικονομικών κινήτρων σε Συν/σμους και Ελαιοτριβεία ώστε σε επίπεδο χώρας η διάθεση να γίνεται απο μονάδες που θα συγκεντρώνουν και θα προσφέρουν τουλάχιστο 5-10 χιλ τόνους κάθε μια.
-Εκσυγχρονισμό του μέτρου της «Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης» με ριζικές αλλαγές στις οποίες να περιλαμβάνεται αύξηση τουλάχιστο κατά 40% των τιμών αναφοράς για την έναρξη της εφαρμογής της
Ανάλογες προτάσεις γίνονται επίσης και στις θεματικές ενότητες προώθησης του προϊόντος, διάθεση στην κατανάλωση, ανταγωνισμός, και ρόλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου.