Πρωτοβουλία ΣΕΔΗΚ και Δημων Κρήτης για υποστήριξη της Ελαιοκομίας
Προτείνεται ο ορισμός συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους Υπεύθυνους Ελαιοκομίας - Συνεργατες ΣΕΔΗΚ σε κάθε Δήμο


Υπό τις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις που διέρχεται η Οικονομία γενικότερα και η Ελαιοκομία ειδικότερα, το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ αποφάσισε ότι κρίνεται όχι μόνο σκόπιμη αλλά και αναγκαία η μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμβολή των Δημων στην προώθηση των θεμάτων της ελαιοκομίας και την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών Δημοτών τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ότι θα συμβάλλει σημαντικά η δραστηριοποίηση και αξιοποίηση των Υπευθύνων Ελαιοκομίας των Δημων —Συνεργατών του ΣΕΔΗΚ που ήδη έχουν οριστεί με αποφάσεις των Δημων οι οποίες λήφθηκαν μετά από πρόταση του ΣΕΔΗΚ στα πλαίσια υλοποίησης σχετικού άρθρου του Καταστατικού του.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Ο Σύνδεσμος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και την διάθεση του ελαιόλαδου συνεργάζεται με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες υπαλλήλους των Δήμων (Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς, Οικονομολόγους κ.α.) ΠΕ η ΤΕ που ορίζονται σε κάθε Δήμο Μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως υπεύθυνοι για τα ελαιοκομικά θέματα της περιοχής του Δήμου. Τρεις από τους επιστημονικούς συνεργάτες των Δήμων, μετά από σύμφωνη γνώμη των Δήμων τους ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ ως συντονιστές σε επίπεδο Συνδέσμου στα αντικείμενα: α/ παραγωγής και μεταποίησης, β/ τυποποίησης και διάθεσης, γ/ανάδειξης και προβολής»

sineleusi-sedik.jpgΉδη ο ΣΕΔΗΚ προσκάλεσε τους Υπευθύνους Ελαιοκομίας που οριστήκαν από τους Δήμους στην Γενική Συνέλευση του που έγινε στον «Πανακρον» Δήμου Αμαριου την 10-7-12 καθώς και στην Συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ που έγινε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου στις 18-9-12 στα πλαίσια μια πρώτης επαφής και ενημέρωσης τους σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν για την υποστήριξη της Ελαιοκομίας στην Κρητη.

Μετά από αυτά το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ αποφάσισε ότι για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση των Υπευθύνων Ελαιοκομίας —Συνεργατών του ΣΕΔΗΚ θα πρέπει οι Δήμοι με αποφάσεις τους να τους αναθέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και προώθηση των ελαιοκομικών θεμάτων μέσα στα όρια των Δημων και την συνεργασία τους με τον ΣΕΔΗΚ.

Βασικός στόχος της ενεργείας αυτής θα είναι η υποστήριξη της Ελαιοκομίας στα όρια των Δημων και η ανάπτυξη μια αμφίδρομης πληροφόρησης και στενότερης συνεργασίας μεταξύ Δημων και ΣΕΔΗΚ για μια ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων γενικής σημασίας που αφορούν ομάδες η το σύνολο των Δημων Μελων του ΣΕΔΗΚ.

Σε πρώτη φάση κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε κάθε Δήμο που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχειά της Ελαιοκομίας του Δήμου όπως έκταση, δέντρα, ελαιοκομικές εγκαταστάσεις, παραγωγή και διάθεση ελαιολαδου, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία κ.α., η οποία η οποία θα επιτρέψει την επεξεργασία προτάσεων και υλοποίηση διαφόρων Δημοτικών η και Διαδημοτικών έργων και δράσεων που θα υποστηριχθούν είτε από του Δήμους είτε από διάφορα Εθνικά η Κοινοτικά προγράμματα. Οι Δήμοι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα στους Υπευθύνους το συντομότερο, ώστε αν είναι δυνατόν εντός του Νοεμβρίου να οργανωθεί νέα συνάντηση τους για υλοποίηση επίκαιρων εργασιών.

Στο έγγραφο του ΣΕΔΗΚ παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικά αντικείμενα κατά θεματικούς τομείς από τα οποία, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε Δήμου, μπορεί να επιλεγούν εκείνα που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν στις αρμοδιότητες —καθήκοντα των υπευθύνων. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξης:
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
1. Εποπτεία καλλιεργητικών εργασιών (δακοκτονία, άρδευση, συγκομιδή, έκθλιψη κ.α
2. Δημιουργία βάσης δεδομένων ελαιώνων και εγκαταστάσεων
3. Ενημέρωση παραγωγών για ενισχύσεις - υποχρεώσεις ΚΑΠ
4. Παροχή συστάσεων για την διαχείριση των απόβλητων ελαιοτριβείων

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ — ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1. Παρακολούθηση της αγοράς:
-Καταγραφή μονάδων εμπορίας χύμα και τυποποιημένου.
-Εποπτεία πορείας διάθεσης ελαιολάδου (παραγωγή, διάθεση, αποθέματα)
2. Συμβολή στην διαφάνεια της αγοράς:

-Αξιοποίηση Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιόλαδου ΣΕΔΗΚ
-Δημοσιοποίηση ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΕΔΗΚ που αποστέλλεται
στους Δήμους και αναρτάται στην Ιστοσελίδα www.sedik.gr

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ —ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1.Ανάδειξη —Αξιοποίηση Αρχαιολογικών Μνημείων
2. Ανάδειξη-Αξιοποίηση Μνημειακών Ελαιοδέντρων
3. Ίδρυση και Λειτουργία Ελαιο-Μουσείων
4. Ανάδειξη Κρητικής Διατροφής ( Διαγωνισμοί, Εκδηλώσεις, Δίκτυα)