Διατηρούνται οι Ελληνικές εξαγωγές ελαιολαδου στην Κύπρο καίτοι μειώθηκαν από άλλα Κράτη
Το μερίδιο των εισαγωγών ελαιολαδου από Ελλάδα στην Κύπρο το 2011 διατηρήθηκε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2010 καίτοι οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Κύπρο, γενικά και από αλλά Κράτη, σημείωσαν σημαντική μείωση (-17,3%) το 2011 σε σχέση με το 2010.
leukara.jpgΑυτά αναφέρονται σε έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο στην οποία επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές από Ελλάδα δεν αυξήθηκαν, το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των Κυπριακών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου αυξήθηκε από 75,7% το 2010 σε 89,7% το 2011.
Ωστόσο η μέση τιμή του εισαγόμενου ελαιολάδου γενικά σημείωσε μια πολύ μικρή αύξηση από 2,43 ευρώ/κιλό σε 2,46 ευρώ/κιλό, η μέση τιμή του εισαγόμενου από Ελλάδα παρθένου ελαιολάδου διατηρήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, υποχωρώντας από 2,54 ευρώ/κιλό σε 2,41 ευρώ/κιλό.
Πάντως παρά την ανοδική τάση της κατανάλωσης ελαιολάδου, η μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση στην Κύπρο, σε σύγκριση με την κατανάλωση που παρατηρείται στις χώρες της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σε σχετική Παγκύπρια έρευνα, που διενεργήθηκε από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), το ελαιόλαδο και οι ελιές Ελληνικής προέλευσης, σε μία κλίμακα αξιολόγησης απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές προτιμήσεις των καταναλωτών
Τέλος, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Κύπρο έφθασε κατά την τελευταία σαιζόν σε 5,6 χιλ. τόνους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους παραγωγούς, η μη αύξηση της Κυπριακή ελαιοπαραγωγής έχει αποτελει συνεπεία της πτώση της τιμής του ελαιολάδου στην αγορά, λόγω των εισαγωγών σε χαμηλότερες τιμές από αυτές των ντόπιων παραγωγών, καθώς και την επιβολή ΦΠΑ ύψους 15%