Οι τιμές επιτέλους αρχίζουν να ανεβαίνουν!!
Σοβαροί κίνδυνοι όμως υπάρχουν από τα διεθνή καρτέλ και τον τοπικό κατακερματισμό της προσφοράς. Οι τιμές επιτέλους αρχίζουν να ανεβαίνουν στην Ισπανία αλλά ελαφρώς και στην Ελλάδα, αλλάζοντας την πολύχρονη καθοδική πορεία τους σε ανοδική.
Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη που άρχισε να φαίνεται αμυδρά από τις αρχές Ιουλίου στην Ισπανία και προχωρεί με διακυμάνσεις μέχρι σήμερα, οφείλεται προφανώς στις εκτιμήσεις για σημαντική μείωση της Κοινοτικής παραγωγής και ελπίζεται ότι μπορεί να συνεχιστεί αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις τύπου καρτέλ των μεγάλων Βιομηχανιών και αν δεν συμβάλλουν σε αυτές οι τοπικοί μεσάζοντες.

Έτσι, οι τιμές που διαμορφώθηκαν την βδομάδα 15-21 Αυγούστου στην Ισπανία ήταν 2,22 € η μέγιστη, 2,17 € η μέση και 2,10 € η ελάχιστη παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 16-23% σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πριν ένα μήνα. Στο ενδιάμεσο βέβαια διάστημα υπήρξαν αγοραπωλησίες με τιμές ακόμη μεγαλύτερες που έφθασαν μέχρι και 2,32€
Την ίδια βδομάδα οι τιμές στην Ελλάδα, που ήταν ήδη ελαφρά υψηλότερες από ότι στην Ισπανία, έδειξαν μια μικρή αύξηση και κυμάνθηκαν στην Κρητη από 1,85€ έως 2,10€ και στην Πελοπόννησο στα 2,20€ (Πιν.1)

Πιν.1. ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (€/κιλό)

Από το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 21-08-12

Ιστοσελίδα: ’ www.sedik.gr

Χώρα

Περιφέρεια

Ελάχιστη

Τιμή

Μέση

Τιμή

Μέγιστη

Τιμή

ΙΣΠΑΝΙΑ(15-21/8/12)

2,10

2,17

2,22

ΙΤΑΛΙΑ ’ (16-22/7/12)

2,25

2,41

7,00

ΕΛΛΑΔΑ** (21/8/12)

-Κρήτη

1,85

1,97

2,10

-Πελοπόννησος

ΔΑ

ΔΑ

2,20

*Οι τιμές κατά’ ’  επιχειρήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr’ 

**Οι τιμές στην Ελλάδα αφορούν ’ ελαιόλαδο ’ Οξύτητας 0,3 βαθμούςΟπωσδήποτε, η εμφάνιση ανοδικών τάσεων την περίοδο αυτή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί οι αγοραπωλησίες ελαιολάδου κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, συνήθως σταματούν η περιορίζονται. Το γεγονός επομένως αντανακλά την «αγωνία» κάποιων Βιομηχανιών να εξασφαλίσουν προϊόν, εξαιτίας των πληροφοριών που δίδουν κυρίως Αγροτικές Οργανώσεις της Ισπανίας, για σημαντικά μειωμένη παραγωγή της Χώρας την ερχόμενη περίοδο.

Έτσι, οι πληροφορίες και μόνο για σημαντική μείωση της παραγωγής αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικές για την άνοδο των τιμών, από ότι το Μέτρο της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης που ενεργοποιήθηκε τρεις φορές τους τελευταίους 10 μήνες χωρίς αποτέλεσμα. Αιτία, βέβαια, βασική, η βραδυκίνητη διαδικασία και η «τσιγκουνιά» με την οποία εφαρμόστηκε, αφού οι ποσότητες για τις οποίες ενεργοποιήθηκε σε όλη την ΕΕ είναι μόλις της τάξεως των 100 χιλ. τόνων. Και είναι προφανές ότι η αποθεματοποίηση μιας τόσο μικρής ποσότητας, που αντιστοιχεί μόλις στο 6% της Ισπανικής και περίπου 3% της Παγκόσμιας παραγωγής, είναι αυτονόητο πως δεν μπορεί να επηρεάσει την Κοινοτική και κατά επέκταση την παγκόσμια αγορά.

Πάντως, η ανοδική τάση των τιμών στην Ισπανία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ότι αφορά την χρονική περίοδο που παρουσιάζεται. Και αυτό γιατί συνήθως την περίοδο του καλοκαιριού Ιούλιος —Αύγουστος οι αγοραπωλησίες λόγω διακοπών σταματούν η περιορίζονται. Επομένως η συγκεκριμένη τάση δείχνει να αντανακλά την «αγωνία» κάποιων Βιομηχανιών να εξασφαλίσουν προϊόν εξαιτίας των πληροφοριών για μειωμένη παραγωγή.

Πράγματι, η παραγωγή της Ισπανίας, όπως έχει αναφερθεί στα ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ και στη ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr εκτιμάται μειωμένη κατά 50-70% στις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της, ενώ μειωμένη επίσης φαίνεται να είναι και η παραγωγή της Ιταλίας. Στις μειώσεις όμως αυτές έρχονται να προστεθούν και οι απώλειες της παραγωγής της Ελλάδας από τις υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Έτσι, διαφαίνεται σαφώς, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική συνολική μείωση στην παγκόσμια φετινή παραγωγή ελαιολαδου, η οποία ως είναι φυσικό θα πρέπει να επηρεάσει θετικά τις τιμές .

Απαιτείται ψυχραιμία των παραγωγών
Ωστόσο ενώ η ασυνήθιστη αυτή μείωση της Κοινοτικής παραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρκετά υψηλές τιμές παραγωγού, αυτό δεν είναι βέβαιο πως θα συμβεί, λόγω των ποικίλων παρεμβολών και αντιδράσεων των μεγάλων Βιομηχανιών αλλά και λόγω του γνωστού κατακερματισμού της προσφοράς στην Ελληνική αγορά.

Επομένως, στην φάση αυτή, το μόνο που μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερες τιμές είναι η ψύχραιμη στάση των παραγωγών και η πίεση τους προς τους μεσάζοντες να μην πωλούν όσο-όσο διευκολύνοντας τον άτυπο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα επιχειρήσουν οι Βιομηχανίες.

Η διάθεση του ελαιολάδου, μέσω διαγωνισμών από Συνεταιρικα και Ιδιωτικα ελαιοτροβεία είναι απαραιτητο να απασχολήσει και την Πολιτεία αλλά και τους νοικοκυραίους παραγωγούς! Ο ΣΕΔΗΚ έχει κάνει σχετικές προτάσεις με υπόμνημα του στο ΥΠΑΑΤ αλλά μέχρι στιγμής δεν φάνηκε να λήφθηκαν υπόψη. Ίδωμεν.