Δραστηριότητες’ ’ και’ Προγραμματισμός’  του ΣΕΔΗΚ’ ’ το ’  2010/13
Εισήγηση του Προέδρου ΣΕΔΗΚ ’ Γ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθυμνου,’ ’ 
’ στην Γενικη Συνέλευση της 10-7-2012’  στο Αμάρι
Οι δραστηρόοτητες και ο’  προγραμματισμός του ΣΕΔΗΚ παρουσιαστηκαν απο τον Πρόεδρο του κ. Μαρινάκη, Δήμαρχο Ρεθύμνου κατα την Γενική Συνέλευση που εγινε στις 10-7-12 στο ΠΑΝΑΚΡΟΝ του Δημου Αμαριου.
Κατα την εισήγηση του ο κ.Μαρινακης μεταξυ αλλων ανάφερε:’ 
Ο ΣΕΔΗΚ’ , βρίσκεται ήδη στον 11ο χρόνο της πραγματικής λειτουργίας του. Το παρόν ΔΣ του ΣΕΔΗΚ’  είναι το 4ο κατά σειρά από ιδρύσεως του και προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν κατά την Γεν. Συνέλευση της 21-12-11, η οποία έγινε καθυστερημένα λόγω της παρεμβολής των διαδικασιών ίδρυσης και στην συνέχεια λύσης του ΣΕΔΗΚ με μορφή ΝΠΔΔ.

Όπως αναλύθηκε στα Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ’  αλλά και στους Δήμους με το έγγραφο μας αρ. πρ. 25/25-11-11, ο ΣΕΔΗΚ με την μορφή ΝΠΔΔ ’ διαπιστώθηκε ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του. Γιαυτο το ΔΣ του, που συνεδρίασε από κοινού με το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ ΙΔ στις 24 Νοέμβριου 2011, αποφάσισε να εισηγηθεί στους Δημους Μέλη του, που είναι εκ του Νόμου αρμόδιοι, να αποφασίσουν την λύση του ΣΕΔΗΚ με την μορφή ΝΠΔΔ και την συνέχιση του με την μορφή ΝΠΙΔ που ήδη υφίσταται. marinakis-gs2012.jpg

Ήδη, μετά από κάποια καθυστέρηση, συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος από τον Νόμο αριθμός αποφάσεων των Δήμων που απαιτείται για την λύση του ΣΕΔΗΚ ως ΝΠΔΔ και πρόκειται να ζητηθεί και η νόμιμη λύση του από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης.

Έτσι ο ΣΕΔΗΚ, πρακτικά, συνέχισε την πορεία του ως ΝΠΙΔ διενεργώντας, με κάποια αναγκαστική καθυστέρηση Γενική Συνέλευση στις 21-12-11 κατά την οποία έγιναν εκλογές για ανάδειξη ΔΣ αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των Καλλικρατικών Δήμων.
Η τροποποίηση αυτή επικυρώθηκε με την 40/23-12-12 απόφαση του Πρωτοδικείου και το νέο Καταστατικό στην συνεχεία στάλθηκε στους Δήμους με την παράκληση να ορίσουν με βάση αυτό τους εκπροσώπους τους στον ΣΕΔΗΚ.
Ήδη οι σχετικές αποφάσεις των Δήμων με κάποια καθυστέρηση λόγω και των εθνικών εκλογών, ελήφθησαν σε 19 από τους 21 Δημους Μέλη του και έτσι δεδομένου ότι η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης με το νέο Καταστατικό τροποποιείται σημαντικά, θεωρήθηκε σκόπιμη η σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και η διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΔΗΚ 2011/12
Οι δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν από τον ΣΕΔΗΚ κατά την περίοδο 2010/11 έχουν ενσωματωθεί και παρουσιάζονται συνολικά στο ειδικό Δελτίο Δραστηριότητων ’ ΣΕΔΗΚ 2001-2011 το οποιο διαμήθηκε στους εκπροσωπους των Δημων.
Κατά το 2011/12 παρά την ανάλωση αρκετού χρόνου σε διοικητικές διαδικασίες της σύστασης και λύσης του ΣΕΔΗΚ ως ΝΠΔΔ και παρά την ένταση της οικονομικής κρίσης στην χωρά πραγματοποιηθήκαν αρκετές δραστηριότητες κυριότερες από τις οποίες ήταν:
sineleusi2012.jpg

1.Δακοκτονία: Συγκροτήθηκε Επιτροπή για την εξέταση των Προβλημάτων της Δακοκτονίας (19-7-11) η οποία παρουσίασε εισήγηση στο ΔΣ (24-11-11) που υποβλήθηκε τελικά ως Υπόμνημα στο ΥΑΑΤ και την Περιφέρεια Κρήτης. Ήδη μερικές από τις προτάσεις της εφαρμόζονται σήμερα.

2.Κρητικη διατροφή: Καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε στο ΔΣ σχέδιο ανάδειξης και διάδοσης της παραδοσιακής Κρητικής διατροφής» (εισήγηση στο ΔΣ 24-11-11)

3.Εκδηλώσεις Δήμων: Ο ΣΕΔΗΚ συμμετείχε σε δράσεις σχετικά με την Ελιά και το Ελαιόλαδο που οργάνωσαν Δήμοι, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Υπηρεσίες. Αναφέρεται η συμμετοχή του στις Εκδηλώσεις «Αγροτικός Αύγουστος» του Δήμου Χανίων το 2011 και στην Ημερίδα για την Κρητική Διατροφή που οργανώθηκε στο Νεφς Αμαρι

4.Αύξηση κατανάλωσης: Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα ο ΣΕΔΗΚ υπέβαλε με υπόμνημα με εμπεριστατωμένες προτάσεις προτείνοντας:
- Την υποχρεωτική αναγραφή των χρησιμοποιούμενων ελαίων στα Μέσα Ομαδικής Εστίασης.
- Την αύξηση του μεγέθους της μέγιστης συσκευασίας ελαιολάδου στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης σε 17,5 η και 50 λίτρα.

5.Δράσεις «Γνωρίζω την Ελιά»: Με στόχο την προσέγγιση της νεολαίας οργανωθήκαν σε συνεργασία με τους αρμοδίους της εκπαίδευσης δράσεις με τίτλο « Γνωρίζω την Ελιά» στα Σχολειά που περιλάμβαναν:
-Έκδοση βιβλίου για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού με τίτλο « Γνωρίζω την Ελιά» -Οργάνωση εκδηλώσεων —διαγωνισμών στα Σχολειά με την διανομή και αξιοποίηση του βολιού «Γνωρίζω την Ελιά». Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν 21 Σχολεία και 600 μαθητές.

6.Αναδειξη Μνημειακών Ελαιοδέντρων: Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την ανάδειξη των Μνημειακών ελαιόδεντρων συγκρότησε Διεπιστημονική Επιτροπή «Αξιολόγησης Μνημειακών Ελαιοδέντρων» και ζήτησε από τη ιστοσελίδα του υποβολή προτάσεων. Η Επιτροπή εξέτασε ήδη 35 προτάσεις από τις οποίες επέλεξε 8 υποψηφία Μνημειακά Ελαιόδεντρα τα οποία θα τύχουν πάρα πέρα αξιολόγησης και ανάδειξης.

7.Προγραμμα για την Ποιότητα και Εμπορία: Εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2011 πρόταση του ΣΕΔΗΚ με τίτλο «Αναβάθμιση ποιότητας και προώθηση της Εμπορίας Ελαιολάδου (ΑΠΠΕΕ)» στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας σε συνεργασία με Φορεις της Κύπρου. Η υλοποίηση της προτασης συνάντησε διοικητικά προβλήματα λόγω αλλαγής η και κατάργησης των αρχικών φορέων Εταιρών προτασης. Ήδη μετά από επίμονες προσπάθειες στις οποίες περιλαμβάνεται και επίσκεψη του Προέδρου κ. Μαρινάκη και του κ. Μιχελακη στην Κύπρο τα προβλήματα βαίνουν προς διευθέτηση και ήδη προχωρεί η ανασύνταξη του προγράμματος που περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών, προωθητικών και διαφημιστικών δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο 2ο εξάμηνο του 2012 και στο 2013.

8.Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΣΕΔΗΚ: Με ιδία μέσα, ο ΣΕΔΗΚ, προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του η οποία αποτελει πλέον μια πολύ χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους ενδιαφερομένους γενικά και επιχειρηματικά για το ελαιόλαδο.
Η ιστοσελίδα σε μόνιμες στήλες στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά αναφέρεται στην: -Ιστορική, πολιτιστική, θρησκευτική και περιβαλλοντική σημασία της Ελιάς και την υγιεινή και γευστική αξία του Κρητικού ελαιόλαδου.
- Στοιχεία Επιχειρήσεων Εμπορίας Κρητικού ελαιόλαδου
- Καλλιεργητική τεχνική, βιολογική καλλιέργεια, ελαιουργεία , τυποποίηση
-Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την ποιότητα και εμπορία
- Πληροφορίες για τις τιμές, κατάσταση των διεθνών αγορών.
-Ελαιοκομικά νέα από την Κρητη, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

9.Εκδοση Εβδομαδιαίου Δελτίου Τιμών: Ο ΣΕΔΗΚ συνεχίζει την σύνταξη και δημοσιοποίηση εβδομαδιαίου Δελτίου Τιμών παραγωγού με επώνυμες τιμοληψίες από την Κρητη, Πελοπόννησο και Λέσβο και κυριότερες περιοχές της Ισπανίας και Ιταλίας. Το δελτίο αποστέλλεται για ανάρτηση στους Δήμους ενώ παράλληλα δημοσιεύεται τακτικά στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ και στον τοπικό τύπο.

10.Υποβολη προγράμματος « Δρομοι της Ελιάς»
Συντάχτηκε και υποβλήθηκε για έγκριση νέα πρόταση με τίτλο « Δρομοι Ελιας στην Κρητη, Κύπρο, Αιγαίο» στα πλαίσια του προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου». Στην πρόταση περιλαμβάνεται σειρά δράσεων και έργων ανάδειξης και ανάπλασης Μνημειακών ελαιόδεντρων, Αρχαιολογικών μνημείων, ΕλαιοΜουσείων. ΕλαιοΤαβερνων, κ.α σημείων θρησκευτικής και περιβαλλοντικής αξίας που θα εμπλουτίσουν την ενδοχώρα με αξιοθέατα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ελαιοτουρισμου και προβολη του ελαιολαδου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΔΗΚ 2012/13
Με την προοπτικη ότι η πλειοψηφία, τουλάχιστο, ’ των Δήμων Μελών θα στηριξει τον ΣΕΔΗΚ και’  ότι θα δραστηριοποιηθουν οι Επιστημονικοί Συνεργατες και ότι το πρόγραμμα «Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση της Εμπορίας Ελαιολάδου» (ΑΠΠΕΕ) θα αρχισει να υλοποιειται, οι δράσεις που εκτιμούμε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012 και2013 είναι οι εξης:
’ 
1.Συμβολή στην βελτίωση’  της Ελαικής Πολιτικής:
Επεξεργασια προτάσεων ’ και υποβολή υπομνημάτων για’  την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ποιοτική κατάταξη, αναδιοργάνωση αγοράς, στα πλαίσια του σχεδίου της ΕΕ για υποστήριξη της ελαιοκομίας.

2.Αναδιοργάνωση —εκσυγχρονισμός εσωτερικής αγοράς
- Συγκέντρωση προσφοράς χύμα. Ενημέρωση παραγωγών, Ελαιοτριβείων —Υπομνήματα.
-Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη. Ενημέρωση αρχών, επιχειρήσεων, παραγωγών.
-Συνέχιση και βελτίωση λειτουργίας Παρατηρητηρίου Αγοράς ελαιολάδου.
-Δημιουργία βάσης δεδομένων παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης στους Δήμους.

3.Προώθηση εξαγωγών επώνυμου τυποποιημένου :
-Συγκέντρωση στοιχείων αγορών εξωτερικού. Ανάρτηση εκθέσεων Πρεσβειών και Ερευνών αγοράς στην Ιστοσελίδα ΣΕΔΗΚ
-Συνδρομή Μονάδων Τυποποίησης: Ενημέρωτικά έντυπα, άρθρα, ημερίδες, στοιχεία αγορών.

4.Αύξηση εσωτερικής κατανάλωσης:
-Αναδιοργάνωση — διεύρυνση Δικτύων «ΕλαιοΓευσιες» με επέκταση σε όλη την Κρητη και συνεργασία με Κύπρο (ΑΠΠΕΕ)
-Συνέχιση παρεμβάσεων στην Πολιτεία για υποχρεωτική αναγραφή χρησιμοποιουμένων ελαιών από ΜΜΕ
- Οργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές σε συνεργασία με Εκπαίδευση

5. Βελτίωση ποιότητας ελαιολάδου
- Οργάνωση ημερίδων για αναβάθμιση ποιότητας σε ειδικές περιοχές.
- Έκδοση οδηγού ορθής λειτουργίας Ελαιοτριβείων (ΑΠΠΕΕ)
-Σεμινάρια Ελαιοτριβείων —Τυποποιητηρίων (ΑΠΠΕΕ)
- Εκπόνηση σχεδίου αποτελεσματικότερης εφαρμογής Δακοκτονίας με συμμετοχή Δημων

6.Αναδειξη —Ανάπλαση Μνημειακών ελαιόδεντρων
-Συνέχιση διαδικασιών Επιτροπής αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημειακών Ελαιοδέντρων
- Εργασίες ανάπλασης-ανάδειξης επιλεγμένων Μνημειακών με καλή προσπέλαση και επιλέξιμη ιδιοκτησιακή κατάσταση (Δρόμοι Ελιάς)

7.Προώθηση ΕλαιοΤουρισμού στην ενδοχώρα
-Χάραξη διαδρομών ελαιοτουρισμου με Μνημειακά ελαιόδεντρα, Αρχαιολογικά Μνημεία, ΕλαιοΜουσεία, ΕλαιοΤαβέρνες κ.α. (Δρομοι Ελιάς)
-Δημιουργία ιστοσελίδας, χαρτών και ενημερωτικού υλικού (Δρόμοι Ελιάς).
-Οργάνωση περιηγητικών εκδηλώσεων στοχευμένων ομάδων (Δρομοι Ελιάς)
-Κατασκευή κινητού εκθετηρίου πολιτισμού και προϊόντων ελιάς (Δρομοι Ελιάς)

8.Αναδειξη —διάδοση Κρητικής Διατροφής:
-Έκδοση Βιβλίου Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής απο πιστώσεις ΣΕΔΗΚ η ΑΠΠΕΕ
-Οργάνωση Εκδηλώσεων Βράβευσης Οικοκυρών που διακρίθηκαν στους Διαγωνισμούς Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής μέσω του ΑΠΠΕΕ.
-Οργάνωση νέων Διαγωνισμών Οικοκυρών Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής (ΠΚΔ) σε άλλες Περιοχές σε συνεργασία με τοπικούς Δημους.
-Οργάνωση Διαγωνισμών και Βραβεύσεων Ταβερνών για Κρητική Διατροφή και χρήση Ελαιόλαδου σε συνεργασία με ενδιαφερομένους Δήμους

9.Αλληλεπιδράσεις ελαιοκομίας —περιβάλλοντος:
- Ανάδειξη ελαιώνων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας
- Μελέτη παρεμβάσεων Δημων στην διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων

10.Ανάδειξη Πολιτισμού της Ελιάς στην Κρητη:
- Συνέχιση ανάδειξης Αρχαιολογικών μνημείων
- Προώθηση προσπαθειών Δημων για ίδρυση ΕλαιοΜουσείων