Ο αγώνας για διάθεση επώνυμου τυποποιημένου χωρίς μεσάζοντες άρχισε στην Κρητη!
Η ανέξοδη διάθεση του ελαιόλαδου χύμα, πρέπει πλέον να τελειώνει, ενώ και το πάρτυ των πάσης φύσεως μεσαζόντων στο χύμα και τυποποιημένο πρέπει να πάρει τέλος.
Η σκοπιμότητα για πώληση επώνυμου τυποποιημένου ελαιολάδου, χωρίς μεσάζοντες, όπως έχει επισημανθεί στα «Ελαιοκομικά Νέα» πολλές φορές, πρέπει να αποτελέσει βασική στρατηγική στην Κρήτη για το μέλλον. Και προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να στρέφονται πλέον πολλοί Ιδιώτες και Συν/σμοί αφού μόνο οι επίσημα αναγνωρισμένες Επιχειρήσεις τυποποίησης στην Κρήτη, όπως φαίνεται στην Ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr, ανέρχονται ήδη σε 82!!

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η προσπάθεια της νέας Ομάδας στην Σητεία, όπως και άλλες ανάλογες που άρχισαν σε όλη την Κρητη και οπωσδήποτε επικροτούνται.

Ζητούμενο, βέβαια, είναι η άρτια οργάνωση, η μεγέθυνση και η αποτελεσματικότητα των μονάδων αυτών γιατί έτσι μόνο θα αποκτήσουν την δυνατότητα εισόδου σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού αλλά και μείωσης του κόστους διαχείρισης ανά μονάδα προϊόντος και άρα μιας καλής τελικής εκκαθάρισης στους παραγωγούς. Μέχρι να’ γινουν ομως ’ μεγάλες σύγχρονες μονάδες, οι μικρές είναι προτιμότερες από την πώληση χύμα. Με αυτές θα αποκτηθεί τουλάχιστο εμπειρία που θα αποδείξει την αναγκαιότητα για μεγάλες.

Ανεξάρτητα όμως από το είδος και το μέγεθος της μονάδας, βασική αρχή πρέπει να είναι η διάθεση του ελαιολάδου ως επώνυμου τυποποιημένου, χωρίς μεσαζόντες με συμμετοχή των παραγωγών και στο κεφάλαιο, με την προσφορά του προϊόντος τους, αλλά και στην υπεραξία της τυποποίησης.