Έληξε και η 2η φάση της αποθεμα-τοποίησης χωρίς επίδραση στις τιμές!!
Αποδεικνύεται αναποτελεσματική και απαιτεί ριζική αναθεώρηση!
Έληξε και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την Ιδιωτική αποθεματοποίηση που είχε προκηρύξει η ΕΕ και διάρκεσε από 6 έως 19 Ιουνίου. Εγκρίθηκαν τελικά προσφορές συνολικού ύψους 13.719 τόνων ελαιολάδου (κοινού) Παρθένου και τιμή επιδότησης 0,64€ ανά τόνο και ημέρα.

Ωστόσο παρά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης της Αποθεματοποίησης, οι τιμές όπως φαίνεται και στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ που δημοσιεύεται στη ιστοσελίδα www.sedik.gr δεν έδειξαν να επηρεάζονται και εξακολούθησαν να παραμένουν τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα στα ίδια χαμηλά επίπεδα.

Τιμές Ελαιολαδου Εξτρα Παρθένου (€/κιλό)

Από το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 3-07-12

ΕΛΛΑΔΑ**

€/κιλό

ΙΣΠΑΝΙΑ

1,68 ’ - 2,02

Κρήτη

1,85 - 2,16

Μέση Τιμή

1,75

Πελοπόννησος

ΔΑ

ΙΤΑΛΙΑ

2,03 - 3,25

Λέσβος

1,90 - 2,05

’ 

Μ.Ο Κράτους

2,38

* Οι τιμές αναλυτικά κατά’ ’  επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr ’ 

**Οι τιμές στην Ελλάδα αφορούν’  Οξύτητα 0,3 βαθμούς

’ 
Έτσι, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι το Μέτρο, όπως τουλάχιστο εφαρμόζεται, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον κύριο σκοπό για τον όποιο θεσπίστηκε, που είναι η άνοδος των τιμών και απαιτεί ριζική αναθεώρηση η οποία μπορεί να γίνει με το νέο σχέδιο για την ελαιοκομία αν ζητηθεί και τεκμηριωθεί κατάλληλα.