Στο’  ΠΑΝΑΚΡΟΝ’ ’  Δήμου Αμαρίου την’  Τρίτη’  10-7-2012
Κρίσιμα θέματα της Ελαιοκομίαςστην’  Γενική ’ Συνέλευση του ’ ’ ΣΕΔΗΚ
Εξελίξεις στην διεθνή ελαιοκομία, δραστηριότητες και προγραμματισμός ΣΕΔΗΚ, εκλογές για νέο Δ.Σ.
’ Τα κρίσιμα και επίκαιρα’  θέματα που απασχολούν’  την Ελαιοκομία της Κρήτης, καθώς και ’ ο απολογισμός δραστηριοτήτων’ ’  και’  διαχείρισης του ΣΕΔΗΚ ’ θα απασχολήσουν’  τους Εκπροσώπους’  των’  21 Δήμων Μελών του κατά την Γενική’  Συνέλευση που θα γίνει στο’  κτήμα «ΠΑΝΑΚΡΟΝ»’  ’ ’ της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αμαρίου’  στην’  Σχολή Ασωμάτων την Τρίτη’  10 Ιουλίου με ώρα έναρξης 10.30 π.μ. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν προσκληθεί να μετάσχουν οι δυό αιρετοί Εκπρόσωποι’  κάθε Δήμου,’  ο ένας απο τους οποίους τουλάχιστο είναι Δήμαρχος η Αντιδήμαρχος,’  καθώς και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες’  των Δήμων’  στον ΣΕΔΗΚ. Προσκλήθηκαν επίσης ο ’ ’ Περιφερειάρχης και’  οι Αντιπεριφερειαρχες Κρήτης Τους Εκπροσώπους των ’ Δήμων θα καλωσορίσει ο Δήμαρχος Αμαρίου που φιλοξένει την Συνέλευση κ. Στέφανος Σημαντήρας,’  παρουσιάζοντας τους τα προβλήματα και τις προοπτικές της ελαιοκομίας στην περιοχή του Δήμου του. Σύμφωνα με την’  Ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος ’ του ΣΕΔΗΚ κ. Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου, ’ θα’  παρουσιάσει τις δραστηριότητες του ΣΕΔΗΚ κατά την περίοδο 2011/12 αλλά και τον προγραμματισμό’  των δραστηριοτήτων που θα γίνουν με την εγκριση νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2012/13. ’ Ο Οικονομικός Γραμματέας του ΣΕΔΗΚ’  κ. Λευτέρης Αμπαδιωτάκης, ’ Αντιδήμαρχος Χανίων, θα παρουσιάσει τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης του ΣΕΔΗΚ και θα αναφερθεί στην εξέταση της δυνατότητας ’ ρύθμισης’ ’  των ’ παλαιών οφειλών των’  Δήμων στον ΣΕΔΗΚ, αλλά και την σκοπιμότητα τακτοποίησης των μειωμένων τρεχουσών’  συνδρομών τους, ’ όπως ’ αυτές καθορίζονται ’ με την’  τροποποίηση του ’ Καταστατικού.’ ’  Στο πρόγραμμα της Συνέλευσης ’ προβλέπεται να ’ γίνει παρουσίαση και συζήτηση των κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την ελαιοκομία τελευταία με εισήγηση του ’ Επιστ. Συμβούλου του ΣΕΔΗΚ Δρ. Νίκου ’ Μιχελάκη. Με την εισήγηση θα ’ γίνει αναφορά στο νέο σχέδιο για την στήριξη της ελαιοκομίας της ΕΕ,’  το όποιο παραδόθηκε πρόσφατα στα Κράτη Μέλη για να υποβάλλουν μέσα στον Ιούλιο τις απόψεις τους καθώς επίσης και ’ στην πορεία των τιμών, στην αποτελεσματικότητα της αποθεματοποίησης,’  στα προβλήματα της Δακοκτονίας, στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της εσωτερικής μας αγοράς, στην επικείμενη μεταρρύθμιση’  ΚΑΠ κ.α.. Παράλληλα θα γίνει αναφορά και για τον ρόλο των Επιστημονικών Συνεργατών των Δήμων στον ΣΕΔΗΚ κ.α.’ Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην σύνθεση του’  όποιου, ’ ’ σύμφωνα με’  τις προβλέψεις του νέου τροποποιημένου Καταστατικού,.’  θα περιλαμβάνονται ’ 9 Μέλη απο τα οποία ’ ’ 4 τουλάχιστο θα είναι Δήμαρχοι’  η Αντιδήμαρχοι ενώ δυο τουλάχιστο απο αυτά θα προέρχονται απο κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η θητεία του νέου ΔΣ’  θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων.Μετά το πέρας των εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπεται επίσκεψη στη Ιερα Μονή Αρκαδίου καθώς και στο Μουσείο Ελιας των Καψαλιανων που βρίσκεται κοντά στο Αρκάδι..