Υβριδικό μοντέλο για τις επιδοτήσεις επικρατέστερο για την Ελλάδα
’ 
Μια μορφή «δυναμικού υβριδικού μοντέλου» που θα συνδυάζει 3 - 4 τύπους Περιφερειών μέσα στις οποίες οι άμεσες ενισχύσεις θα εξισωθούν ανά στρέμμα ανεξάρτητα απο καλλιέργειες, φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο από εκείνα που επεξεργάζεται η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Γεωργίας για την επεξεργασία σχεδίων με βάση τα οποία η Χώρα μπορεί να προσαρμοστεί στο νέο σύστημα της Περιφερειοποίησης που έχει προτείνει η ΕΕ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Agrenda 2-6-12) που φαίνεται να έχουν καλές πηγές το σενάριο που φαίνεται να προκρίνεται περιλαμβάνει τρεις ζώνες ενισχύσεων που βασίζονται στον μέσο όρο των ενισχύσεων που λαμβάνουν σήμερα οι αγρότες, συν μία ξεχωριστή ζώνη με τους βοσκότοπους.
Το μοντέλο αυτό, που ήδη εφαρμόζεται από ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, Αγγλία, Δανία και Φιλανδία, διαχωρίζει τις Περιφέρειες ανάλογα με τα προϊόντα και τις δυνατότητές τους, φαίνεται να ζημιώνει λιγότερο απο αλλά που έχουν δημοσιευτεί την Κρήτη, η οποία με βάση τα ιστορικά δεδομένα φαίνεται να λαμβάνει τις υψηλότερες κατά μέσο όρο επιδοτήσεις ανά στρέμμα αλλά όχι βέβαια τις υψηλότερες ανά παραγωγό, πράγμα που έχει πραγματική κοινωνική και ανταγωνιστική σημασία.
Πάντως, το υβριδικό μοντέλο που προς το παρόν προτείνεται χωρίζει την Ελλάδα σε τέσσερεις ζώνες. Τρεις για τις καλλιέργειες συν μια για τους βοσκότοπους, με βάση με το μέσο όρο του ύψους των ενισχύσεων που ελάμβαναν μέχρι τώρα:
Η πρώτη Περιφέρεια θα περιλαμβάνει τους Νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι μικρότερο από το 85% του μέσου όρου της χώρας, η δεύτερη τους Νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι μεταξύ 85% και 115% του μέσου όρου της χώρας και η τρίτη από τους Νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι πάνω από το 115% του μέσου όρου της χώρας.