Περίεργη αδιαφορία για την Αποθεματοποίηση!
Όμως η επιδότηση είναι πολύ σημαντική και μπορεί να τοκίσει και μέχρι και 23% την αξία του ελαιολάδου !
Όπως ανακοινώθηκε, αποφασίστηκε απο την Διαχειριστική Επιτροπή της ΕΕ το άνοιγμα νέας αποθεματοποίησης για 100.000 τόνους παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιολάδου, για διάστημα 6 μηνών για όλες τις Ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ. Προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι τις 5 και 19 Ιουνίου. Κύριος στόχος του Μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι να συμβάλλει στην άνοδο των τιμών με την προσωρινή αποθήκευση και επομένως απόσυρση από την αγορά των ποσοτήτων που αποθεματοποιούνται, η κυριότητα των οποίων εξακολουθεί να παραμένει στους κατόχους τους παραγωγούς.

Όμως ειδικά οι συμμετέχοντες στο μέτρο έχουν και ένα σημαντικό άμεσο όφελος από μια επιδότηση που δίδεται από την ΕΕ ως κίνητρο για την συμμετοχή τους η οποία καθορίστηκε στην προ-προηγουμένη αποθεματοποίηση για το έξτρα παρθένο σε 1,3€/τόνο και ημέρα και για το κοινό παρθένο της προηγουμένης σε 0,6€/τόνο και ημέρα.

Οπωσδήποτε η επιτυχία του μέτρου σε ότι αφορά την άνοδο των τιμών, δεν φαίνεται πολύ πιθανή. Κι αυτό γιατί η ποσότητα των 100.000 τόνων που προκηρύσσεται είναι πολύ μικρή αφού αποτελεί μόλις το 6% περίπου των αποθεμάτων της Ισπανίας και μόλις το 3% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Όμως η επιδότηση που μπορούν να πάρουν οι συμμετέχοντες στο Μέτρο, αν κρίνει κανείς από τα ποσά που καθορίστηκαν στις προηγούμενες αποθεματοποιήσεις, δεν φαίνεται καθόλου ευκαταφρόνητη.

Βέβαια, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μέτρο των Ισπανών είναι πολύ υψηλό και αν υπάρξει κάποια επιτυχία του σε αυτούς θα οφείλεται. Στην Ελλάδα όμως το ενδιαφέρον για συμμετοχή αν κρίνει κανείς από τις μόνο 1-3 περιπτώσεις συμμετοχής στις προηγούμενες αποθεματοποιήσεις, είναι σχεδόν ανύπαρκτο.

Και βέβαια την χρονιά που πέρασε στην Ελλάδα η παραγωγή ήταν μικρή και τα αποθέματα σήμερα φυσιολογικά πρέπει να χαμηλά. Όμως, όπως πληροφορούμαστε υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι παραγωγοί που διατηρούν αποθηκεμένες σε ελαιοτριβεία σημαντικές ποσότητες, της τάξεως των 5-15 τόνων για αρκετό καιρό, αναμένοντας καλύτερες τιμές. Οι παραγωγοί αυτοί ασφαλώς θα μπορούσαν σε συνεργασία μεταξύ τους και βέβαια με τα ελαιοτριβεία, ώστε να συγκεντρωθούν ποσότητες μεγαλύτερες των 50 τόνων που απαιτεί ο διαγωνισμός, να δοκιμάσουν την συμμετοχή τους στον Μέτρο..

Αν δεν εγκριθούν, δεν έχουν να χάσουν τίποτε. Αντίθετα αν εγκριθούν μπορούν να κερδίσουν μια πολύ σημαντική επιδότηση η οποία, αν κρίνει κανείς από τις επιδοτήσεις που καθορίστηκαν στις προηγούμενες αποθεματοποιήσεις ισοδυναμεί με τοκισμό της αξίας του ελαιόλαδου (με τις τρέχουσες τιμές) ίσο με 23,4% για το εξτρα παρθένο και 14% για το κοινό Παρθένο !!

Αυτό φαίνεται εύκολα με ένα απλό παράδειγμα: Εάν Ελαιοτριβείο αποθεματοποιήσει ποσότητα 50 τόνων εξτρα παρθένου ελαιολάδου για 6 μήνες (180 ημέρες) με την τιμή επιδότησης της προηγουμένης αποθεματοποίησης, που ήταν 1,3 ευρω/τόνο και ημέρα, η επιδότηση που θα λάβει θα είναι: 180ημ. Χ 1,3 ευρω/τόνο και .ημέρα Χ 50 τόνο ι= 11.700 ευρω.

Και το καθόλου ευκαταφρόνητο αυτό ποσό με απλό λογαριασμό εύκολα φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε επιτόκιο της αξίας του ελαιόλαδου, εάν αυτή υπολογιστεί με 2 ευρω/κιλό, 23,4% !!!
Ποιοι και πως μπορούν να συμμετάσχουν

Υπόψη ότι στην αποθεματοποίηση έχουν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν τα πλείστα από τα ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια της Χώρας.

Τα ελαιοτριβεία πρέπει να έχουν δυναμικότητα εξαγωγής τουλάχιστον δύο τόνων ελαιολάδου ανά οκτάωρο και να έχουν παραγάγει συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους ελαιολάδου κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Τα τυποποιητήρια πρέπει να έχουν ικανότητα συσκευασίας τουλάχιστον 6 τόνους ανά οκτάωρο και να έχουν συσκευάσει συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών.

Οι συμμετέχοντες, στην περίπτωση που θελήσουν να διακόψουν την σύμβαση τους νωρίτερα πουλώντας το ελαιόλαδο, απλά χάνουν την εγγύηση και την επιδότηση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την λήξη της σύμβασης.

Η ελάχιστη ποσότητα που μπορεί να αποθεματοποιηθεί απο ένα υποψήφιο είναι 50 τόνοι και οι προσφορές υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.