’  Μείωση’  του ορίου αλκυλεστέρων ζητά η Ιταλία.

Διαφοροποιημένη έως αρνητική η’  Ισπανίακαι αδιάφορη, ως συνήθως, η’  Ελλάδα!’ 

Σε υψηλή προτεραιότητα’  έχει τεθεί’  στην Ιταλία’  το αίτημα’ για’  την μείωση του ορίου αλκυλεστέρων’  στο εξαιρετικό παρθένο’  ελαιόλαδο’  που θέτουν οι’  Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και πολλές αγροτικές οργανώσεις ζητούν την παρέμβαση του Ιταλικού Υπουργείου’  Γεωργίας στην Ε.Ε.’  ’  Κι αυτό γιατί οι αιθυλεστέρες και οι μεθυλεστέρες, ’  που οι Χημικοί για χάρη συντομίας τους ονομάζουν «αλκυλεστέρες», αποτελούν ένα νέο στοιχείο με το όποιο μπορεί να ανιχνευτεί η παράτυπη διοχέτευση στην αγορά ως έξτρα παρθένων, ελαιόλαδων’  υποβαθμισμένης’  ποιότητας η’  ελαιόλαδων που έχουν υποβληθεί σε’ ’  απόσμηση.

Το πρόβλημα των αλκυλεστέρων’ ’  φαίνεται να αγγίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό,’  που μπορεί να υπερβαίνει το 50% των’  Ισπανικών ελαιόλαδων,’  τα οποία λόγω συνθηκών καλλιέργειας αλλά και λόγω υποβολής τους σε αποσμήσεις, παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκυλεστέρες’  και έτσι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έξτρα παρθένα.

Το όριο αλκυλεστέρων στα έξτρα παρθένα, έχει καθοριστεί’  με τον ισχύοντα Κανονισμό 61/2011’  μέχρι 75 χιλιοστόγραμμα’ ανά’  κιλό’  και μπορεί να διευρυνθεί μέχρι και 150 χιλιοστόγραμμα /κιλό. Ωστόσο η περιεκτικότητα αυτή θεωρείται από τις Οργανώσεις στην Ιταλία’  ως αρκετά’  μεγάλη και δεν αποτρέπει την διοχέτευση αποσμημένων’  ελαιόλαδων στο έξτρα παρθένο. Γιαυτο ζητούν επιμόνως την μείωση των αλκυλεστέρων για το έξτρα παρθένο στα 20 χιλιοστόγραμμα/κιλό.

’  Η’  Κοινοπραξία Προστασία και Προώθησης του Εξτρα Παρθένου Ποιότητας (CEQ) που περιλαμβάνει, 40 περίπου ελαιοτριβεία, παραγωγούς και τυποποιητές, τάσσεται ανοιχτά’  υπέρ της’  πρότασης αυτής σημειώνοντας ότι οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται από τις’  επιχειρήσεις μέλη της, προβλέπουν ήδη το όριο των 40 mg/κιλό. Προαγγέλλει δε ότι ετοιμάζει μια νέα γραμμή πιστοποιημένου προϊόντος το «ιταλικό έξτρα παρθένο» οι αλκυλεστέρες του οποίου δεν θα ξεπερνούν τα 30 mg/κιλό .

’ ’ ’  Παράλληλα σε Ελαιοπαραγωγούς έξτρα παρθένου’  της’  Ισπανίας’  αρχίζει να’  διαμορφώνεται επίσης η’  άποψη ότι’  οι’  αλκυλεστέρες πρέπει να μειωθούν,’  αλλά’  μόνο στα 50 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, αντί των 30’  που ζητούν οι Ιταλοί.

 

Αντιδρούν οι Ισπανικές Βιομηχανίες

Η’  όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται,’  φαίνεται να’  ανησυχεί πολύ τις Βιομηχανίες’  που έδωσαν μάχη στην ΕΕ να μην περάσει ο Κανονισμός’  61/2011 . Έτσι, η ΑΝΙΑ (Οργάνωση’  Ελαιοτριβείων και Τυποποιητών’  των Νομών’  Χαέν και Γρανάδας)’  με δηλώσεις’  της υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί παρά να εκφράσει την ανησυχία της για τις πρωτοβουλίες’  οργανώσεων που’  ζητούν την μείωση του ορίου’  των αλκυλεστέρων στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο» και χαρακτήρισε ως παράλογο το αίτημα αυτό, αφού’  το χαμήλωμα του ορίου αυτού από τα 75 σε 50 χιλιοστόγραμμα το κιλό θα’  αποκλείσει’  από την κατηγορία των’  έξτρα παρθένων μεγάλες’  ποσότητες ελαιολάδου των περιοχών Χαέν και Γρανάδας,’  προς όφελος’  άλλων περιοχών.

’  Έτσι, φαίνεται ότι τα όρια’  των αλκυλεστέρων, που καθιερώθηκαν με τον Κανονισμό, αποτελούν μια συμβιβαστική λύση της ΕΕ ανάμεσα στους Ιταλούς που τα ήθελαν χαμηλότερα και τους Ισπανούς που τα ήθελαν υψηλότερα.

’ ’  Η’  Ελλάδα’  στην’  διεθνή αυτή’  διαπραγμάτευση παρουσιάζεται’  σαν θεατής. Κι αυτό παρά το έχει’  προφανώς σημαντικό συμφέρον’  να ταχθεί με το μέρος των Ιταλών’  αφού οι αλκυλεστέρες στα’  έξτρα παρθένα’  ελαιόλαδά της βρίσκονται’  σίγουρα σε επίπεδα χαμηλότερα και εκείνων της Ιταλίας