’  Άγριο «κούρεμα» μέχρι και 60%’  των επιδοτήσεων των ’ Ελαιοπαραγωγών

’ Απαιτείται’ ’ ’ σοβαρός σχεδιασμος’  και’  τεκμηριωμενες προτάσεις από Φορείς των Παραγωγών, της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας.

Του’  Νικ. Μιχελάκη

’  Πολύ άσχημα’  φαίνεται να είναι τα μαντάτα ’ για τις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών’  σύμφωνα με’  τα σενάρια που μελετά Επιτροπή’  Εμπειρογνωμόνων ’ για την περιφερειοποίηση της ’ νέας ΚΑΠ ’ που θα εφαρμοστεί απο το 2013 έως 2019. ’ 

’ Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά η ανακατανομή’  των επιδοτήσεων που θα προκύψει με την περιφερειοποίηση και χορήγηση τους ανά στρέμμα,’  θα είναι δραματικά σε βάρος της Ελαιοκαλλιέργειας και’  μπορεί να προκαλέσει ’ ένα πολύ βαθύ «κούρεμα» στις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών που θα φθάνει μέχρι και στο 60% κατά μ.ο. σε αρκετούς’  Νομούς μεταξύ των οποίων σίγουρα θα είναι και οι Νομοί της Κρήτης! Κι αυτό γιατί, με τον καθορισμό ενιαίας (ίσης)’  ’ επιδότησης ’ ανά στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες,’  μέσα στα όρια των Περιφερειών που θα οριστούν, οι επιδοτήσεις’  για την ελαιοκαλλιέργεια, τελικά μπορεί να εξισωθούν με’  τις επιδοτήσεις των άλλων καλλιεργειών’  αλλά ακόμη και’  των βοσκοτόπων!

Δεδομένου ότι’  οι’  Περιφέρειες που θα οριστούν απο τα Κράτη μέλη για την κατανομή των επιδοτήσεων, ’ μπορεί να καθοριστούν με κριτήρια αντικειμενικά,’  αγρονομικά η και διοικητικά και ότι η περιφερειοποίηση των ενισχύσεων μπορεί να εφαρμόζεται σταδιακά μέχρι το 2019, είναι φανερό ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι σοβαρών απωλειών για την Κρητη.

’ Οπωσδήποτε, τα’  σενάρια’  που παρουσιάζονται με ’ την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου, αποτελούν «ασκήσεις επί χάρτου»,’  ’ ’ αλλά όπως’  δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος αρκετές φορές’ ’  προαναγγέλλουν’  και στο τέλος επιβάλουν ’ τις πολιτικές προθέσεις κάποιων Ευρωπαϊκών, κυρίως, κέντρων αποφάσεων, γιαυτο ’ πρέπει να προσεχθούν’  ιδιαίτερα.

Τα σενάρια ’ αυτά της Επιτροπής, που παρουσιάζει με’  δημοσιεύματα της η εφημερίδα Agrenda (31/3 και ’ 7/4) είναι πολλά και δείχνουν να ’ επιχειρούν ’ μια σε βάθος διερεύνηση που είναι όμως πολύ γενική ’ και ’ αόριστη.’  Έτσι, οι κατηγοριοποιήσεις’  των καλλιεργειών’  και βοσκότοπων σε πεδινές και ορεινές,’  η των περιοχών’ ’  σε’  χαμηλής, μέσης και υψηλής ενίσχυσης ανά στρέμμα, δυστυχώς δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ’ ’ συμπερασμάτων σε επίπεδο συγκεκριμένων καλλιεργειών όπως π.χ. η ελαιοκαλλιέργεια και πολύ περισσότερο σε επίπεδο ’ ’ παραγωγών.’ ’ ’ ’ ’ 

Πάντως, αυτό που προκύπτει με σαφήνεια απο την έκθεση που παρουσιάζεται είναι ότι ’ το σενάριο «Όλη η Ελλάδα μια Περιφέρεια» οδηγεί σε μια ενιαία ενίσχυση 16,7 ευρώ’  ανά στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες και’  βοσκότοπους,’ ’ ’  είναι τελείως απαράδεκτο και ανέφικτο. Κι αυτό γιατί δημιουργεί’  μια σημαντικά’  μεγάλη’  μεταφορά ’ εισοδήματος από’  τις νότιες ελαιοκομικές’  περιοχές στις βόρειες περιοχές’  εκτατικών’  καλλιεργειών’  και βοσκότοπων, που είναι τελείως αναιτιολόγητη και άδικη. Σύμφωνα με’  το σενάριο αυτό σε περίπου 20 πρώην Νομούς της Χώρας που ελάμβαναν υψηλές επιδοτήσεις ανά στρέμμα, όπως οι ελαιοκομικοί Νομοί της Κρήτης, ’ θα υπάρξουν μειώσεις που’  θα’  φθάνουν στο επίπεδο του Νομού μέχρι και 60%, ’ ενώ σε επίπεδα παραγωγού μπορεί να φτάσουν και στο 80% !!’ 

’ Τα υπόλοιπα σενάρια’  της Επιτροπής, βασίζονται σε θεωρητικές παραδοχές που δεν έχουν καμία πραγματική βάση και οπωσδήποτε δεν έχουν καμιά ’ ’ ’ κοινωνική ’ η’  περιβαλλοντική διάσταση. ’ Το σενάριο’  «διαίρεση’  της χώρας σε δύο περιφέρειες καλλιεργειών και βοσκότοπων», όπως και το σενάριο «χωρισμός της χώρας σε ορεινές και πεδινές περιοχές» ’ καθώς και το σενάριο «χωρισμός της χώρας σε τρεις περιφέρειες’  ανάλογα με το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν»’  ελάχιστα’  διαφέρουν’  η είναι’  και χειρότερα’  απο το σενάριο Α.