30-03-2012.’  Φόρουμ Ελαιοπαραγωγικών Περιφερειών της ΕΕ με’  σημαντική βαρύτητα.

Με απουσία των Περιφερειών’  Κρήτης και’  Πελοποννήσου!

Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ ’ Ελαιοπαραγωγικών Περιφερειών αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Μαρτίου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας της Ανδαλουσίας Ισπανίας.

Σαν βασική αποστολή αυτού του Φόρουμ, τέθηκε η προάσπιση των στρατηγικών’  συμφερόντων της ελαιοκομίας και η ανάπτυξη των ελαιοκομικών περιοχών των Περιφερειών που συμμετέχουν.

Στο Φόρουμ προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν’  σχεδόν όλες οι ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της Ευρώπης μεταξύ των όποιων και η Κρήτη, ’ η οποία όμως, τελικά, άγνωστο γιατί, ’ ’ δεν συμμετείχε,’  όπως δεν συμμετείχε και η Περιφέρεια της Πελοποννήσου επισύροντας αρκετά δυσμενή σχόλια του Πελοποννησιακού τύπου.

Έτσι, η Ελλάδα τελικά εκπροσωπήθηκε απο την Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας η οποία όμως παράγει κατά βάση βρώσιμες ελιές.’ 

Πάντως το Φόρουμ αυτό,’  το όποιο’  έχει τεράστια’  σημασία, ’ είναι ανοιχτό για προσχωρήσεις και αυτό θα πρέπει να ληφθεί’  σοβαρά υπόψη ’ απο τις’  βασικές ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της’  Κρήτης’  και Πελοποννήσου .

Οι Περιφέρειες που τελικά συμμετείχαν στην συνάντηση ήταν: Ανδαλουσίας και Καταλονίας (Ισπανία), Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα και Ιστρια (Κροατία), Κορσικής, Λανγκεντόκ -Ρουσιγιόν,’  Προβανς -Κυανής Ακτής- Άλπεων’  και’  Ροδανού-Άλπεων (Γαλλία), Στερεάς Ελλάδας (Ελλάδα), και Εμίλια Ρομάνα, Απουλία και Τοσκάνη (Ιταλία) .

’ Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Ανδαλουσίας και την Σύμβουλο Γεωργίας κύρια Clara Aguilar η οποία προήδρευσε της συνάντησης,’  κύρια αποστολή’ ’  του’  Φόρουμ,, θα είναι ’ ο’  επηρεασμός των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τον ελαιοκομικό τομέα με προτάσεις που θα αφορούν τα βασικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ελαιοκομίας όπως:

- Η προώθηση κοινών’  στρατηγικών μεταξύ των Κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και των καταναλωτών, σε ότι αφορά ’ την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα,’  την ποιότητα και την εμπορία.

Η δημιουργία παρατηρητηρίου ’ τιμών και κόστους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως βάση’  αναφοράς για την’  ενεργοποίηση των ρυθμιστικών μηχανισμών (π.χ. της Αποθεματοποίησης)’  και’  την πρόγνωση των κρίσεων.

-Ο συντονισμός των ’ δραστηριοτήτων’  στα αντικείμενα του μάρκετινγκ και’  της προβολής, με στόχο την’  ανάδειξη’  του ελαιόλαδου ως υγιεινού προϊόντος.

-Η υπεράσπιση ’ του ’ μοντέλου των άμεσων ενισχύσεων με κριτήριο την παραγωγή και όχι την επιφάνεια, στα πλαίσια της (ΚΑΠ).

\

- Η ’ υποστήριξη των’  οργανώσεων των παραγωγών, στην διαπραγματευτική τους θέση απέναντι στα μεγάλα καταστήματα διανομής .

’ ’ 

-Η δημιουργία’  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ’ παρόμοιων με εκείνα που υπάρχουν σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες