Δυσκολίες ’ των Ελαιοπαραγωγών να επωφεληθούν από το ’ κίνημα.

Πάντως τα πράγματα στο ελαιόλαδο,’  δεν είναι όπως στις πατάτες! Το ελαιόλαδο τώρα και μια δεκαετία υπόκειται σε κανόνες εμπορίας που’  προβλέπονται απο τον ειδικό Κανονισμό εμπορίας ελαιολάδου 1019/2002, που πρόσφατα τροποποιήθηκε σε κάποια σημεία του με τον Κανονισμό’  29/2012 ο όποιος προβλέπει ότι, η μέγιστη επιτρεπτή συσκευασία για τον τελικό καταναλωτή είναι τα 5 λίτρα. Έτσι, ο παραγωγός για να φθάσει νόμιμα στον καταναλωτή πρέπει είτε να έχει ο ίδιος νόμιμες εγκαταστάσεις’  ’ τυποποίησης, πράγμα δύσκολο, είτε να συνεργαστεί με’  κάποια’  τυποποιητική επιχείρηση!’  ’ 

Επομένως, η αξιοποίηση του σύγχρονου «κινήματος», νόμιμα, στην περίπτωση του ελαιολάδου απαιτεί μεσολάβηση κάποιας επιχείρησης τυποποίησης η οποία και θα επωφεληθεί τελικά, χωρίς’  αυτό να ’ σημαίνει ’ ότι και ο παραγωγός’  θα έχει σίγουρα ’ κάποιο όφελος!

Ωστόσο η πρωτοβουλία πρέπει να αξιοποιηθεί, έστω και για τους τυποποιητές,’ ’  με στόχο το’ ’  γενικότερο’  συμφέρον της ελαιοκομίας ’ και’  σωστά ο ΣΕΔΗΚ καθώς και διάφοροι Δήμοι της Κρήτης σε συνεργασία με αλλους εκτός Κρήτης, προσπαθούν’  να συνδράμουν την όλη προσπάθεια, με περιορισμένα, είναι αλήθεια, προς το παρόν αποτελέσματα. Όμως το γενικότερο όφελος, τουλάχιστο για τους καταναλωτές’  άρχισε να φαίνεται,’  αφού μεγάλες αλυσίδες Σουπερ Μάρκετ’  θορυβημένες άρχισαν να’  διαφημίζουν’  προσφορές σε τιμές’  14,5 ευρώ το 5/λιτρο,’  δηλαδη ανάλογες με εκείνες που προσφέρονται στο κίνημα!

’