Επισπεύδονται οι διαδικασίες’  για αναδιοργάνωση των Συνεταιρισμών.

Ενστάσεις του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, θετική η’ ’  ΕΑΣ Ηρακλείου
’ 
Χρονοδιάγραμμα με τις’  διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και τις’  αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι’  υφιστάμενες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) για’ ’  μετατροπή τους’  σε’  Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς, ή Αγροτικές’  Εταιρικές’  Συμπράξεις’  η’  διαφορετικά θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση , περιλαμβάνει’  εφαρμόστηκα εγκύκλιος που’  έστειλε στις Ενώσεις το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης’  τις’  22-2-12.
Με την εγκύκλιο’  αυτή ορίζεται ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν τρεις Γενικές’  Συνελεύσεις:
Η 1η Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνει’  μέσα στον Φεβρουάριο η το αργότερο μέχρι τις πρώτες’  Μαρτίου’  και θα είναι απο τις πλέον κρίσιμες. Η’  Συνέλευση αυτή στην οποία’ ’  θα μετάσχουν οι’  σημερινοί αντιπρόσωποι,’ ’  θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία των’  παρόντων’  την μετατροπή της ΕΑΣ σε Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη. Οι ΕΑΣ που’ ’  δεν’  θα πάρουν απόφαση για μετατροπή τους , διαγράφονται από το "Μητρώο" και ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής εκκαθάρισης.

Η’  2η Γενική Συνέλευση πρέπει’  να γίνει το αργότερο μέχρι τα μέσα του Απριλίου με τα νέα μέλη του Συνεταιρισμού ενώ’  η’  3η θα γίνει τον’  Μάιο ή τον Ιούνιο’  και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί η έγκριση των Καταστατικών από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία’  για την εκλογή νέας Διοίκησης.
Στην εγκύκλιο του Υπουργείου που φέρει ημερομηνία 10 -2-12 αναφέρονται οι’ ’ ’  διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων, οι πλειοψηφίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και άλλες’  λεπτομέρειες.
sinetairismoi.jpg
Μετά αυτά, φαίνεται ότι άρχισε να παρατηρείται κάποια κινητικότητα σε αρκετές ΕΑΣ, ενώ η ΕΑΣ Ηρακλείου μια απο τις μεγαλύτερες της χωράς ετοιμάζεται να ανοίξει’  τον κύκλο των διαδικασιών με την Γενική Συνέλευση που συγκαλεί για την 3 Μαρτίου κατά την οποία θα προταθεί η μετατροπή της σε Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό συμφωνά με τον Νόμο. Παράλληλα ενώ παράλληλα αναμένει τα αποτελέσματα της μελέτης Βιωσιμότητας που έχει αναθέσει στην εταιρεία ICAP.
Απο την άλλη πλευρά ο’  Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανετος Καραμιχας ετοιμάζεται, συμφωνά με δημοσιεύματα, να καταθέσει τις ενστάσεις του για τον νέο νόμο 4015/2011 για την αναδιοργάνωση των Συνεταιρισμών σε συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων που’  συγκαλεί την 29-2-12 στο Ξενοδοχείο PARK.