Επανάληψη της αποθεματοποίησης ζητούν οι’  Οργανώσεις στην Ισπανία.’ 

Κρίνουν’  ότι η’ ’  ποσότητα’  των 100.000 τόνων είναι ανεπαρκής για να συμβάλλει αποτελεσματικά’  στην άνοδο των τιμών


Αμέσως μετά την ανακοίνωση των υψηλών ποσοτήτων των 292.500 τόνων’  που προσφέρθηκαν απο’  τους Ισπανούς’  για αποθεματοποίηση, έναντι των 100.000 τόνων που είχαν προκηρυχθεί,’  οι’  Αγροτικές Οργανώσεις της Ισπανίας προχώρησαν σε δηλώσεις’  τονίζοντας ότι η ποσότητα που προκηρύχτηκε είναι σαφώς’  ανεπαρκής για να συμβάλλει’  στην άνοδο των τιμών.’ ’ ’ 

Η COAG (Συντονιστική Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Οργανώσεων) ζήτησε απο την Περιφέρεια Ανδαλουσίας να προβεί σε διάβημα στο Υπουργείο Γεωργίας ώστε αυτό να ζητήσει απο την ΕΕ’  την επανάληψη της αποθεματοποίησης με’  αύξηση της’  ποσότητας δεδομένου ότι η Ισπανική παράγωγη ελαιολάδου φέτος είναι πολύ υψηλή και θα φθίση το 1,5 εκατ, τόνους.
Επανάληψη της αποθεματοποίησης ζητούν οι  Οργανώσεις στην Ισπανία.

Παράλληλα η Infaoliva (Ισπανική Ομοσπονδία των Βιομηχανιών Συσκευασίας’  Ελαιολάδου)’  ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή’  την έγκριση μιας νέας αποθεματοποίησης του προϊόντος’  για να επιτευχθεί’  κάποια ανάκαμψη των’  τιμών, διευκρινίζοντας ότι’  ο’  προϋπολογισμός’  για αυτόν τον σκοπό’  ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την πρώτη αποθεματοποίηση κατανεμήθηκαν’ ’  μονό 10 εκατομμύρια..


Από την πλευρά της’  μια άλλη Οργάνωση’  η FAECA (Ομοσπονδία των Γεωργικών Συνεταιρισμών’  Ανδαλουσίας)’  ζήτησε απο το Υπουργείο Γεωργίας, να μεταφέρει’  στην Διαχειριστική Επιτροπή’  της ΕΕ,’  την ανάγκη να’  εγκρίνει σύντομα’  μια νέα αποθεματοποίηση’  για’  άλλους’  100.000 τόνους ώστε’  να υπάρξει όφελος’  όχι μόνο’  για τους αποθεματοποίησης’  αλλά’  για όλους τους ελαιοπαραγωγούς’  απο μια πραγματική ανάκαμψη των τιμών της αγοράς.


Σύμφωνα’  με την’  FAECA, η τιμή που προσδιορίστηκε’ ’  για την επιδότηση δείχνει’  ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή’ ’  διαθέτει’ ’  ακόμα’  το ήμισυ του’  προβλεπόμενου προϋπολογισμού’  για το μέτρο,