Έκλεισε η’  Αποθεματοποίηση μόνο με κοινό Παρθένο’  της Ισπανίας!!

Καθορίστηκε επιδότηση 0,65 ευρώ ανά τόνο και ημέρα και ακυρώθηκε η 2η Φάση.

 

Έκλεισε ’ ’ ο διαγωνισμός της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου που είχε ανοίξει η ΕΕ’  για κάλυψη των 100.000 τόνων’  παρθένου και έξτρα παρθένου με έγκριση ’ μόνο (κοινού) Παρθένου και’ ’  μέγιστη επιδότηση 0,65 € ανά τόνο και ημέρα. Όλες οι προσφορές που εγκρίθηκαν προέρχονταν απο την Ισπανία η οποία ’ είχε προσφέρει’  συνολικά’ ’  292.000 τόνους, απο τους οποίους 280.866 τόνοι (96%) ’ ’ ήταν κοινό Παρθένο ’ ’ και μόνο ’ ’ 11.588 τόνοι ήταν ’ έξτρα’  παρθένο. Οι προσφορές κυμαίνονταν για το κοινό Παρθένο απο 0,45 -1,30’  και για το έξτρα Παρθένου απο 0,78-1,40 € ανά τόνο και ημέρα.

’  Από την ’ Ελλάδα’  προσφέρθηκε μια ποσότητα’  μόλις των’  300 τόνων’  απο’  Συνεταιρική Οργάνωση της Κρήτης.

Όλες οι προσφορές’  για’  έξτρα’  παρθένο’  αποκλείστηκαν από την επιδότηση με την αιτιολογία ότι τα ποσά της επιδότησης που είχαν ζητηθεί απο τους ενδιαφερόμενους’  ήταν’  υψηλοτέρα.

Έτσι η 2η Φάση της Προκήρυξης της αποθεματοποίησης που είχε καθοριστεί απο 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές της Κοινότητας’  ’ ακυρώνεται.

’ Προκειμένου να’  προσδιοριστούν οι ανάδοχοι ’ στους οποίους αντιστοιχούσε η ’ ποσότητα των’  100.000 τόνων,’  δεδομένου ότι οι προσφορές ήταν πολύ μεγαλύτερες,’  η’  Διαχειριστική Επιτροπή, δέχτηκε’  ένα συντελεστή κατανομής 84% της συνολικής’  ποσότητας που προσφέρθηκε.

Κατά την ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν Εκπρόσωποι των 27 Κρατών Μελών υπήρξαν 229 ψήφοι υπέρ,’  109 αποχές και ’ 7 κατά που προέρχονταν απο τους ’ εκπροσώπους της Γερμανίας, Δανίας, Εσθονίας, Αυστρίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Σουηδίας και ’ Αγγλίας.

Οπωσδήποτε ’ η τεράστια διαφορά ανταπόκρισης στο Μέτρο μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους, γιατί βέβαια δεν εξηγείται απο την διάφορα της μεγάλης παραγωγής της Ισπανίας και της μικρής της Ελλάδας αφού όπως λέγεται’  υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί με σημαντικές ποσότητες της τάξεως των 10-30 τόνων οι όποιο λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν ενδιαφέρθηκαν.

Το όφελος απο το Μέτρο,’  ’ όπως ’ επισημάναμε με άρθρο μας στον τοπικό τύπο την ’ 22-2-12,’  ’ δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο για τους συμμετέχοντες.’  Με βάση τα ’ δεδομένα του παρελθόντος, οπότε η επιδότηση που ίσχυσε ήταν 1,3 ευρώ ανά τόνο την ημέρα ’ με απλό υπολογισμό διαπιστώνεται ότι’  η ’ ’ αξία ’ ενός τόνου’  ελαιολάδου, που με τις σημερινές τιμές’  είναι το πολύ ’ 2000 ευρώ, ’ τοκίζεται με ’ ’ επιτόκιο 24%!!

Βέβαια η χαμηλή επιδότηση που προσδιορίστηκε αυτή την φορά (0,65ευρω ανά τόνο και ημέρα) ’ εξαιτίας των χαμηλών ’ ’ τιμών που πρόσφεραν σε αυτό τον διαγωνισμό’  οι’  Ισπανοί για το κοινό ’ ’ Παρθένο ’ δίδει’  επιτόκιο μόνο ’ 14% , που όμως και αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο! ’ ’ ’ ’ ’ 

Όλα αυτά ασφαλώς, ’ πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη οι ελαιοπαραγωγοί, και’  οι ασχολούμενοι’  ’ με την εμπορία ’ ελαιολάδου, ’ τουλάχιστο για μελλοντικές περιπτώσεις. Όμως ’ και το Υπουργείο και η Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αρκούνται’  σε απλές ανακοινώσεις για ’ την προκήρυξη του Μέτρου ’ αλλά οφείλουν να ενημερώνουν σωστά’  τους παραγωγούς και να μην αφήνουν’  αυτούς που επιθυμούν χαμηλές τιμές να’  τους παραπλανούν’  επιτήδεια προς το συμφέρον τους.