22-02-2012. Ποιοί και πως μπορούν να μετάσχουν στη Αποθεματοποίηση.

Στην εφαρμογή του Μέτρου της Ιδιωτικης Αποθεματοποιησης που εξαγγελθηκε πρόσφατα ’ μπορούν να μετάσχουν ’  Ελαιοτριβεία και Τυποποιητήρια’ ’  που θα εχουν συγκεκριμενες’  προυποθεσεις οι οποιες ομως ειναι’ ’ ’ σχετικά απλές και’  στην Κρήτη μπορούν να’ ’  πληρούνται απο’  100/αδες ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια.’ 

Τα’  ελαιοτριβεία πρέπει να έχουν’  δυναμικότητα εξαγωγής τουλάχιστον δύο τόνων ελαιολάδου ανά οκτάωρο και’  να έχουν’  παραγάγει’  συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους παρθένου ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών.

Τα τυποποιητηρια πρέπει να έχουν ικανότητα’  συσκευασίας τουλάχιστον’  6 τόνους ανά οκτάωρο’  και να έχουν’  συσκευάσει’  συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών.Ποιοί και πως μπορούν να μετάσχουν στη Αποθεματοποίηση

Οι συμμετέχοντες στην περίπτωση που θελήσουν να διακόψουν την σύμβαση τους νωρίτερα πουλώντας το ελαιόλαδο, απλά χάνουν την εγγύηση και’  την επιδότηση που αντιστοιχεί στο’  υπόλοιπο’  του χρόνου’  μέχρι την λήξη της σύμβασης. ’ 

Η ελάχιστη’  ποσότητα που μπορεί’  να αποθεματοποιηθεί απο ’ ένα υποψήφιο’  είναι ’ ’ ’ 50 τόνοι και οι προσφορές’  υποβάλλονταν’  στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπωσδήποτε η επιδότηση’  ανήκει σε αυτόν που ανήκει το ελαιόλαδο. Επομένως αν το ελαιοτριβείο η τυποποιητήριο έχει δικό του ελαιόλαδο τότε και η επιδότηση’  είναι δική του. Αν όμως αποθεματοποιεί ελαιόλαδα ελαιοπαραγωγών τότε αποτελει θέμα συμφωνίας ποιο ποσοστό’  της επιδότησης ανήκει στον παραγωγό’ ’  και ποιο στο ελαιοτριβείο.