’ 

Τιμές: Οι αγοραστες τις κατεβαζουν συνεχώς’  εκεμεταλλευόμενοι τις’  ανάγκες’  και την ανέχεια των παραγωγών.

Η τιμή’  για 0,8 βαθμούς’  έφθασε στο 1,70 ευρώ δηλαδή’  κάτω απο το όριο 1,77 της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης’ 

Η εκμετάλλευση των αναγκών και τής ανέχειας των παραγωγών φαίνεται να αποτελει τον κύριο’  στόχο των μεγάλων αγοραστών οι όποιοι με την θελημένη η αθέλητη σύμπραξη των τοπικών μεσαζότων και την’  απάθεια της ΕΕ κατεβάζουν συνεχώς τις τιμές φθάνοντας ακόμη και’  στο 1,85 Ευρώ για τους 0,3 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στην Ισπανία έχουν πέσει ακόμη χαμηλότερα.’ 

Ειδικότερα οι’  τιμές’  για τα έξτρα παρθένα 0,3 βαθμούς,’ ’  σύμφωνα με το Δελτίο του ΣΕΔΗΚ’  στις 3 Ιανουαρίου, κυμάνθηκαν στην Κρήτη απο 1,85 έως 2,05 ευρώ, στην Πελοπόννησο απο 2,0 έως 2,20 ευρώ, στην Λέσβο 1,90 έως 2,0’  ευρώ, ενώ για’  τα Λαμπαντε 5 βαθμών κυμάνθηκαν απο 1,20 έως 1,25 ευρώ (Πιν.1).

Την ίδια περίοδο οι τιμές στην Ισπανία κυμάνθηκαν’ ’  στο 1,85 η μέση, στο 1,68 η ελάχιστη και στο’  1,93 η μέγιστη (Πιν.2),’  ενώ στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα κυμάνθηκαν απο 2,18’  στο Lecce’  μέχρι 4 ευρω στο Trapani.

Με τα δεδομένα αυτά,’  αν ληφθεί υπόψη η κλιμάκωση των τιμών προς τα κάτω με την αύξηση της οξύτητας που ισχύει στην αγορά, δηλαδη μείωση’  κατά 3 λεπτά (0,03 ευρω)’  για κάθε γραμμή αύξησης της οξύτητας, εύκολα συμπεραίνεται ότι η τιμή για τους’  0,8 βαθμούς οξύτητας, που αντιστοιχούν στο έξτρα παρθένο φθάνει στα 1,70 ευρώ!’  Δηλαδη έχουμε πτώση κάτω απο την τιμή αναφοράς’  του’  1,77 ευρώ που αποτελει το όριο για εναρξη εφαρμογής της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Θα το αντιληφθεί όμως αυτό αραγε η ΕΕ’  η θα πρεπει να αρχίσουν’  αγωνες των παραγωγών;