’ 

Ρυθμίσεις για’  το ελαιόλαδο στις επιχειρήσεις’  εστίασης, την λιανική και χονδρική αγορά

Υπόμνημα ΣΕΔΗΚ’  για την’ ’  υπό Αναθεώρηση’  Αγορανομική Νομοθεσία.

1__.jpgΜε ενδιαφέρον, ’ όπως πληροφορούμαστε, εξετάζεται το Υπόμνημα που υπέβαλε πρόσφατα ο ΣΕΔΗΚ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοίδη και Αγροτικής Ανάπτυξης ’ κ. Σκανδαλιδη με προτάσεις σχετικά με την ’ υποχρεωτική αναγραφή του είδους των’  ’ λαδιών (ελαιολάδου η σπορελαίων) που χρησιμοποιούν τα Μέσα Ομαδικής’  Εστίασης (ΜΟΕ) Εστιατόρια Ταβέρνες κλπ σε όλα τα φαγητά, την αύξηση της μέγιστης επιτρεπτής συσκευασίας ελαιόλαδου στις’ επιχειρήσεις ’ ΜΟΕ καθώς και την ρύθμιση θεμάτων για την διάθεση ελαιόλαδου χύμα.

Το ίδιο Υπόμνημα, ’ που υποβλήθηκε ’ με την ευκαιρία της αναπροσαρμογής της Αγορανομικής Νομοθεσίας, ’ ’ κοινοποιήθηκε και στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές Κρήτης καθώς και στους Περιφερειάρχες Κρήτης και Πελοποννήσου προκειμένου να υποστηρίξουν τις προτάσεις του.

Οι Βουλευτές ’ Βασίλης Κεγκέρογλου, Μανόλης Στρατάκης, Φραγκ. Παρασύρης, ’ υπέβαλλαν ηδη σχετικά ερωτήματα στην Βουλή με τα οποία υποστηρίζουν τις’  προτάσεις του ΣΕΔΗΚ. ενώ αναλογες ενεργειες και προσωπικές παρεμβάσεις’  μας πληροφορούν ότι προτίθενται να κάνουν’  και οι Βουλευτές’  Ευτυχής ’ Δαμιανακης και Ευαγ. Κουρουπάκη,

Οπωσδήποτε’  λόγω της σοβαρότητας του θέματος,’  ενέργειες ’ αναμένονται και από τους άλλους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της Κρήτης καθώς και από τις Περιφέρειες Κρήτης και Πελοποννήσου που’  είναι κατά βάση Ελαιοκομικές.

’ ’ ’  Το’  Υπόμνημα, που υπογράφει ο Πρόεδρος’  του ’ ΣΕΔΗΚ ’ κ. Γ. Μαρινακης Δήμαρχος Ρέθυμνου, ηδη αναρτήθηκε και στην Ιστοσελίδα διαβούλευσης’  την οποία έχει’  αναρτήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης’  και ’ μεταξύ άλλων’  αναφέρει :

1_.______.jpgΚύριοι ’ Υπουργοί

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης στον όποιο μετέχουν 21 Δήμοι, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Κρήτης, στην τελευταία’  συνεδρίασή του αποφάσισε ’ όπως ζητήσει’  την παρέμβαση σας για την ’ νομοθετική ρύθμιση’  των ’ σοβαρών προβλημάτων ’ που έχουν προκύψει με την μη αναγραφή’  τους είδους των’  χρησιμοποιούμενων ελαίων’ ’ ’ ’  αλλά και’  το μέγεθος της’  χωρητικότητας συσκευασιών ελαιολάδου’  που επιτρέπεται στα Μέσα Ομαδικής Εστίασης (ΜΟΕ)

Τα προβλήματα αυτά, ενώ προκαλούν σημαντικές ’ εκτροπές στην αγορά και’  σοβαρές ’ επιπτώσεις στην κατανάλωση του ελαιόλαδου αλλά και ’ απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων και ενώ’  αναφέρονται από το 2006 και μετά με έγγραφα πολλών φορέων της Αυτοδιοίκησης αλλά και πρόσφατα με επερωτήσεις ’ Βουλευτών, για λόγους ’ που δεν’  είναι κατανοητοί’  δεν έχουν επιλυθεί ’ μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους’  αυτούς και ενόψει της αναθεώρησης ’ της Αγορανομικής Νομοθεσίας ’ ’ παρακαλούμε όπως εξετάσετε με την δέουσα προσοχή τα εκτιθέμενα στην συνεχεία ’ και προβείτε’  στις αναγκαίες ’ ρυθμίσεις ώστε να αποτραπούν οι σοβαρές’  δυσμενείς’  επιπτώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς, τους καταναλωτές ’ και την εθνική οικονομία γενικότερα.

’ ’ ’ ’ ’  Υπόψη ότι τα’  συγκεκριμένα αιτήματα’  καίτοι’  έχουν’  ’ ’ αναφερθεί ’ αρκετές φορές’  στο παρελθόν’ ’ ’ ’  τελικά δεν προχώρησαν’  εξαιτίας, όπως λέγεται, αρνητικών εισηγήσεων διαφόρων Φορέων,

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Πάντως,’  οι ειδικές ’ κρίσιμες οικονομικές συγκυρίες επιβάλλουν σημερνά’  να ληφθούν υπόψη όχι τα συμφέροντα συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρήσεων αλλά πρωτίστως το γενικότερο και το εθνικό συμφέρον. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα ενεργήσετε.’ ’ ’