’ 

Στην Εντατική η Ελαιοκομία!

Εξετάζεται’  Ενεργοποίηση ’ της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης.

Ελαιοτριβεία, ’ Συν/σμοι και Παραγωγοί οφείλουν ’ ’ συνεννοούμενοι να συμμετάσχουν

Ενώ η ’ συγκομιδή της’  ελιάς ’ έφθασε πλέον στο τέλος της και ενώ τα δεδομένα ’ για τις αποδόσεις και ’ ’ την ποιότητα’  δεν είναι’  ευχάριστα, ’ οι συνεχείς μειώσεις των τιμών τις βύθισαν’  και τις καθήλωσαν σε επίπεδα κάτω των δυο ευρώ πλησιάζοντας τις για δεύτερη φορά το ιστορικό χαμηλό που σημείωσαν’  τον Μάιο’ ’  2009 όποτε έφτασαν στα 1,82€’ 

1_____.jpgΗ όλη κατάσταση όπως είναι φυσικό έχει οδηγήσει την Ελαιοκομία να πνέει τα λοίσθια και την αναγκάσει ’ να χρειάζεται πλέον ’ να εισαχθεί στην Εντατική και να δεχτεί οδυνηρές επεμβάσεις για την επιβίωση της.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή είναι φανερό ότι απαιτείται να γίνει κατι με άμεσα’  αποτέλεσμα. Και το Μέτρο της’  Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης,’  παρά τα τρωτά του είναι το’  μονό που’  προβλέπεται από πλευράς ΕΕ για προστασία των τιμών.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του το’  27/μελες Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ αφού συζήτησε το θέμα’  στην συντριπτική πλειοψηφία του με μια μόνο διαφωνία, ’ αποφάσισε να ζητήσει από το ΥΑΑΤ όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες προς την ΕΕ ώστε να εφαρμοστεί το Μέτρο το ταχύτερο και παράλληλα’  να ’ απλοποιηθεί και βελτιωθεί με ’ αύξηση των τιμών αναφοράς για την εναρξη της εφαρμογής στα 2,50€

Το αίτημα του ΣΕΔΗΚ υιοθετήθηκε από το ΥΑΑΤ και διαβιβάστηκε στην ΕΕ η οποία το εξετάζει θετικά και ήδη, όπως πληροφορούμαστε,’  ζητά περισσότερα στοιχεία για να αποφασίσει την εφαρμογής του .

Υπόψη ότι’ ’  Εφαρμογή’  της Αποθεματοποίησης έχουν ζητήσει επανειλημμένα και οι Αγροτοσυνδικαλιστικες Οργανώσεις της Ισπανίας δια μέσου της Υπουργού Γεωργίας αλλά και ’ o Συντονιστικός Φορέας’  ’ των’  Ευρωπαϊκών Αγροτοσυνδικαλιστικών’  Οργανώσεων COPA - COGECA δηλαδή όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις τιμές παραγωγού.

Αντίθετα ως είναι φυσικό οι Φορεις των ’ ’ Βιομηχανιών Τυποποίησης’  δεν εκδηλώνονται γιατί ως φαίνεται βλέπουν ότι το Μέτρο αν συντελέσει σε αύξηση τιμών παραγωγού θα αποβεί’  επιζήμιο για αυτούς.

Κέρδη και Ζημίες από την’  Αποθεματοποίηση

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία μιας τεχνητής έλλειψης στην αγορά και η άνοδος των τιμών. ’ Ωστόσο η ’ καθυστερημένη εναρξη της εφαρμογή του το 2009, τα ασφυκτικά περιθώρια’  για την υποβολή προσφορών ’ και’  η λήξη του κοντά στο Δεκέμβριο όποτε άρχιζε να φθίνει η νέα σοδειά, δημιούργησαν αντικίνητρα για την εφαρμογή του και η συμμετοχή ήταν αρκετά περιορισμένη.

’  Φώτο, σε περίπτωση που’  προκηρυχθεί το Μέτρο σύντομα ως πιθανολογείται, από το ενδιαφέρον που ήδη εκδηλώνεται για ενημέρωση, η συμμέτοχη πιθανολογείται’ ’ ’  μεγαλύτερη. Τα Ελαιοτριβεία που’  κρατούν τον μεγαλύτερο όγκο του ελαιολάδου στις αποθήκες τους’ ’  ’ οφείλουν να συμμετάσχουν ωφελώντας και τις επιχειρήσεις τους αλλά και τους πελάτες τόση Ελαιοπαραγωγούς.

’ ’ ’ ’ ’ ’  Διαφορετικά θα χαθεί η ευκαιρία να έλθει στον τόπο ένα σημαντικό πόσο από την επιδότηση αλλά και ένα’  πόσο μεγαλύτερο από την αύξηση των τιμών.’  Υπόψη ότι το 2009 όταν εφαρμόστηκε ’ το Μέτρο,’  παρά την δυσκινησία ’ και ’ τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα και ’ παρά την μειωμένη συμμετοχή, και μονό ’ με την ανακοίνωση του προκάλεσε μια σταδιακή αύξηση των τιμών σε όλα τα Κράτη που στην Ελλάδα και την Κρήτη από 1,80€ που ήταν τέλη Μαιου ’ άφθας στα 2,45€ τον Σεπτέμβριο -Οκτώβριο.’ 

Η ’ επιδότηση που καθορίστηκε τότε ’ με’  τις προσφορές των ενδιαφερομένων ’ ήταν ’ 1,3 ευρώ ανά τόνο και ημέρα που βεβαία μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, οπωσδήποτε δεν’  ’ ήταν’  ευκαταφρόνητη αφού αντιστοιχεί σε 0,04ευρω ανά κιλό τον μήνα και επομένως για διάστημα αποθήκευσης π.χ. 6 μηνών’  αντιστοιχεί σε 0,24 ευρώ ανά κιλό.

Επομένως το’  συνολικό όφελος που προέκυψε από την εφαρμογή του Μέτρου ήταν μια άνοδος των τιμών κατά’  0,65 ευρώ ανά κιλό (+36% περίπου)’  που αφορούσε όλους και’  ένα επί’  πλέον’  όφελος’  για όσους συμμετείχαν στην Αποθεματοποίηση’  0,24 ευρώ.

’  Μια μέση αύξηση όμως κατά 0,50για τους 50.000 τόνους’ ’  αδιάθετου ελαιολάδου της Κρήτης ισοδυναμούν με 25 εκατ. ευρώ,’  ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό που θα έλθει ουσιαστικά εκτός Ελλάδας

Εάν ο Αποθεματοποιητής, για οποιοδήποτε λόγο (αύξηση τιμών, ειδική ανάγκη κλπ) θελήσει να διακόψει την Σύμβαση του σε χρόνο συντομότερο από την λήξη της, μπορεί να το κάνει, χάνοντας’  το’  ποσό’  της επιδότησης που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την λήξη της .