’ 

Προτάσεις για ’ ’ Δακοκτονία και Κρητική Διατροφή

 

elies_dakoprosvoli.jpgΣτην Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ παρουσιαστήκαν οι προτάσεις,’  που’  επεξεργάζονται’  από ειδική επιτροπή’  που έχει’  συγκροτηθεί’  στα πλαίσια του ΣΕΔΗΚ ,’  ’ για αναδιοργάνωση της Δακοκτονίας με στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της.

’ Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν απο τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Αμπαδιωτάκη Αντιδ/ρχο Χανίων έγιναν αποδεκτές και’  αποφασίστηκε η’  υποβολή τους με σχετικό’  υπόμνημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια,’  τους Βουλευτές’  Κρήτης και αλλους Φορεις. Το υπόμνημα,’  όταν υποβληθεί,’  θα δοθεί και ’ στην δημοσιότητα.’ ’ ’ dakos.jpg’ ’ ’ ’ 

Στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΗΚ συζητήθηκε’  επίσης σχέδιο για την’  ανάδειξη και διάδοση της Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και κυρίως του ελαιολάδου. Το σχέδιο αυτό που βρίσκεται σε στάδιο ’ επεξεργασίας μόλις ολοκληρωθεί,’  πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, ’ κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Ανοιξη. ’ Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν τα’  Μέσα Ομαδικής Εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία) αλλά και δράσεις που απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό.’ ’  seliniotikes_gefseis.jpg