Υποχρεωτική ηλεκτρονική αναφορά αγορών -πωλήσεων στα ελαιοτριβεία στην Ιταλία.

Το μέτρο καθιερώνεται για να’  περιοριστούν οι δόλιες πρακτικές και η Ιταλοποίηση ξένων ελαιόλαδων!

Ενώ στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν πλήρη’ ’  έλλειψη και’  μεγάλη ανακρίβεια στοιχείων όχι μόνο’  της παραγωγής αλλά και κυρίως της εμπορίας ελαιολάδου, πράγμα που οδηγεί σε αδυναμία’  σχεδιασμού μέτρων πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας,’  αλλά και σε μεγάλη αδιαφάνεια της αγοράς, στην Ιταλία προχωρούν σε εκσυγχρονισμό του συστήματος παρακολούθησης της αγοραπωλησιών στα ελαιοτριβεία με ηλεκτρονικά μέσα! elaiotriveio_ellada1.jpg

Σκοπός του νέου συστήματος, ’ που στο παρελθόν λειτουργούσε με έγγραφες αναφορές (Φαξ κλπ), ’ είναι η ταχεία συγκέντρωση των δεδομένων της εμπορίας ώστε να ’ περιοριστούν οι δόλιες πρακτικές, όπως η διαστρέβλωση της προέλευσης του’  ελαιολάδου’  και συγκεκριμένα η’  Ιταλοποίηση ελαιόλαδων ξένων χώρων η οποία είναι ανεπιθύμητη για τους Ιταλούς παραγωγούς.

Και αυτό, βέβαια,’  δεν είναι καθόλου άσχετο με τις υψηλότερες τιμές κοντά στα 4 ευρώ που απολαμβάνουν οι Ιταλοί’  παραγωγοί οι όποιοι επωφελούνται της μεγάλης εμπιστοσύνης που δείχνουν να έχουν οι’  Ιταλοί καταναλωτές’  στα Ιταλικά ελαιόλαδα!

’ ’ ’  Πιο συγκεκριμένα, στην Ιταλία τα Ελαιοτριβεία που ασχολούνται με εμπορία ελαιολάδου’  στο εξής θα πρέπει να αναφέρουν’  ηλεκτρονικά τις αγορές και’  πωλήσεις τους στην ιστοσελίδα "Εθνικό Σύστημα’  Αγροτικών Πληροφοριών" (Systema Informativo Agricolo Nazionale-SIAΝ). Αυτό προβλέπει ’ σχετικός νόμος που τέθηκε ’ ήδη σε ισχύ στην Ιταλία τον Ιούλιο και πρόκειται να εφαρμοστεί από την’  ερχόμενη’  συγκομιδή’  του Φθινόπωρου 2011.

elaiotriveio_italia.jpgΟπωσδήποτε με τον νέο νόμο τα Ελαιοτριβεία που πωλούν χονδρικά ( χύμα σε βυτία) αισθάνονται σε μειονεκτική θέση αφού οι τα ελαιοτριβεία λιανικής πώλησης (πώληση εμφιαλωμένων ελαιόλαδων) ’ ’ απαλλάσσονται από την υποχρέωση να δηλώνουν τις εμπορικές τους’  δραστηριότητες.

’ ’ ’  Παραπόνα επίσης υπάρχουν για την ’ προθεσμία αναφοράς των δηλώσεων, αφού κάθε συναλλαγή πρέπει να αναφέρεται εντός έξι ημερών από την πραγματοποίηση της. Ακόμα ’ φόβοι’  εκφράζονται’ ’  για ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούσε να σπάσει από ’ hackers ’ και σημαντικές πληροφορίες, όπως οι λίστες πελατών θα μπορούσαν’  να δημοσιευθούν και να χρησιμοποιηθούν από’  ανταγωνιστές τους.

Το ζήτημα του προστιθεμένου’  κόστους ’ εφαρμογής’  σχολιάζεται επίσης ’ αρνητικά για το νέο σύστημα δεδομένου ότι μόλις το μισό του Ιταλικού πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (έναντι άνω από 75% στις ΗΠΑ) και ’ αυτό οπωσδήποτε’  απαιτεί δαπάνη ειδικού προσωπικού ’ από τα Ελαιοτριβεία.