’ 

Απορίες για την σκοπιμότητα’  αποθεματοποίησης μόνο κοινού «παρθένου»!’ 

’ Στόχος η άνοδος των τιμών ή ’ αποζημίωση στους Ισπανούς για τους αλκυστέρες;;

Σκέψεις για περιορισμό του ορίου αλκυλεστέρων ’ ώστε να ευνοηθούν τα Ελληνικά ελαιόλαδα.

Η ’ πολύ καθυστερημένη εφαρμογή του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, σε εποχή που ήδη άρχισε η συγκομιδή της νέας εσοδείας και επιλεκτικά μόνο για «παρθένο ελαιόλαδο» (οξύτητας 0,8-2,0 βαθμών) δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά..

Υπόψη ότι ο ’ ΣΕΔΗΚ έγκαιρα, με σχετικό υπόμνημα που είχε υποβάλλει’  φέτος στις 5 Μαρτίου, είχε ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΑΑΤ) ’ να εισηγηθεί στην ΕΕ την εφαρμογή του μέτρου. Το ΥΑΑΤ πράγματι μαζί με’  ’ Υπουργεία’  άλλων χωρών’  υπέβαλε’  το αίτημα στην ΕΕ, ’ αλλά δεν έγινε τότε αποδεκτό.

dacian_chiolos__rosa_aguilar.jpgΑκολούθησαν επανειλημμένα αιτήματα χωρίς αποτέλεσμα και ’ μόνο πρόσφατα ’ η ΕΕ ανακοίνωση του Επιτρόπου Γεωργίας Ρουμάνου κ. Dacian Ciolos έκανε δεκτό’  το αίτημα της’  Υπουργού Γεωργίας της Ισπανίας κ. Rosa Aguilar ’ επιλεκτικά ’ μόνο για (κοινό)’  «παρθένο», γεγονός που’  ευλόγα δημιουργεί ’ ’ ’ πολλές απορίες.

Έτσι, πολλοί διερωτώνται αν ’ η έγκριση δόθηκε ’ με σκοπό ’ την βελτίωση των τιμών για την οποία προορίζεται,’  η για απλή αποζημίωση των Ισπανών Ελαιοπαραγωγών με την επιδότηση της αποθεματοποίησης,’  σαν αντιστάθμισμα για το πρόβλημα που τους δημιουργήθηκε με τον’  Κανονισμό’  61/2011 που καθιερώνει ’ τους’  «Αλκυλεστέρες» σαν νέα παράμετρο για τον χαρακτηρισμό του «εξαιρετικού παρθένου».

Η απορία αυτή, ’ βέβαια, ’ δημιουργείται από το ’ γεγονός ότι ’ πολλά Ισπανικά «παρθένα» ελαιόλαδα έχουν υψηλές περιεκτικότητες σε «αλκυλεστέρες», ’ πράγμα που δεν ’ επιτρέπει εύκολα την παράτυπη ανάμειξη’  και διοχέτευση τους στην αγορά’  ως «εξαιρετικών παρθένων».

Το όλο πρόβλημα επιδεινώθηκε σημαντικά μετά από την δημοσίευση της έρευνας’  του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας η οποία ’ αποκάλυψε μη κανονικότητα σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα της Ε.Ε., ’ ’ γεγονός που προκάλεσε σοβαρά ’ προβλήματα ’ διοχέτευσης στην διεθνή και κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ ’ ’ «εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων» ’ Ευρωπαϊκής προέλευσης!

Βέβαια το όλο θέμα ’ των αλκυλεστέρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία’  για την’  διάθεση’  των «εξαιρετικών ’ παρθένων ελαιόλαδων»’  και οπωσδήποτε ευνοεί τα Ελληνικά, τα οποία φαίνεται να έχουν σαφώς χαμηλότερες περιεκτικότητες σε αλκυλεστέρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παράτυπης ’ ’ ανάμιξης Ελληνικών ’ με Ισπανικά που προορίζονταν για εστιατόρια, που’  όπως τελευταία δημοσιεύσαμε,’  αποκαλύφθηκε στην Ιταλία.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε το θέμα απασχολεί πολιτικούς αλλά και ειδικούς και γίνονται σκέψεις για’  προτάσεις μείωσης της περιεκτικότητας σε’  αλκυλεστέρων σε χαμηλότερα όρια ώστε να ευνοηθούν τα Ελληνικά ελαιόλαδα. Ίδωμεν.