’ 

Δραστηριότητες’  Προβληματισμοί και Ελπίδες

για το Μέλλον του ΣΕΔΗΚ και του Ελαιολάδου

Συγκρότηση νέου ’ Δ.Σ. και ’ Εκτελεστικής Επιτροπής ’ 

Την πρόθεση τους να υποστηρίξουν την συνέχιση ’ του ’ έργου του ΣΕΔΗΚ’  και να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την υλοποίηση των στόχων του διατύπωσαν ομόφωνα όλοι οι Σύμβουλοι που μετείχαν στην συνεδρίαση που έγινε’  στις 15 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο στην αίθουσα του Δήμου.

’ ____.__.jpgΌπως’  δήλωσε ο Πρόεδρος’  του ΣΕΔΗΚ Γιώργος Μαρινάκης, συντονισμένα πλέον οι δήμοι με το επιστημονικό τους προσωπικό και τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης θα συμβάλλουν καθοριστικά ενισχύοντας με τις ιδέες και τις δράσεις τους τον σύνδεσμο:

«Υπάρχει η διάθεση των δημοτικών αρχών να ενισχύσουν πολιτικά τον ΣΕΔΗΚ. Εμείς κάναμε έναν απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων μας και ανέλαβε ο δήμος Ρεθύμνου να κάνει την τήρηση των οικονομικών για λογαριασμό του ΣΕΔΗΚ, επανακαθορίσαμε τις εισφορές των δήμων λαμβάνοντας υπ' όψη το πληθυσμιακό κριτήριο και είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες και δράσεις.

’ Θα κάνουμε μια συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης για να συντονίσουμε δράσεις, θα εντάξουμε και θα λειτουργήσουμε τα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης’  επιβοηθητικά για τον ΣΕΔΗΚ ώστε να υπάρχει ενημέρωση και επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Οπωσδήποτε για να μπορεί και ο ΣΕΔΗΚ να λειτουργεί πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης δομή και υποδομή που θα την εξασφαλίσουμε εμείς οι Δήμοι προκειμένου να υπάρξει μόχλευση ιδεών και δράσεων για να συνθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση».

Από την πλευρά του ο Δρ. Νίκος Μιχελακης -Επιστημονικός Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ δήλωσε ότι η πορεία του ΣΕΔΗΚ βρίσκεται σε’  μια κρίσιμη και αποφασιστική καμπή. Ολοκληρώθηκε η επί’  10 χρόνια’  διαδρομή του σαν ΝΠΙΔ και ήδη αρχίζει μια’  νέα διαδρομή του με ένα ισχυρότερο αλλά δυσκολότερο θεσμικό πλαίσιο σαν ΝΠΔΔ.

Είναι βέβαιο ότι κατά την μέχρι τώρα διαδρομή του ο ΣΕΔΗΚ παρά το ότι επιτέλεσε ένα έργο κατά κοινή ομολογία πολύ αξιόλογο σε σχέση με τα μέσα που είχε στην διάθεση του, εν τούτοις δεν κατάφερε να λύσει’  τα πολλά και’  σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Απλά τα προσέγγισε και ταράζοντας κάπως τα’  νερά τα έφερε στην’  επιφάνεια και μπορούμε να’  πούμε ότι δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις για την λύση τους.’ 

Όμως,’ ’  η πορεία που υπολείπεται φαίνεται να είναι πλέον δύσβατη. Οι’  Συνεταιρικές ’ δομές που έπρεπε’  φυσιολογικά να’  πρωτοπορούν στην διάθεση και εμπορία’  αντί να ισχυροποιηθούν,’  με’  ευθύνη δική τους αλλά και της πολιτείας’  υποβαθμίστηκαν και χαλάρωσαν. Αντίθετα οι’  λίγες μεγάλες Βιομηχανίες που τροφοδοτούν την διεθνή κατανάλωση’  ελαιολάδου συνενώθηκαν,’  συγχωνεύτηκαν και έγιναν ακόμη λιγότερες. Έτσι υπάρχει η πολυτέλεια ο’  περίφημος’  ανταγωνισμός να’  υπάρχει’  και να εντείνεται’  στην πλευρά των ελαιοπαραγωγών και να μηδενίζεται στην πλευρά των αγοραστών!

Επομένως ο’  καταλυτικός και υποστηρικτικός ρόλος του ΣΕΔΗΚ στην λύση των προβλημάτων κάτω από τις σημερινές περιστάσεις έγινε πλέον απαραίτητος αλλά και πλέον δύσκολος.

Πάντως ένα’  από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΕΔΗΚ, είναι αυτό της στελέχωσης με προσωπικό. Δεν γίνεται να συνεχίσει να λειτουργεί με εθελοντική προσφορά Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για μετακίνηση υπαλλήλων, ώστε να έχει μια πραγματική βάση για να επιτελεί το έργο του»

Αν υπάρξει η στελέχωση αυτή τότε και η προσωπική’  εθελοντική’  μου προσφορά στον ΣΕΔΗΚ στον βαθμό που είναι επιθυμητή,’  θα συνεχιστεί. Άλλως, για να μην δημιουργούνται και εσφαλμένες’  καλοπροαίρετες η και κακοπροαίρετες’  εντυπώσεις,’  πρέπει να σταματήσει.

ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

’ Κατά την συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιηθήκαν και εκλογές για’  ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της ’ οποίας η θητεία ___________1.jpgθα είναι 2/ετης και ’ σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του ΣΕΔΗΚ, η σύνθεση της θα είναι ’ 5/μελής και ένα τουλάχιστο από τα Μέλη της’  πρέπει προέρχεται από κάθε ένα από τους πρώην Νομούς της Κρήτης.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή που εκλέχτηκε ομόφωνα αποτελείται από τους εξής

Πρόεδρος: Μαρινάκης Γιώργης -Δήμαρχος’ Δ. Ρεθύμνου

Αντ/δρος: Αμπαδιωτάκης Λευτέρης.-Αντιδ/ρχος Δ. Χανίων

Τακτικά Μέλη:’ 

Αφορδακός Νίκος - Αντιδήμαρχος Δ. Αγ. Νικολάου

Λαζαρίδης Αλέξανδρος’  Δημ. Σύμβουλος Δ. Ηρακλείου

Ξυλούρης Σταύρος’  Αντιδήμαρχος Δ. Γόρτυνας

Αναπληρωματικά Μέλη:

Χαριτάκη- Μακράκη Χρύσα -Δημ. Σύμβουλος Δ. Χανίων

Αγαπουλάκης Εμμ. Δημ. Σύμβουλος Δ. Βιάννου

Γενειατάκη Δέσποινα - Δημ. Σύμβουλος Δ. Ιεράπετρας

Στην συνεδρίαση’  μετείχαν 21 από τους’  26 Αντιπρόσωποι που εκλέχτηκαν πρόσφατα από τα Δημοτικά Συμβούλια των 21 Δήμων Μελών’  του ΣΕΔΗΚ οι οποίοι κατά Δήμο ήταν οι εξής:

Δ. ΧΑΝΙΩΝ: Αμπαδιωτάκης Ελευθ., Αντιδήμαρχος,

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Χαριτάκη Χρυσάνθη, Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: Μιχελάκης Στυλιανός, Αντιδήμαρχος

Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Χαλακατεβάκης Ηλιάς, Δημ. Σύμβουλος

Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ: Χαραλαμπάκης Παναγ., Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ: Νταουντάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος.

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Κουκουβιτάκης Βασιλειος, Αντιδήμαρχος

Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ:’  Μαρινάκης Γιώρ. Δήμαρχος,

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Πατεράκης Εμμ.’ ’  Δημ. Σύμβουλος,

Δ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ:’ ’  Πανταλού Κοκολογιάννη Αρχόντω, Δημ. Σύμβουλος.

Δ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Βρυλλάκης Στυλιανός, Αντιδήμαρχος,

Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ:Καλομοίρης Θεμιστοκλής, ’ Δημ. Συμβουλος

ΔΡΑΚΛΕΙΟΥ: Κλάδος Βασίλειος,’  Αντιδήμαρχος,

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  Λαζαρίδης Αλέκος,’  Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ: Κουτσογιάννης Χαράλ., Αντιδήμαρχος,

Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ: Χουδετσανάκη Ειρήνη, Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ:Τσικριτσάκης Γεωργιος, Αντιδήμαρχος,

Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ: Ξυλουρης Σταυρος,’  Αντιδήμαρχος

Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος,

Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ: Ζουριδάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ:Αγαπουλάκης Εμμαν. Δημ. Σύμβουλος,

Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ: Μιχελάκης Μανώλης, Δημ., Σύμβουλος,

Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: Γενειατάκη Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

’ Οι Δραστηριότητες του ΣΕΔΗΚ σαν ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ ’ και ο Προγραμματισμός ’ των Δραστηριοτήτων παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΕΔΗΚ κ. Γιώργη Μαρινάκη και τον’  Επιστ. Σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ Δρ. Νικ. Μιχελάκη.

Σε ότι αφορά τις Δραστηριότητες αναφέρθηκαν συνοπτικά και παραδόθηκαν ’ σε ειδικό έγχρωμο Δελτίο, ’ ενώ αναλυτικότερα’  παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός δράσεων για την’  2/ετία 2011-2012 ο οποίος’  ’ βασικά περιελάμβανε:

1. Υποβολή προτάσεων στα Υπουργεία και την ΕΕ για’  βελτίωση των όρων’  της Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και άμεση εφαρμογή της ’ για’  ανάκαμψη των τιμών ’ παραγωγού

2.Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και διαφάνειας της αγοράς σε συνεργασία με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες Δήμων με δημιουργία βάσεων δεδομένων της παραγωγής, της διάθεσης και των αποθεμάτων στις αποθήκες των Συν/κων και ιδιωτικών Ελαιοτριβείων’  ανά 3/μηνο

3. Συνέχιση και επέκταση της ’ λειτουργίας Παρατηρητηρίου Αγοράς Ελαιόλαδου με έκδοση και δημοσιοποίηση Εβδομαδιαίου Δελτίου Τιμών Παραγωγού και Καταναλωτή και οργάνωση «Δικτύου ενημέρωσης για αγορές εξωτερικού».

4.Υποστηριξη προσπάθειας ανασυγκρότησης Συνεταιρικού κινήματος ____1.jpg

5. Προώθηση’  της σε εξέλιξη διαδικασίας’  αναγνώρισης Μνημειακών Ελαιόδεντρων και προώθηση έργων ανάδειξης και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου σε συνεργασία με αντιστοίχους Δήμους.

6. Προώθηση ίδρυσης και λειτουργίας’  Ελαιο-Μουσείων σε κατάλληλα αναπαλαιωμένα ελαιοκομικά κτίσματα’  σε συνεργασία με τους Δήμους

7.Εκτυπωση του Βιβλίου «Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή» ’ που προήρθε από τους Διαγωνισμούς Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής που οργανώθηκαν κατά το 2010.

8.Οργάνωση Εκδηλώσεων Βράβευσης των’  διακριθέντων στους Διαγωνισμούς Κρητικής Διατροφής Σελινιώτικες Γεύσεις, Στειακές και Γεραπετρίτικης Γεύσεις, Ψηλορείτικες και Μεσσαρείτικες ____-.jpgΓεύσεις, Ρεθεμνιώτικες και Αμαριώτικες Γεύσεις σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους’  Δήμους .

9.Προγραμματισμος και άλλων ’ ’ Διαγωνισμών Π.Κ.Δ. σε άλλες περιοχές της Κρήτης που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ’ π.χ. Μεραμπέλλο, Αποκόρωνας Μαλεβίζι, Βιάννος, Μυλοπόταμος, Ανώγεια, κ.α.

11. Ίδρυση και λειτουργία Εκθετηρίων Πολιτισμού και Προϊόντων Ελιάς ’ σε συνεργασία με τους Δήμους σε’  προσφορές θέσεις των Τουριστικών Δήμων ’ 

12. Υποστήριξη προσπάθειας Δήμων για εκσυγχρονισμό της Διαχείρισης των αποβλήτων των Ελαιοτριβείων. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και ενημέρωση ενδιαφερόμενων.

13. Συνέχιση συνεργασιών με Εκπαίδευση για ανάδειξη της πολιτιστικής και Υγιεινής αξίας του ελαιόλαδου στην μαθητιώσα νεολαία.

(α) Οργάνωση Διαγωνισμών και βραβεύσεων «Γνωρίζω την Ελιά» σε συνεργασία με Υπευθύνους εκπαίδευσης σε 50 περίπου τάξεις Νηπιαγωγείων και Α Δημοτικού

(β)Περιηγητικές Ημερίδες εκπαιδευτικών σε Ελαιοκομικά αξιοθέατα των περιοχών των 4 πρώην Νομών της Κρήτης

14.Προωθηση’  και υλοποίηση’  Πρότασης ΣΕΔΗΚ’  « Ανάδειξη Πολιτιστικής και Υγιεινής Αξίας Κρητικού Ελαιολαδου» στο Πρόγραμμα «Πράσινη Ανάπτυξη»

15.Υλοποιηση’  των δυο υπό έγκριση προτάσεων που έχει υποβάλλει ο ΣΕΔΗΚ στο πρόγραμμα» Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Δρόμοι της Ελιάς στην Κρήτη» και « Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας Ελαιόλαδου»

16.Υποστηριξη της’  προσφυγής που εκκρεμεί στο ΣτΕ πρότασης’ ’  για ΠΟΠ Κρήτη και επανεξέταση αναγνώρισης ΠΟΠ η ΠΓΕ Κρήτη

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΔΗΚ

Κατά την συνεδρίαση παρουσιάστηκε ένα σχέδιο Οργανογράμματος ’ του ΣΕΔΗΚ που προβλέπει εκτός το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει η Νομοθεσία και τις ακόλουθες τέσσερεις Τομείς η Δνσεις που θα έχει κάθε μια συγκεκριμένα αντικείμενα και στόχους.’ 

1. Τομέας ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ’  με τμήματα: Διοικητικό και Οικονομικό που απαιτεί υποστήριξη από έναν τουλάχιστο υπάλληλο Οικονομολόγο ΠΕ

2.Τομεας ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ με τμήματα Παραγωγής και Μεταποίησης που με ’ υποστήριξη από έναν υπάλληλο Γεωπόνο ΠΕ

3. Τομέας ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ με τμήματα Ανάδειξης και Προβολής μεί υποστήριξη από ένα υπάλληλο Γεωπόνο, Οικονομολόγο, η Μηχανικό Διοίκησης ΠΕ

4. Τομέας ΔΙΑΘΕΣΗΣ ’ με τμήματα Παρακολούθησης Αγορών και Παρατηρητήριο Τιμών που απαιτεί υποστήριξη από ένα τουλάχιστο Οικονομολόγο η Μηχανικό Διοίκησης

Οι Υπάλληλοι αυτοί μπορεί να εγκατασταθούν σε κάθε μια από τις 4 ΤΕΔΚ οπού όπως ορίζεται και στην ιδρυτική πράξη του ΣΕΔΗΚ, θα υπάρχουν Γραφεία του ΣΕΔΗΚ η και σε άλλη θέση των Δήμων και να επικοινωνούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά.

Ένας από τους 4 μπορεί να εκτελεί χρέη Συντονιστή η Δ/ντη και να συντονίζει και τους άλλους ενώ’  υποστηρικτικά θα μπορεί να’  υπάρξει και’  Επιστημονικός η Δ/νων’  Σύμβουλος

Η στοιχειώδης λειτουργία των Τομέων αυτών του απαιτεί την στελέχωση τους με’  προσωπικού ανάλογων ειδικοτήτων το οποίο’  είτε θα πρέπει να προσληφθεί πράγμα πολύ δύσκολο λόγω ανεπαρκείας πιστώσεων είτε να μεταταχθεί η αποσπαστεί η διατεθεί από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση η κάποιους μεγάλους Δήμους. Απαραίτητη προϋπόθεση, υπογραμμίστηκε, είναι η σύμφωνη γνώμη και επιθυμία του προσωπικού που θα επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και γι' αυτό καλό θα είναι οι βουλόμενοι υπάλληλοι’  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ΣΕΔΗΚ

Ο μέχρι σήμερα Επιστημονικός Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ, όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσει την εθελοντική προσφορά του στον ΣΕΔΗΚ ,εάν αυτή είναι επιθυμητή και εάν η στελέχωση του ΣΕΔΗΚ’  προχωρήσει στην πράξη.

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’  ’ ΤΗΡΗΣΗ ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ

Η Διαχείριση των Οικονομικών’  του ΣΕΔΗΚ ’ ως ΝΠΔΔ προβλέπεται από τον Νόμο’  εφόσον ο ίδιος δεν έχει Ταμειακή υπηρεσία να γίνεται από την αντίστοιχη του Δήμου της έδρας του ΣΕΔΗΚ και όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τάσος Παπαδουράκης’  ο’  Δήμος Ρεθύμνου ασφαλώς θα αναλάβει αυτό το καθήκον.

Σχετικά με τις ετήσιες εισφορές των’  Δήμων στον ΣΕΔΗΚ έγινε εισήγηση από το Πρόεδρο του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκη να τροποποιηθούν ώστε να εξομαλυνθούν και να’  έχουν κάποια λογική’  αναλογία με τους πληθυσμούς των’  σημερινών’  Καλλικρατικών Δήμων σύμφωνα με μια ’ ’ κλίμακα που η οποία’ ’  δίδει’  για τον ΣΕΔΗΚ το ίδιο συνολικό ποσό εισφορών που ανέρχεται σε 105.000 ευρώ ’ τον χρόνο.

Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή οι εισφορές των Δήμων αρχίζουν από 1000 ευρώ ετησίως για Δήμους με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, φθάνουν στις 5.000 ευρώ για Δήμους με ’ 20.001 έως 25.000 κατοίκους, στις 8.000 ευρώ για Δήμους με ’ 40.001-50.000 κατοίκους, στις 12.000 ευρώ για Δήμους με 89.001-100.000 κατοίκους και στις 15.000 ευρώ για Δήμους 140.001-160.000 κατοίκους.

Η κλίμακα αυτή η οποία έγινε σχεδόν ομόφωνα ’ αποδεκτή και ψηφίστηκε από το σύνολο των Συμβούλων πλην ενός ο οποίος επιφυλάχτηκε, θα ισχύσει μετά από την έγκριση της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.