’ 

Εμφύλιος Πόλεμος για την’  Οργανοληπτική στην Ισπανία.

’ Κατάργηση’  ζητούν’  οι Τυποποίησες , διατήρηση’  οι Παραγωγοί’  ΠΟΠ

’ Μετά το σκάνδαλο’  που απασχόλησε τα’  ’ ΜΜΕ της Ισπανίας ’ τον ’ περασμένο Νοέμβριο - Δεκέμβριο, για τις περιπτώσεις «ετικετών απατής» σε’  εξαιρετικά παράξενα ελαιόλαδα στην Ισπανία, πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ’  Βιομηχανιών Τυποποίησης και Παραγωγών ΠΟΠ για την αξιοπιστία της Οργανοληπτικής’  εξέτασης!

’  Μια’  ομάδα τεσσάρων μεγάλων θιγομένων Τυποποιητικων’  Ομίλων’  ’ ’ υπόβαλαν έγγραφο διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Γεωργίας’  καταγγέλλοντας ’ «τα σοβαρά προβλήματα που’  αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ακαταλληλότητας της μεθόδου της οργανοληπτικής εξέτασης» που εφαρμόζεται στους ελέγχους. ’ 

Κατά’  τους τυποποιητικους’  Ομίλους,’  μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι μεγάλες’  Asoliva,’  Anierac,’  Infaoliva’  και’  διαφορές’  Αγροδιατροφικές Ενώσεις, τα προβλήματα’  που συναντήσαν’  πριν μερικές εβδομάδες’  προέκυψαν’  σαν αποτέλεσμα της υποκειμενικότητας της μεθόδου Οργανοληπτικής εξέτασης. Γιατί, όπως τονίζουν, η «δοκιμή ομάδας’  (panel test’  που’  εφαρμόζεται,’  είναι’  μειωμένης αξιοπιστίας. Αυτό φαίνεται’  από την’  ασυμφωνία που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των’ ’  αξιολογήσεων’  του ιδίου ελαιόλαδου από διαφορετικές ομάδες (panel), αλλά’ ’  μερικές φορές και από την ίδια ομάδα.

5________.jpg’ Κατά τους διαμαρτυρομένους Ομίλους το ισχύον σύστημα Οργανοληπτικής’  ανάλυσης’  δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που μπορεί να υποστεί το’  ελαιόλαδο’  μετά την συσκευασία του, καθώς και κατά την’ ’ ’  διατήρηση και’ ’  έκθεση του’  στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ".

Έτσι, όπως οι διαμαρτυρόμενοι Όμιλοι’  υποστηρίζουν, όλες οι’  μεγάλες ελαιοπαραγωγής χώρες’  προβληματίζονται με το " Panel Test " και ειδικότερα με το γεγονός ότι το ελαιόλαδο είναι το μόνο προϊόν που υποβάλλεται σε εξέταση με’  μια μέθοδο αυτής της μορφής.’ 

Αποτέλεσμα της μεθόδου αυτής,’  είναι’  η δημιουργία μια ψευδούς και αβάσιμης αναστάτωσης στους καταναλωτές’  και η απαξίωση’  των ελαιόλαδων, των’  επιχειρήσεων και’  των ονομάτων μας, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό, ζητούν την’  άμεση παύση των οργανοληπτικών’  ελέγχων ώστε να περιοριστεί’  η περαιτέρω δυσφήμιση του παρθένου’  ελαιόλαδου της Ισπανίας, του οποίου η εικόνα έχει υποστεί σοβαρή βλάβη’  διεθνώς πράγμα που’ ’  επωφελούνται οι’  παραγωγοί και συσκευαστές’  των άλλων ελαιοπαραγωγών χωρών.

Υπέρ της Οργανοληπτικής τα Συμβούλια των Ελαιόλαδων ΠΟΠ

Αντίθετα με τις απόψεις των Τυποποιητικων Ομίλων που ζητούν την κατάργηση της Οργανοληπτικής εξέτασης,’  εμφανίζονται τα’  Συντονιστικά Συμβούλια’  των’  ελαιόλαδων ΠΟΠ’  της Ισπανίας. Τα Συμβούλια αυτά’  τα οποία’  εκπροσωπούν 300 ελαιοτριβεία από τα οποία 200 είναι Συνεταιρικά’ ’  και αντιπροσωπεύουν το 15% του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου της Ισπανίας,’  εκφράζουν την απορία και την αντίθεση τους στην ενεργεία των Μεγάλων Τυποποιητικων Οργανώσεων να’  ζητήσουν από το Υπουργείο την κατάργηση της Οργανοληπτικής εξέτασης.

Ο ’ José Manuel Bajo, Γραμματέας του Τομεα των ΠΟΠ’  Ισπανίας δήλωσε ότι η θέση αυτή των Ομίλων είναι ακατανόητη,’ ’  διότι με αυτή κινδυνεύει να καταστραφεί’  ένα από τα πολύτιμα εργαλεία’  που βοηθά τον’  ελαιοπαραγωγό, το ελαιουργό , και τον τυποποίηση να εγγυηθούν στον καταναλωτή ότι το Ισπανικό ελαιόλαδο’ ’  είναι υψηλής ποιότητας. Η Οργανοληπτική εξέταση αποτελεί όπως υπογραμμίζει, ένα εργαλείο πολύ αξιόλογο τώρα και 25 χρονιά.

Κατά την άποψη του κ. J.M. Bajo θα πρέπει να δημιουργηθεί Ομάδα εργασίας η οποία να μελετήσει νέες βελτιώσεις στις υπάρχουσες μεθόδους ώστε να διευκολυνθεί’  η ενημέρωση του καταναλωτή, και’  προς’  την κατεύθυνση αυτή τα Συμβούλια των ΠΟΠ ετοιμάζουν σχετική εισήγηση προς το Υπουργείο.