’ 

Συνεχίζεται ο Πόλεμος’  Συμβουλίου’  Ελαιολάδου με Αυστραλία και ΗΠΑ!!

Αίτια’  της διένεξης τα’  χαρακτηριστικά των ποιοτικών κατηγοριών’  ελαιολάδου

 

 

Μεγάλη διάσταση έχει παρουσιαστεί μεταξύ’  του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου απο την μια πλευρά και’  της’ ’  Αυστραλίας’  και’  των’  ΗΠΑ από την’  άλλη’  για την καθιέρωση των’ ’  ’ ορίων των’ ’  ποιοτικών παραμέτρων για τις διάφορες’  κατηγορίες ελαιολάδου, ίδια’  σε διεθνές επίπεδο’  με στόχο την’ ’ ’  προστασία της αυθεντικότητας’  και την’  αποτροπή πιθανών φαινομένων απάτης.

coi_madriti.jpgΌπως είναι γνωστό η’  Αυστραλία’  δεν αποδέχεται’  τα επίσημα’  διεθνή πρότυπα για την ποιότητα του ελαιολάδου’  αλλά έχει υιοθετήσει δικά της.

Ετσι, ’ σε ειδική’  συνεδρίαση του ΔΣΕ’ ’  για’  καθορισμό νέων ποιοτικών παραμέτρων ενώ προσήλθαν εκπρόσωποι απο όλες τις’  χώρες που μετέχουν στο Συμβούλιο, δεν’  προσήλθαν καίτοι είχαν προσκληθεί,’  οι’  εκπρόσωποι της Αυστραλίας, του Υπουργείου Γεωργίας και’  της’  Δ/νσης Τροφίμων και Φαρμάκων των’  ΗΠΑ,’  το’  Συμβούλιο Ελαιολάδου της Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας’  Davis.

Στην συνεδρίαση η ομάδα των Χημικών του ΔΣΕ’  παρουσίασε’  την μέθοδο’  προσδιορισμού των στερολών και τριτερπενικών διαλκοολών για οριστική έγκριση της απο το ΔΣΕ. Η ίδια μέθοδος θα πρέπει να εγκριθεί από την ISO για τα ελαιόλαδα.

Πάντως οι Χημικοί’  που μετέχουν στο’  ΔΣΕ, συμφώνησαν για την σημασία που έχει’  οι’  προδιαγραφές να εναρμονισθούν σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να προωθηθεί η ποιότητα, να αναπτυχθεί’  το διεθνές εμπόριο και να προωθηθεί η προστασία των καταναλωτών."