’ 

Τιμές: Καθηλωμένες στην Κρήτη για τα παλιά, αυξημένες στην Πελοπόννησο για τα καινούργια ελαιόλαδα.

 

Οι τιμές που προσφέρονται στην Κρήτη (Πιν.1) αφορούν προς το παρόν κυρίως ελαιόλαδα παλαιάς εσοδείας και’  κυμαίνονται από 2 έως 2,20 ευρώ το κιλό, ενώ’  στην Πελοπόννησο λάδια νέας εσοδείας,’  πωλήθηκαν’  την περασμένη βδομάδα’  2,45 ευρώ. Αυτό βέβαια αποτελεί μια’ καλή ένδειξη, για την αρχή της περιόδου, ’ καίτοι, η αυξημένη παραγωγή 1,4 εκ. τόνους ’ που’ ’  όπως λέγεται αναμένεται ’ στην Ισπανία, εάν πράγματι’ ’  είναι τόσο μεγάλη, ’ δεν είναι βέβαιο ότι θα αφήσει ανεπηρέαστες τις τιμές και στις άλλες’ ’ ’ χώρες.

Οπωσδήποτε, οι εξελίξεις αυτές ’ ’ θέτουν επί τάπητος’  την επανεξέταση’ ’ της ’ μεθοδολογίας’ ’ ’ με την οποία εκτιμούν τα’  διαφορά Κράτη την παραγωγή ’ τους, γιατί υπάρχει φόβος πως’  οι’  εκτιμήσεις είναι επηρεασμένες ’ από την εποχή των επιδοτήσεων ανά κιλό, με συνεπεία να ’ δημιουργείται κλίμα υπερπροσφοράς που οπωσδήποτε’ λειτουργεί σε βάρος των τιμών.’