’ 

Άνθρακες οι Θησαυροί με την Αποθεματοποίηση!!

Πενιχρή συμμετοχή’  κυρίως από Ισπανία.

Προσφορές ’ μόνο ’ για ’ 43.000 τόνους αντί των 100.000 που προκηρύχθηκαν με ’ επιδότηση 1,3 ευρώ ανά τόνο και ημέρα!

 

11.jpgΟλοκληρώθηκε, τελικά,’  με πολύ χαμηλή συμμετοχή και πολύ χαμηλή επιδότηση, η διαδικασία των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από την Ε.Ε. για την εφαρμογή του μέτρου της’  Ιδιωτικής’  αποθεματοποίησης. Οι διαγωνισμοί αυτοί, που αφορούσαν ’ ’ την αποθεματοποίηση 100.000 τόνων ’ «παρθένου» ’ ελαιολάδου για 6 μήνες, δεν αφορούσαν μόνο την Ισπανία , όπως αρχικά ανακοινώθηκε, αλλά ’ όλες’  τις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε. και επομένως και την Ελλάδα.

Ωστόσο, η συμμετοχή στους ’ διαγωνισμούς, που έγιναν σε δυο φάσεις (19 -25 Οκτωβρίου η πρώτη και’  26 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου η δεύτερη ), όπως αναμενόταν,’  δεν ήταν ’ καθόλου ικανοποιητική. Οι προσφορές που εγκρίθηκαν’  και στις δυο φάσεις ανήλθαν’  συνολικά’  για όλη την Ε.Ε.’  σε μόνο 44.338 τόνους, αντί των 100.000 που είχαν προκηρυχθεί, και η επιδότηση που καθορίστηκε ήταν 1,3 ευρώ ανά τόνο και ημέρα, ’ δηλαδή σε 0,04 ευρώ ανά κιλό τον μήνα.

Από’  το σύνολο των ’ προσφορών ’ οι’  34.432 έγιναν κατά’  την δεύτερη’  φάση, ενώ’  το κύριο μέρος’  τους,’  ’ ’ 44.045 τόνοι, προέρχονταν από την Ισπανία. Συμμετοχή από την Ελλάδα δεν υπήρξε, όπως αναμενόταν, καμμία.

Βασικές αιτίες ’ στις οποίες πρέπει ’ να αποδοθεί ’ η χαμηλή συμμετοχή και η’  ενδεχόμενη πιθανή’  αποτυχία ως προς την βελτίωση των τιμών,’  του μέτρου’  είναι όχι μόνο η απαγορευτική’  προθεσμία των 5 ήμερων που’  δόθηκε για την υποβολή προσφορών, αλλά’  κυρίως’  η πολύ καθυστερημένη εφαρμογή του και ο επιλεκτικός περιορισμός ’ του μόνο για την’  ποιοτική κατηγορία ’ (κοινού) «παρθένου»’  δηλαδή για ελαιόλαδο οξύτητας 0,8-2,0 βαθμούς και ’ όχι για ’ εξαιρετικό παρθένο και βιομηχανικό.