’ 

Ακινησία της αγοράς ’ στην Ελλάδα και Ιταλία με τάση προς τα άνω στην Ισπανία.

 

times_18-10-11.jpgΗ’  εξαγγελία της Ιδιωτικής αποθεματοποίησης,’  δεν έφερε προς το παρόν τουλάχιστο κάποιο θετικό αποτέλεσμα’  στις τιμές στην’  Ελλάδα ’ και Ιταλία ενώ στην Ισπανία υπήρξαν κάποιες θετικές ενδείξεις’  για το πολύ καλό εξαιρετικό Παρθένο αλλά και για το κοινό Παρθένο για το οποίο εξαγγέλθηκε’  η αποθεματοποίηση.

Στην Ελλάδα, ’ η’  αγορά’  χαρακτηρίζεται από μια ακινησία με ελάχιστες αγοραπωλησίες. Οι τιμές που προσφέρονται είναι καθηλωμένες στα ίδια’  χαμηλά επίπεδα και για το εξαιρετικό Παρθένο (0,3βαθμοι)’  στην Κρήτη κυμαίνονται από 2,0 έως 2,20 ευρώ, στην Πελοπόννησο από 2,25-2,30 (Πιν.1).

Στην ’ Ισπανία ’ η μέγιστη τιμή ήταν αυξημένη στα 2,55, ενώ μέση ήταν ελαφρά μειωμένη στα 1,89 (Πιν2)

Στην Ιταλία την βδομάδα 3-8 Οκτωβρίου οι τιμές για το εξαιρετικό παρθένο ήταν στα ιδία επίπεδα η και χαμηλότερες και κυμανθήκαν από 2,78 έως 3,13 ευρώ (Πιν.2)