’ 

Κατάσχεση απσμημένου Ισπανικού και Ελληνικού λαδιού στην Ιταλία!

Το φαινόμενο της απόσμησης’  παίρνει’  διαστάσεις και απασχολεί την Ευρωβουλή!

 

Ελαιόλαδο’  που προερχόταν’  από την’  Ισπανία και την Ελλάδα και’  φερόταν ως «έξτρα Παρθένο», κατασχέθηκε στο aposmisi.jpgForli’  της Βόρειας’  Ιταλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα Ιταλικής Ιστοσελίδας. Κι αυτό’ ’  γιατί,’  όπως διαπιστώθηκε,’  επρόκειτο για αποσμημένο ελαιόλαδο, του οποίου η περιεκτικότητα σε’  αλκυλεστέρες’ ’  βρέθηκε εκτός των’  ορίων που’  καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και επομένως ήταν μη εμπορεύσιμο σαν «έξτρα παρθένο»mixanima_aposmisis.jpg.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η κατάσχεση έγινε τον Αύγουστο από την ’ Αστυνομία του Υπουργείου Γεωργίας,’ ’  η δε ποσότητα που κατασχέθηκε ήταν 9 τόνοι. Το ελαιόλαδο’  βρισκόταν σε μια Επιχείρηση εμπορίας ελαιολάδου στο Forli, η οποία το είχε εισαγάγει’  από την Ισπανία και την Ελλάδα και το είχε αναμείξει προορίζοντάς το για’  εφοδιασμό’  Εστιατορίων.

Υπόψη ότι η εφαρμογή απόσμησης, που’ ’  αποτελει’  μέθοδο που εφαρμόζεται για’  διόρθωση ελαιόλαδων’  που φέρουν δυσάρεστες οσμές,’ ’  όπως συμβαίνει με πολλά ελαιόλαδα της Ισπανίας,’  δεν’  επιτρέπει’  πλέον’  τον χαρακτηρισμό τους ως’  έξτρα παρθένων.’ ’ 

filtrarisma_k_aposmisi.jpgΣαν ύποπτα απόσμησης και επομένως μη εξαιρετικά παρθένα’  φέρονται τα ελαιόλαδα τα οποία περιέχουν’ ’  αλκυλεστέρες’  δηλαδη αιθυλεστέρες (FAEE) και μεθυλεστέρες (FAME) άνω από’  75 mgr/lit σύμφωνα με’  τον’ ’  Κανονισμό’  ΕΕ’  61/2011/ 24-1-2011 που’  τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2011

’  Όπως λέγεται, το 90% περίπου’  των’  Ελληνικών ελαιόλαδων οι’  αλκυλεστέρες κυμαίνονται στα 30 έως 40 mgr/lit,’  ενώ’  αντίθετα στο’  60% περίπου των Ισπανικών’  οι αλκυλεστέρες κυμαίνονται από 120 έως 180mgr/lit.’ ’  Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι’  στο Ελληνο - Ισπανικό μίγμα που κατασχέθηκε στην Ιταλία’ ’  το αποσμημένο θα πρέπει να ήταν’ ’  Ισπανικής προέλευσης!

Ευρωβουλευτές: H ανάμειξη με αποσμημένα’  αποτελεί απάτη!

Το θέμα των αποσμήσεων έχει λάβει τελευταία σοβαρές διαστάσεις’  και απασχόλησε’ ’  το Ευρωκοινοβούλιο’  στο όποιο απευθύνθηκαν’  οι Ευρωβουλευτές Raffaele Baldassarre (PPE) και Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) οι όποιοι σε ερώτηση τους μεταξύ άλλων τονίζουν: Ένας ’ από τους βασικούς λόγους που προκαλούν την κρίση στον τομέα του ελαιολάδου, είναι η μαζική εισαγωγή των λαδιών που έχουν υποβληθεί σε απόσμηση και στα οποία προστίθεται’  μετά’  μικρή ποσότητα έξτρα παρθένου ελαιολάδου για να χαρακτηρισθούν ως εξαιρετικά παρθένα που παράγονται στην χώρα εισαγωγής και να πολωθούν σε τιμές χαμηλού κόστους σε βάρος των ελαιόλαδων της χωράς εισαγωγής. Όμως το φαινόμενο αυτό’  δεν επιτρέπεται’  από τους κανονισμούς και’  αποτελει άπατη που πρέπει να ελεγχθεί.